Opis usługi administracji systemami SAP:

W ramach administracji systemami SAP naszych Klientów bierzemy pełną odpowiedzialność za ich utrzymanie oraz, stały monitoring bezpieczeństwa, wydajności i dostępności. Wszystko zgodnie z przekonaniem, że nawet najdoskonalszy i najbardziej rozbudowany system IT nie będzie wsparciem dla firmy, jeśli nie zostanie dopasowany pod względem technologicznym. W realizacji tych zadań pomaga nam autorskie rozwiązanie Hicron System Monitoring Tool, pozwalające szybko przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom.


Zalety współpracy z Hicron:

  • Kompetencje: administracja systemami SAP niezależnie od typu systemu SAP, bazy danych (MSSQL, Oracle, IBM DB2, SAP HANA, SAP ASE, SAP MaxDB), platformy systemu operacyjnego
  • Elastyczność: zakres współpracy do wyboru w ramach Pakietu Basis : Flex, Platinum oraz Gold
  • Bezpieczeństwo: wynikające z proaktywnego podejścia do potencjalnych zagrożeń.
  • Własne rozwiązania monitoringu systemów SAP: znacząca wartość dodana dla naszych Klientów
Created with Sketch.

Hicron System Monitoring Tool jest autorskim produktem Hicron, stworzonym do bieżącego monitorowania środowisk systemów SAP naszych Klientów.

Michał Sarna, Technology Manager SAP BASIS w Hicron