Opis rozwiązania SAP FI:

Rozwiązanie SAP FI (ang. Financial Accounting, pl. Rachunkowość Finansowa) zostało stworzone by wspierać zarządzanie transakcjami w organizacjach, umożliwić ewidencję zdarzeń gospodarczych mających miejsce w przedsiębiorstwie, generowanie automatycznych księgowań, wywoływanie raportów i sprawozdań na cele zewnętrzne i wewnętrzne. Moduł SAP FI jest bardzo elastyczny i z łatwością można go dostosować do zmieniającego się otoczenia gospodarczego i dynamicznej sytuacji ekonomicznej. Ścisła kontrola finansów firmy i pozyskiwanie rzetelnych informacji finansowych są kluczowe przy podejmowaniu decyzji strategicznych.


Korzyści z zastosowania SAP FI:

  • Poprawne funkcjonowanie rozwiązania, bez względu na sytuację ekonomiczną, potrzeby firmy, jej wielkość oraz branżę, w której działa
  • Uproszczenie zarządzania majątkiem trwałym, księgowością, rozrachunkami i pozostałymi procesami rachunkowości finansowej oraz dostosowanie wszystkich procesów do obowiązujących wymogów prawnych
  • Efektywniejsze podejmowanie ważnych decyzji strategicznych i operacyjnych