Opis rozwiązania:

Wiemy, że niezawodność jest kluczem w biznesie i właśnie dlatego zapewnienie jakości ma dla nas ogromne znaczenie. Nasi specjaliści czuwają nad każdą linijką kodu, aby każdy element rozwiązania czy aplikacji działał niezawodnie i wspierał kluczowe procesy klienta każdego dnia.

Zdajemy sobie sprawę, że pewne aplikacje nie są tak skrupulatnie opracowywane, co może skutkować niższym poziomem wydajności, użyteczności i zgodności, a nawet bezpieczeństwa… Uzupełniamy te braki oferując testowanie wraz z nastawieniem na zapewnienie jakości dla już istniejących rozwiązań i aplikacji zaprojektowanych przez Partnerów Serwisowych. Nasze usługi zawierają wszystkie typy testów: od testów jednostkowych, przez testy integracji, aż do automatycznych testów funkcjonalnych, a także testów wydajności oraz obciążenia.

Testing with quality assurance mindset jest także integralną częścią naszych usług: Product Design & Consulting oraz Software Development. W przypadku, gdy projekt jest prowadzony z naszym wsparciem, zawsze nalegamy na dokładne testowanie w ramach projektu.


Korzyści ze współpracy:

  • Koszty i przychody – unikamy kosztownych awarii systemu oraz dążymy do osiągnięcia celów biznesowych klienta dzięki doskonałemu działaniu aplikacji.
  • Jakość – gwarancja bezpieczeństwa produktów, użyteczności, wydajności oraz zgodności.
  • Niezawodność – koncentracja na celach biznesowych podczas trwania projektu.
quote

Możliwość outsourcingu obszaru QA & Testing pozwala zapewnić najwyższą jakość bez konieczności inwestycji w niszowe kompetencje wewnątrz organizacji   

Szymon Włochowicz, Digital Software Services Manager