Zarówno rzeczywistość biznesowa w obszarze cenników (np. sprzedażowych) jak i mechanika SAP budzą często bojaźń ze strony użytkowników końcowych jak i konsultantów. Wynika to z tego, że oba te aspekty bywają przedmiotem rozbudowanych koncepcji. W Hicron wierzymy, że przybliżenie mechanizmów SAP rządzących pricingiem pozwoli na „odczarowanie” tej funkcjonalności. 

Bazą pricingu SAP są tzw. warunki cenowe reprezentujące sobą różne aspekty budowania finalnej ceny towaru/usługi, takie jak: cena bazowa, rabaty, narzuty, podatek VAT. Wszystkie istotne dla danego procesu elementy cenotwórcze (ww. warunki cenowe) spinane są tzw. procedurą cenową. Dzięki niej możemy określić kolejność budowania finalnej ceny, umieszczając w odpowiedniej kolejności poszczególne warunki. Przykładowo, posługując się terminem ceny bazowej możemy określić, że dany element cenotwórczy będzie pierwszy w schemacie i na bazie jego wartości będziemy naliczali kolejne elementy (np. rabaty). Możemy także do ceny bazowej dodawać ewentualne narzuty (np. za transport do klienta), które będą umiejscowione na odpowiednio dalszej pozycji porządkowej w schemacie.

Dla każdego z warunków cenowych możemy określić na bazie jakich dostępnych kryteriów (danych istniejących w systemie) chcemy ustalać jego wartość. Może to być oczywiście nr indeksu materiałowego oraz wiele innych kryteriów. Zarówno podstawa warunku cenowego jak i jego końcowy poziom może być przedmiotem dodatkowych przeliczeń za pomocą tzw. formuł. Dzięki wstawieniu kodu ABAP reprezentującego pożądaną przez nas logikę uzyskamy określone efekty końcowe. Właściwości pricingu określają zarówno sytuację, kiedy chcemy kształtować elementy cenowe istotne dla pozycji dokumentów sprzedażowych/zakupowych jak i elementy cenowe (np. rabaty), których wartość wyliczana jest na bazie całej kwoty dokumentu.

Przytoczone dwie najważniejsze cechy dają nieograniczone możliwości odwzorowywania cenników klientów i dostosowywania standardowej funkcjonalności SAP do wymagań prawnych niezależnie od kraju, w którym działa przedsiębiorstwo.
W ramach ciekawostek technicznych warto dodać, że SAP ma wbudowane standardowe mechanizmy obliczające kwotę VAT na bazie całego dokumentu. Posiada także możliwość doszacowania odpowiednio pozycji o największej wartości, tak aby sumowana wartość podatku równała się wartości liczonej na bazie sumy świadczenia fiskalnego z wynikającego porządku dokumentów. Idąc dalej SAP dostarcza gotowe procedury cenowe pod poszczególne kraje dla zachodniej Europy oraz państw z poza Unii Europejskiej np. Rosji. Ma to ogromnie znaczenie, ponieważ zawierają one gotową konfigurację warunków cenowych reprezentujących VAT w zgodzie z obowiązującymi przepisami z danego kraju.

Autorem tekstu jest Marcin Dering, SAP Expert Consultant w Hicron