Opis rozwiązania Hicron Currency Updater:

Rozwiązanie Hicron Currency Updater umożliwia automatyczną aktualizację kursów walut w oparciu o tabele publikowane przez banki, np. NBP. Zostało przygotowane z myślą o firmach działających międzynarodowo, korzystają z funkcjonalności walut obcych w systemie SAP w bieżących operacjach związanych z fakturowaniem, zakupem surowców, wyceną i ofertowaniem, rozliczaniem delegacji itp. Hicron Currency Updater działa w oparciu o system SAP i dedykowaną konfigurację, w której użytkownik określa najistotniejsze parametry związane z aktualizacją kursów.


Korzyści z wdrożenia Hicron Currency Updater:

  • Szybkość: automatyczne wprowadzanie kursów walut, nieograniczona ilość walut
  • Poprawność: likwidacja błędów powstających przy manualnym wprowadzaniu danych do systemu
  • Bezpieczeństwo: nieinwazyjność w stosunku do istniejących w systemie SAP rozwiązań,
  • Oszczędność: łatwość konfiguracji, niskie koszty utrzymania, gotowy produkt
  • Elastyczność: dostosowanie do własnych potrzeb