Opis rozwiązania:

W ramach oferty SAP HCM oferujemy wdrożenia standardowego oprogramowania on-premise – SAP HR (głównie procesy twardego HR) oraz nowoczesnego rozwiązania chmurowego SAP Success Factors do realizacji miękkich procesów HR, a więc zarządzania zasobami ludzkimi. SAP SuccessFactors jest jednym z najczęściej wybieranych tego typu rozwiązań na świecie i składa się z szeregu modułów do wyboru: oceny pracownicze, zarządzanie wynagrodzeniami, sukcesja i rozwój, szkolenia, rekrutacja, onboarding, analityka i raportowanie,  SAP JAM oraz Employee Central.


Dlaczego SAP SuccessFactors?

Zarządzanie pracownikami pociąga za sobą wiele wyzwań związanych m.in. z ich rekrutacją, wdrożeniem do pracy, rozwojem kompetencji, utrzymaniem w firmie. Im więcej pracowników, tym trudniejszy jest ten proces. Korzystając z odpowiednich narzędzi do zarządzania kapitałem ludzkim ten proces może być prostszy, a co za tym idzie, firma może dużo lepiej korzystać z potencjału i wiedzy swoich najcenniejszych zasobów – LUDZI. Wskaźnik rotacji, poziom motywacji, organizacja zastępstw czy odpowiedni poziom kompetencji to niektóre elementy które dają obraz jakości zarządzania zasobami ludzkimi. Poniżej zamieszczamy kilka pytań, na które warto odpowiedzieć, by uzyskać obraz jakości zarządzania zespołem. Jeśli wśród odpowiedzi występuje NIE, rozwiązania SAP SuccessFactors mogą pomóc Państwu w efektywnym zarządzaniu kapitałem ludzkim, a co za tym idzie – osiąganiem lepszych wyników firmy.

 • Czy pracownicy w Twojej firmie rozumieją i realizują cele biznesowe i strategię?
 • Czy pracownicy czują, że mogą się rozwijać, a ich potencjał jest wykorzystywany?
 • Czy pracownicy dostają zadania zgodnie z ich kwalifikacjami a ich wynagrodzenie zależy od ich wartości dla firmy?
 • Czy pracownicy czują się doceniani i dobrze motywowani do pracy i podejmowania wyzwań?
 • Czy w ramach rekrutacji pozyskujesz w odpowiednim terminie właściwych kandydatów?
 • Czy Twoja firma jest przygotowana na odchodzenie kluczowych pracowników i potrafi identyfikować przyszłych liderów wewnątrz organizacji?
 • Czy Twoja firma na bieżąco kontroluje efektywność i wskaźnik odejścia nowych pracowników i dzięki temu wie jakie ponosi koszty powtarzających się rekrutacji i wie jak im zapobiegać?
 • Czy w Twojej firmie obowiązują sprawdzone procedury do zarządzania onboardingiem?

 


Kompleksowe wsparcie procesów HR

Na SAP Success Factors składa się szereg modułów, wśród których można dowolnie wybierać w zależności od celów i potrzeb firmy:

 • Employee Central – stanowi podstawę wdrożenia innych elementów, jest zbiorem danych i informacji o pracownikach
 • Performance & Goals – wspiera w ustalaniu pracownikom celów i ich realizacji, podstawa miary efektywności pracowników
 • Succession & Development – pomaga zarządzań rozwojem pracowników, tworząc plany budowania ich kompetencji. Wspiera w organizacji zastępstw
 • Compensation – narzędzie do skutecznego motywowania pracownikom poprzez tworzenie i egzekucję modeli wynagradzania
 • Learning – platforma do organizacji i realizacji szkoleń, wyposażona w mechanizmy oceny wyników i postępów
 • Recruiting – narzędzie organizujące proces rekrutacji, pozwalające przeprowadzać ten proces szybko, efektywnie i skutecznie.
 • Onboarding – platforma służąca do wdrażania pracowników w życie firmy, pozwalająca zdefiniować wszystkie niezbędne etapy przyuczenia oraz poziom ich przyswojenia przez pracownika.
 • Workforce Planning & Analytics – stanowi platformę do planowania składu zespołów pod kątem wymaganych kompetencji, doświadczenia i dostępności.
 • JAM Collaboration – jest platformą do wymiany informacji między pracownikami. Pełni rolę intranetu oraz firmowego, wewnętrznego kanału Social Media

 


Zalety SAP SuccessFactors

Szybkie ROI i niskie TCO

SAP SuccessFactors to rozwiązanie chmurowe, dające możliwość korzystania z niego w systemie abonamentowym. Wdrożenie jest szybsze niż w przypadku projektów on-premise. Chmura to również niższe koszty inwestycyjne, brak kosztów utrzymania i brak projektów typu upgrade.

User Experience i łatwa adaptacja

Atrakcyjny i intuicyjny interfejs użytkownika zgodny z oczekiwaniami użytkowników. Łatwy dostęp do systemu z różnych platform sprzętowych, w tym rozwiązań mobilnych.

Skalowalność i elastyczność

Możliwość rozpoczęcia przygody z SuccessFactors od dowolnego komponentu, który rozwiązuje najważniejsze potrzeby biznesowe oraz rozbudowy o kolejne elementy w dowolnym momencie. W przypadku wzrostu liczby pracowników system nie wymaga rozbudowy, a jedynie dokupienia licencji.

Kompleksowe wsparcie

SuccessFactors zapewnia kompleksowe wsparcie procesów HCM end-to-end. Daje możliwość integracji z zewnętrznymi systemami (nie tylko SAP), np. obsługującymi naliczanie wynagrodzeń.

Bogaty content i dobre praktyki

System zaprojektowany jest w oparciu o najlepsze praktyki biznesowe. Oferuje również bogaty content biznesowy między innymi do katalogów kompetencji czy celów.

 Mierz wysoko

Zdalne rekrutacje, szkolenia online, motywowanie wynagrodzeniami, organizacja zastępstw lub budowanie kompetencji… Jeśli w Twojej firmie jakiś szczególny obszar zarządzania zespołem wymaga dopracowania, skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak SAP SuccessFactors może Ci pomóc osiągnąć Twoje cele.