Opis rozwiązania SAP RE-FX:

Rozwiązanie SAP RE-FX jest przeznaczone dla dużych firm wielooddziałowych i sieci handlowych, które łączy mnogość powierzchni gospodarczych udostępnianych najemcom i użytkowanych samodzielnie (hal, magazynów, zakłady produkcyjne, punkty sprzedaży). SAP RE-FX pomaga zarządzać majątkiem w znaczeniu finansowym (ocena rentowności), technicznym (przeglądy), sprzedażowym (rozliczenia umów najmu). Nasze doświadczenie obejmuje blisko 20 projektów wdrożeń, rozwoju i integracji SAP RE-FX w firmach produkcyjnych, galeriach handlowych, przedsiębiorstwach państwowych w Polsce i za granicą.


Korzyści z zastosowania SAP RE-FX:

  • Obniżenie kosztów administracyjno-księgowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami (integracja z systemem ERP, rozwiązania do zarządzania dokumentami, relacjami z dostawcami usług)
  • Jedna spójna baza nieruchomości, wiarygodna informacja nt. efektywności posiadanego majątku (raportowanie, zestawienia typu koszty vs. przychody, analizy opłacalności inwestycji)
  • Standaryzacja i usprawnienie procesów rozliczania kosztów nieruchomości na jednostki (generowanie umów, faktur, raporty, zlecenia remontowe)