Hicron - SAP RE-FXSAP Real Estate Management (SAP RE-FX) logo

 

Opis rozwiązania SAP RE-FX

Rozwiązanie SAP Real Estate Management (poprzednia nazwa: SAP RE-FX) jest przeznaczone dla dużych firm wielooddziałowych i sieci handlowych, które łączy mnogość powierzchni gospodarczych udostępnianych najemcom i użytkowanych samodzielnie (budynków, pomieszczeń, hal, magazynów, zakładów produkcyjnych, punktów sprzedaży, gruntów, innych nieruchomości). SAP Real Estate Management (SAP RE-FX) pomaga zarządzać majątkiem w znaczeniu finansowym (ocena rentowności), technicznym (przeglądy), sprzedażowym (rozliczenia umów najmu). Nasze doświadczenie obejmuje blisko 20 projektów wdrożeń, rozwoju i integracji SAP RE-FX w firmach produkcyjnych, galeriach handlowych oraz przedsiębiorstwach państwowych w Polsce i za granicą.

 


Co to jest SAP RE-FX

 • Jest dodatkowym modułem SAP dedykowanym do zarządzania nieruchomościami integrowanym z SAP ERP oraz innymi systemami klasy ERP. W przypadku wdrożenia/konwersji na SAP S4HANA, funkcjonalności Real Estate Management ulegają przeniesieniu do nowego systemu. Producent nie wprowadził zmian technicznych i funkcjonalnych w wersji rozwiązania dla systemu SAP S4HANA
 • Daje pełną informację o obiektach własnych, dzierżawionych i zarządzanych oraz stanowi podstawę do podejmowania decyzji o efektywnym wykorzystaniu powierzchni
 • Jest przygotowany dla komercyjnego zarządzania nieruchomościami jak i korporacyjnych potrzeb
 • Wspiera globalne trendy i jest rozwijany zgodnie z tendencjami rynku
 • Jest definiowany stosownie do potrzeb klienta i użytkowników (jednostki miary, wycena, lokalizacja, warunki, typy wykorzystania, charakterystyka, funkcje, przepisy prawa)
 • Umożliwia kontrolę zobowiązań, korespondencje pomiędzy stronami, przypomina o zbliżających się ważnych datach
 • Posiada możliwość rozwoju w zależności od potrzeb, na przykład o wielowalutowość – wprowadzanie do systemów warunków w innych walutach
 • Daje możliwość wystawiania faktur VAT i faktur korygujących spełniających polskie wymogi ustawy o VAT

Istnieje możliwość przygotowania aplikacji opartej o Fiori umożliwiającej jeszcze łatwiejsze i szybsze korzystanie z rozwiązania SAP Real Estate Management (SAP RE-FX). Aby dowiedzieć się więcej na temat zastosowania aplikacji, zapraszamy do zapoznania się z case study z naszego projektu w Grupie PKP.

 


Korzyści z wdrożenia SAP RE-FX

 • Obniżenie kosztów administracyjno-księgowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami (integracja SAP Real Estate Management z systemem ERP, rozwiązaniem do zarządzania dokumentami, relacjami z dostawcami usług)
 • Jedna spójna baza nieruchomości, wiarygodna informacja nt. efektywności posiadanego majątku (raportowanie, zestawienia typu koszty vs. przychody, analizy opłacalności inwestycji)
 • Standaryzacja i usprawnienie procesów rozliczania kosztów nieruchomości na jednostki (generowanie umów, faktur, raporty, zlecenia remontowe)
 • Dzięki wdrożeniu wersji SAP Real Estate Management dla rozwiązania mobilnego opartego o Fiori, możliwość zdalnej obsługi procesów
 • Uporządkowanie procesu zarządzania cyklem życia nieruchomości i łatwość przekazywania wiedzy kolejnym pracownikom
 • Projektowe podejście do zarządzania nieruchomościami
 • Oszczędność czasu i prostota
 • Dostęp do najlepszych praktyk biznesowych Hicron w obszarze zarządzania nieruchomościami, wynikających z naszych międzynarodowych doświadczeń we wdrażaniu tego rozwiązania
 • SAP Real Estate Management daje pełen obraz procesu zarządzania nieruchomościami: od planowania inwestycji, przez monitorowanie realizacji, zarządzanie powierzchnią, umowami, podatkami, utrzymaniem, administrowaniem, aż po raportowanie
 • SAP Real Estate Management (SAP RE-FX) jest kompletnym narzędziem kontroli i raportowania danych z obszaru nieruchomości i stanowi zabezpieczenie zgodności zarządzania nieruchomościami z procedurami firmy we wszystkich aspektach

 


Skontaktuj się z nami

Dowiedz się, jak SAP Real Estate Management może wpłynąć na efektywność kosztową, czasową i organizacyjną procesu zarządzania nieruchomościami. Poznaj naszych Klientów i skorzystaj z zestawu Najlepszych Praktyk biznesowych Hicron w obszarze zarządzania nieruchomościami w SAP!

 

PROSZĘ O KONTAKT

 


Hicron – kompetencje SAP RE-FX

Kompetencje i doświadczenie Hicron w obszarze rozwiązania SAP Real Estate Management wyróżniają Hicron na tle innych partnerów SAP nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie.

WYRÓŻNIENIA

Jako jeden z nielicznych partnerów w Polsce Hicron posiada certyfikację SAP Recognized Expertise udzieloną na podstawie referencji oraz kompetencji konsultantów.

REFERENCJE

Projekty wdrożeń i rozwoju rozwiązania do zarządzania nieruchomościami SAP Real Estate Management (SAP RE-FX) dotyczyły firm prywatnych i publicznych oraz instytucji państwowych w Polsce i zagranicą (m.in. w Szwajcarii i Czechach) w branżach: żegluga morska (przedsiębiorstwo publiczne), jednostki samorządowe, przedsiębiorstwo pocztowe, uczelnie wyższe, szpitale, sieć stacji paliw, przedsiębiorstwa kolejowe, banki, firmy produkcyjne (prywatne), przedsiębiorstwa energetyczne, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne i inne.

APLIKACJE FIORI

Oprócz wdrożeń rozwiązania SAP Real Estate Management, oferujemy przygotowanie aplikacji Fiori do zdalnej obsługi procesów związanych z zarządzaniem nieruchomościami

WŁASNE DOSTOSOWANIA

Projekty SAP Real Estate Management realizowane przez Hicron obejmują również modyfikacje wykraczające ponad oferowany standard, obejmujące między innymi:

 • wykorzystanie SAP Real Estate Management do zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi. U naszego Klienta rozwiązanie pomaga w zarządzaniu wynajmem kilku tysięcy mieszkań osobom prywatnym i firmom (procesy rozliczenia kosztów, wystawianie rachunków i faktur w zależności od zużycia i stanu liczników, warunków kontraktów itp.). Rozwiązanie możliwe do zastosowania w firmach prywatnych i państwowych posiadających mieszkania zakładowe, a także jednostek samorządowych do zarządzania wynajmowanymi mieszkaniami. Istnieje możliwość integracji rozwiązania z innym systemem ERP.
 • do zarządzania wynajmowaną od wielu podmiotów powierzchnią na której są umieszczone np. urządzenia techniczne (wiatraki, anteny, bankomaty, maszyny wendingowe, bannery reklamowe). SAP Real Estate Management umożliwia zarządzanie zobowiązaniami: weryfikację faktur przychodzących, sprawdzenie zgodności z warunkami umowy, przeliczenie waluty, indeksację i waloryzację. W przypadku rozbieżności, istnieje możliwość zamodelowania w rozwiązaniu automatycznych korekt lub księgowania z różnicą, na warunkach ustalonych przez przedsiębiorstwo. To rozszerzenie doskonale odpowiada na potrzeby m.in. firm telekomunikacyjnych, elektrowni, telewizji, z branży energetycznej, paliwowej i innych podobnych, wynajmujących powierzchnię od firm i osób prywatnych do ustawienia własnych urządzeń. Hicron realizował ten projekt w firmie z branży telekomunikacyjnej
 • możliwość realizacji procesów związanych z zarządzaniem nieruchomościami za pomocą urządzenia mobilnego przez specjalnie przygotowaną aplikację opartą o Fiori. Projekt realizowany dla PKP

 

 

 

 Skontaktuj się z nami

Jak wygląda proces zarządzania nieruchomościami u naszych Klientów i jakie firmy odnoszą największe korzyści z wdrożenia SAP RE-FX?

Skontaktuj się z nami i odkryj możliwości SAP Real Estate Management.