W dniach 23-24 października w Łodzi odbyło się forum GAMP „Wyzwania Walidacji” – konferencja skierowana do przedsiębiorców z branży farmaceutycznej w Polsce. Eksperci Hicron – Jacek Kazimierczyk i Szymon Włochowicz znaleźli się w gronie prelegentów tego wydarzenia.

Prelegenci z Hicron poruszyli tematy ważne z punktu widzenia przemysłu farmaceutycznego: Szymon Włochowicz zaprezentował praktyczne zastosowanie metody Agile oraz przedstawił rozwiązania w zakresie zapewnienia zgodności projektów z wymaganiami GxP (Dobrych Praktyk – wytycznych i przepisów dotyczących zapewnienia jakości) , natomiast Jacek Kazimierczyk przedstawił tematykę środowiska zwirtualizowanego – nowoczesnych trendów w podejściu do platform informatycznych.

Organizatorem wydarzenia był polski oddział międzynarodowej organizacji GAMP działającej w ramach stowarzyszenia ISPE – reprezentującego szerokie spektrum profesjonalistów z różnorodnych obszarów rynku farmaceutycznego w Polsce, którego członkiem zarządu jest Gerard Halski – Manager ds. Jakości w Hicron.