Opis rozwiązania:

Hicron Web Bank Services umożliwia realizację procesów bankowości elektronicznej bezpośrednio w systemie SAP, przy pomocy ustandaryzowanych komunikatów XML (ISO20022). Hicron Web Bank Services systematyzuje procesy bankowości elektronicznej w zakresie realizacji przelewów, wczytywania elektronicznych wyciągów bankowych oraz pobierania informacji o aktualnym saldzie rachunku bankowego. Produkt udostępnia własny kokpit po stronie SAP FI oraz integruje się z usługami aplikacji webowej banku poprzez szynę integracyjną SAP PI.


Zalety rozwiązania:

  • Automatyzacja wysyłki poleceń przelewów drogą elektroniczną do banku własnego z autoryzacją, możliwością monitorowania statusu realizacji, obsługą błędów
  • Automatyczny import i księgowanie wyciągów bankowych
  • Obsługa w SAP dodatkowych funkcji, realizowanych do tej pory w systemach bankowości elektronicznej (np. zapytanie o saldo),
  • Możliwość zastosowania podpisu elektronicznego bezpośrednio w systemie SAP
  • Standaryzacja procesów, jednolity interfejs obsługi, dedykowany kokpit
Created with Sketch.

Zapewnia bezpośrednią, szyfrowaną komunikację z systemem transakcyjnym banku wykorzystując technologię WebService oferowaną przez większość polskich banków.

Marcin Przybyło, Solution Architect w Hicron