Opis rozwiązania:

Jako Digital Software Partner, nie tylko projektujemy rozwiązania, ale także oferujemy usługi ich rozwoju. Każdy projekt zaczyna się od poznania strategii biznesowej klienta, roli konkretnego rozwiązania oraz jego funkcjonalności. Uznajemy projekt za sukces tylko wtedy, gdy zwiększamy wartość rozwiązania przez dodanie większej liczby funkcjonalności, przy jednoczesnej koncentracji na celach biznesowych.

Poza tym, regularnie oraz długoterminowo zapewniamy rozwój oprogramowania w ramach usługi Continuous Development.

  • Technologie, które stosujemy: Java, .NET, Kotlin, Angular, React, vue.js, Node.js,
  • Metodologie, które preferujemy: Agile, HyperAgile
  • Framework, który wybieramy: Scrum, Kanban

Modele współpracy:

  • Team Extension – zapewnienie wsparcia specjalisty lub grupy specjalistów, którzy pracują wspólnie z klientem w jednym zespole. Wzajemne zrozumienie, zaufanie oraz nastawienie na wspólny cel to nasz styl współpracy.
  • Managed Service – Hicron bierze odpowiedzialność tylko za część projektu, zgodnie z ustaleniami z klientem.
  • Bespoke Software Projects – Hicron bierze całą odpowiedzialność za wdrożenie oraz powiązane usługi.

quote

DriveApp: zwycięzca konkursu SAP UX Partner Contest dla najlepszej aplikacji mobilnej na SAP Automotive Forum w Lipsku

quote

Mobile Product Catalog: laureat konkursu SAP na najlepszy produkt w kategorii Wholesale Distribution na SAP TechEd w Las Vegas

arrow right
arrow left