Contingency Plan. Ciągłość działania przedsiębiorstwa a nieprzewidziane okoliczności (nie tylko epidemiologiczne)

Napisany przez
Jaroslaw Proskornicki
Niestety, awarie są nie do uniknięcia. Do uniknięcia jest za to moment, w którym firma jest na nie zupełnie nieprzygotowana. Dlatego, zamiast czekać, jak w dziecięcej wyliczance, kiedy padnie na nas, warto odpowiednie kroki podjąć już zawczasu. Wyróżniamy można trzy najczęstsze rodzaje współpracy między firmą wymagającą wsparcia, a partnerem zewnętrznym oferującym usługę.

I Mniejsza Firma + Partner

W tym przypadku mówimy o mniejszej firmie, która całkowicie oddelegowuje obowiązek utrzymania, przygotowania i wspierania systemu oraz stworzenia Continuity Plan i Disaster Recovery Plan. Te zadania przerzucone zostają na karb odpowiedzialności partnera świadczącego usługi w tym zakresie.

Korzystając z ogólnodostępnej definicji, mała firma zatrudnia do 500 pracowników. Jednak w tym przypadku możemy mówić już nawet o 100-osobowej firmie o świetnych obrotach. Klient tego rodzaju koncentruje się na biznesie, a dostępność systemu zapewnia jego partner. Dzieje się tak dlatego, że firma poniżej pewnej liczby zatrudnionych osób kładzie nacisk niemal w całości na bieżące procesy biznesowe i bardzo często nie ma środków ani możliwości, by zajmować się wsparciem swojego systemu oraz obsługą narzędzi wspierających. Oddelegowanie tych zadań to ulga dla struktury firmy, ale też świadome zadbanie o ten obszar przedsiębiorstwa.

II Mniejsza Firma + Partner + Centrum Przetwarzania Danych

Tym razem mamy do czynienia z zaangażowanymi trzema podmiotami: firmą MŚP, partnerem wspierającym system i centrum przetwarzania danych. W takim wypadku także odpowiedzialność za część hardware’ową zostaje oddelegowana i przejmuje ją trzecia strona tego układu. Scenariusz ten zakłada więc, że outsourcing sprzętu i obsługa IT zapewniane są przez centrum przetwarzania danych, a część doradcza administracji samym systemem wspomagającym klienta, jak i utrzymanie procesów oraz dobrej jakości danych spoczywa na partnerze typu Hicron i jego konsultantach modułowych. I to chyba najpopularniejszy scenariusz w przypadku mniejszych organizacji.

Zapewnienie ciągłości procesów przebiegających w chmurach, takich jak Google, Azure czy SAP oraz dostępności do środowisk zapewnione są umowami SLA. Jednak szczegóły wsparcia po awariach, konkretne ustalenia Disaster Recovery należy wypracować pomiędzy partnerami w porozumieniu z obsługiwanym klientem.

III Duża Firma z działami wsparcia i IT + Partner/Doradca

Większe organizacje często dysponują własnymi działami wsparcia i IT, które w tym przypadku przejmują odpowiedzialność za obszary hard- i software’ów. Contingency Plan, Business Continuity Plan i Disaster Recovery Plan wypracowane są w tym przypadku przez klienta.

Partner wspierający odpowiada za przywrócenie środowisk ERP czy SAP-a i funkcjonowania pewnych elementów biznesowych, za uruchomienie systemu i dostarczenie wszystkim upoważnionym użytkownikom dostępu do niego oraz do wszystkich jego funkcjonalności może odpowiadać partner wspierający.

Dbanie o najlepsze wsparcie w razie kryzysu nie powinno być uzależnione od lepszych lub gorszych etapów w biznesie. Pamiętajmy: awarie nie pytają, czy jesteśmy na nie gotowi. Więcej informacji na ten temat znajduje się w pełnej wersji tekstu.

 

W Hicron przykładamy ogromną wagę do tego, by być jak najbliżej biznesu Klienta. Dzięki temu, nie tylko proponujemy dopasowane rozwiązania, ale także myślimy perspektywicznie, zawsze uwzględniając dobro długofalowych relacji. Takie podejście płynie w naszym DNA i jest widoczne w myśli przewodniej.
Jesteśmy Hicron. VisiON Architect. SolutiON Maker.

PRZYGOTUJEMY PLAN DLA CIEBIE
Potrzebujesz rozwiązania zaprojektowanego dla ciebie?
Jarosław Proskórnicki
SAP Expert Consultant, Hicron

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę