Automatyzacja procesów produkcyjnych od podszewki

Nadzorowanie zakładów produkcyjnych to często trudna i skomplikowana praca. Wymaga zaangażowania wielu osób i zaprojektowania wieloetapowych procesów, a przede wszystkim ich automatyzacji. Z tego powodu przedsiębiorstwa coraz częściej potrzebują wsparcia zaawansowanych i rozbudowanych systemów.
Jednym z systemów, które gwarantują usprawnienie procedur i czynności produkcyjnych jest SAP S/4HANA. To narzędzie ERP zostało zaprojektowane w taki sposób, aby odpowiadać na potrzeby każdego przedsiębiorstwa, także tego, którego działania skupione są na wytwarzaniu.

Czym jest automatyzacja procesów produkcyjnych?

W każdej firmie produkcyjnej prędzej czy później występuje konieczność wypracowania kolejności czynności związanych z wytwarzaniem. W mniejszych zakładach taka potrzeba może pojawić się później, większe z kolei nie będą mogły zacząć pracy bez konkretnej, szczegółowej i przemyślanej strategii.

Bardzo istotnym jest zatem jak najszybsze wprowadzenie automatyzacji procesów dotyczących produkcji tak, aby każdy jej etap przebiegał prawidłowo. Pomaga to uniknąć pomyłek, wytworzenia nadprogramowych produktów, niedostatecznego zapełnienia magazynów, przestojów czy nawet problemów dotyczących niewystarczającej liczby osób zatrudnionych w organizacji.

Na czym polega automatyzacja procesów produkcyjnych?

Tym określeniem nazywa się użycie takich technologii i systemów, dzięki którym możliwe jest zrealizowanie zadań produkcyjnych z minimalnym lub zupełnie bez zaangażowania człowieka. Zastosowanie takiej organizacji wytwarzania ma na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa na każdym etapie wytwarzania, najwyższej jakości produktów, zwiększenie efektywności i wydajności  oraz precyzji linii produkcyjnej. Takie rozwiązania to między innymi: sensory, sztuczna inteligencja, roboty przemysłowe, czy maszyny sterowane numerycznie.

Narzędzia dla wsparcia automatyzacji produkcji

automation support tools pl

W tej strategii wyróżnia się następujące technologie:

  • sterowanie numeryczne (CNC – ang. computerized numerical control) – to rozwiązanie umożliwia sterowanie maszynami produkcyjnymi poprzez kody numeryczne, co pozwala na precyzyjne i powtarzalne przeprowadzenie obróbki materiałów; przykładowe maszyny, których pracę można w ten sposób programować to chociażby tokarki, frezarki, spawarki i wycinarki laserowe;
  • systemy transportu i magazynowania – są to między innymi taśmy przenośnikowe, roboty AGV (ang automative guided vehicles) i maszyny automatyczne, umożliwiające bezpieczne i efektywne transportowanie produktów między poszczególnymi etapami produkcji;
  • roboty przemysłowe – to maszyny, polegające odpowiedniemu programowaniu tak, aby wykonywały zadania które są monotonne (malowanie, spawanie), czasochłonne (skręcanie) lub wymagają użycia dużej siły fizycznej (podnoszenie, przenoszenie ciężkich przedmiotów);
  • integracja systemów – jak nazwa wskazuje, polega ona na takim połączeniu ze sobą systemów (przykładowo: ERP), które umożliwi ich pełną synchronizację i współpracę na najwyższym poziomie;
  • sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe – używanie tej technologii umożliwia przeprowadzanie dokładnych analiz danych, optymalizowanie wszystkich obszarów produkcji oraz przewidywanie i zapobieganie awariom;
  • systemy wizyjne – ta technologia wykorzystuje kamery i rozbudowane algorytmy po to, aby rozpoznawać, nadzorować i poddawać inspekcji procesy produkcyjne; jej właściwe zastosowanie może pomóc w kontrolowaniu jakości wytwarzanych produktów, identyfikowaniu ich defektów, a więc i zapobieganiu im oraz zachowywaniu zgodności z przyjętymi standardami.

Jak bezpiecznie przeprowadzić w przedsiębiorstwie automatyzację procesów produkcyjnych?

Chcąc usprawnić wytwarzanie w przedsiębiorstwie, należy wcześniej odpowiednio je na takie przedsięwzięcie przygotować. Oto jakie elementy składają się na wypracowanie odpowiedniej strategii:

Analiza i ocena ryzyka

Polega na wskazaniu potencjalnego ryzyka związanego z planowaną automatyzacją i ocenie wpływu różnego typu zagrożeń na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a w szczególności dział produkcyjny oraz pracowników.

Właściwa technologia

Każde narzędzie ma swoje wyjątkowe funkcjonalności i możliwości. Tylko dobrze dopasowane, wesprze przedsiębiorstwo w codziennym funkcjonowaniu. Wybór właściwego systemu wiąże się z rozmiarem, stopniem zaawansowania firmy, charakterystyką jej zespołów i planami produkcyjnymi. Wybór odpowiedniej technologii jest kluczowy dla całego wdrożenia.

Warunki prawne i standardy

To działanie dotyczy dokładnego skontrolowania przedsiębiorstwa pod kątem tego, czy wywiązuje się ze wszystkich koniecznych zobowiązań prawnych, norm bezpieczeństwa maszyn, linii produkcyjnej i całego procesu wytwarzania. Taka kontrola dotyczy zgodności z dyrektywami unijnymi i lokalnymi regulacjami związanymi z bezpieczeństwem pracy i maszyn.

Przygotowanie planu wdrożeniowego

Właściwa strategia wprowadzenia automatyzacji procesów produkcyjnych polega także na precyzyjnym zdefiniowaniu poszczególnych kroków jej wdrożenia. Na tym etapie ważne jest ustalenie celów, harmonogramu, zaangażowania konkretnych pracowników, przydzielenia im obowiązków, sprecyzowanie zasobów koniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięcia, oszacowanie jego kosztów i wskazanie korzyści z niego płynących.

implementation planning

Testy i optymalizacja

Zanim zostanie podjęta decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania, należy je uprzednio przetestować, tak, aby uniknąć komplikacji. Takie próby przeprowadza się poprzez zastosowanie istniejących danych i scenariuszy. Na tym etapie istotnym jest nadzorowanie działania systemu, magazynowanie danych i informacji zwrotnych od jego użytkowników. Dzięki temu możliwym jest dostosowanie rozwiązania do warunków przedsiębiorstwa, a ostatecznie poprawienie jego wydajności i efektywności.

Przeszkolenie zespołów

Zanim dojdzie do pełnego wdrożenia, warto przygotować wcześniej pracowników, na wiążące się z nim zmiany. Ich odpowiednie przyuczenie przed, w trakcie i po wdrożeniu (a zatem także regularne szkolenia ze zmieniających się funkcjonalności narzędzia) gwarantują bezpieczniejszą realizację tego przedsięwzięcia.

Wdrożenie i kontrola

Jeśli zarządzający nie zdecydowali się wcześniej na pomoc, to ten etap jest właściwym momentem, aby poszukać partnera wdrożeniowego. To on wesprze firmę w tym skomplikowanym zadaniu i pozwoli jej zachować ciągłość procesów biznesowych i stabilną pozycję na rynku. Po wdrożeniu narzędzia do automatyzacji procesów w organizacji niezwykle istotnym jest, aby regularnie poddawać je kontroli. To pomoże zachować sprawność systemu i zminimalizuje jego ewentualne usterki, czy awarie.

Utrzymywanie jakości na najwyższym poziomie

Ten etap jest właściwie ostatnim elementem wdrożenia automatyzacji procesów produkcyjnych. Związany jest z utrzymaniem sprawności systemu, jego stałymi aktualizacjami, ulepszeniami i poszerzaniem funkcji. W tym momencie warto posłużyć się wsparciem partnera wdrożeniowego, który instalował i wprowadzał narzędzie. To on zna je najlepiej, a także jest zapoznany ze specyfiką konkretnej organizacji i pomoże utrzymać system w takim wymiarze, który będzie satysfakcjonujący i przyniesie oczekiwane efekty.

Pomoc odpowiednich systemów = automatyzacja najwyższej jakości

Wśród dostępnych na rynku rozwiązań trudno jest znaleźć jedno, które będzie najlepszym dla danej organizacji. W poszukiwaniach drogowskazem może być kwestia zaawansowanych, nowoczesnych technologii. Ich wybór może okazać się idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców poszukujących narzędzi dostosowanych do potrzeb jego użytkowników oraz stale zmieniających się wymagań firmy i biznesu. Tylko najaktualniejsze narzędzia są w stanie zapewnić kompleksową automatyzację procesów produkcyjnych.

W przypadku przedsiębiorstw, poszukujących tego typu pomocy, sprawdzą się systemy chmurowe, które magazynują i przetwarzają niezliczone ilości danych, a także umożliwiają ich współdzielenie w przestrzeni danej firmy, w sposób bezpieczny i kontrolowany. Ponadto integrują informacje pozyskane z różnych obszarów działalności organizacji: kadrowe, finansowe, analityczne, sprzedażowe, zakupowe, logistyczne czy produkcyjne. Powalają też na przeprowadzanie istotnych czynności rutynowych w sposób automatyczny.

Takim systemem ERP jest SAP S/4HANA, jest on wyposażony we wszystkie funkcjonalności, które wspierają produkcje każdego rodzaju. Posiada moduły, które dają też możliwość monitorowania warunków produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Pomaga definiować trendy, ryzyka, analizę danych produkcyjnych, a więc i optymalizację procesów, co sprawia, że produkcja może być dostosowywana na bieżąco do zmieniających się warunków.

Wszystkie te funkcjonalności SAP S/4HANA uzupełnia jego mobilność. Dzięki niej użytkownicy mogą logować się do narzędzia o każdym czasie i z każdego miejsca, które jest wyposażone w internet. To zapewnia płynność pracy i maksymalną aktualizację danych. Zaletą, którą warto w tym przypadku wskazać, jest też lepsza komunikacja zespołów, jaką dają tego typu technologie. Pracownicy szybciej i łatwiej otrzymują dostęp do ważnych danych, skracając tym samym czas obiegu dokumentów w firmie, a także przyspieszając i doskonaląc produkcję.

Wśród wielu zalet S/4HANA nie należy zapominać o możliwości jego integracji z innymi systemami, nie tylko tymi producenta SAP. Jest on kompatybilny z innymi technologiami wykorzystywanymi w pracy przedsiębiorstw, takimi jak: narzędzia kontroli stanów magazynowych i zasobów przedsiębiorstwa, systemy logistyczne, kadrowe, płacowe, marketingowe, sprzedażowe, witryny e-commerce, platformy serwisowe, systemy monitorujące sprawność maszyn produkcyjnych, a także te nadzorujące jakość.

Wdrożenie automatyzacji procesów produkcyjnych z SAP S/4HANA daje firmom bezpieczeństwo i swobodę w przeprowadzaniu przedsięwzięcia dostosowanego do specyfiki konkretnej organizacji.

automation support

Wdrożenie S/4HANA z Hicron dla sukcesu Twojej organizacji

Jako partner wdrożeniowy SAP z doświadczeniem od ponad piętnastu lat doskonale znamy realia, z jakimi mierzą się organizacje nie tylko w przypadku automatyzacji procesów produkcyjnych. Znajomość biznesu i jego potrzeb pozwoliła nam na wytworzenie sprawdzonych strategii i dostosowywaniu ich do indywidualnych potrzeb Klienta. Poszukujesz wsparcia we wdrożeniu chmurowego systemu ERP? A może potrzebujesz doradcy, który zadba o utrzymanie i bezpieczeństwo systemów, które już posiadasz? Skontaktuj się z ekspertami Hicron, którzy znajdą rozwiązanie zgodne z Twoimi oczekiwaniami!

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę