Opis usług Audits & Trainings:

W ramach Enterprise Web Services oferujemy nie tylko najwyższej jakości rozwiązania. Świadcząc komplementarne usługi wsparcia wspieramy naszych klientów w pełnym procesie obsługi, w tym także w obszarze szkoleń i audytów.

Wykonujemy audyty istniejących rozwiązań, prowadząc wielopoziomowy przegląd istniejących rozwiązań zakończony rekomendacją najbardziej optymalnych działań wspierających prowadzenie biznesu.

Szkolimy pracowników klienta, aby zapewnić jak najwyższy poziom kompetencji i wiedzy o funkcjonujących w organizacji rozwiązaniach.


Korzyści ze współpracy:

  • Ograniczenie kosztów utrzymania systemów
  • Plan naprawczy dla istniejących systemów
  • Rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju
  • Szeroka oferta szkoleń

 


Autorskie rozwiązania Enterprise Web:

Created with Sketch.

Dokładny audyt istniejącego rozwiązania jest elementem niezbędnym do dalszych prac nad rozwojem rozwiązań IT

Szymon Włochowicz, Digital Software Services Manager