Optymalizacja łańcucha dostaw – trzy najważniejsze aspekty

Optymalizacja łańcucha dostaw – trzy najważniejsze aspekty
Optymalizacja łańcucha dostaw to złożony temat, na który składa się również obsługa gwarancyjna. Szerzej o systemach wsparcia posprzedażowego w kontekście transportu i nowych wyzwań dla branży automotive opowie Filip Stankowski, Automotive Solution Architect w Hicron.

W dynamicznym środowisku i obliczu ciągle rosnących wymagań łańcuchy dostaw muszą być tak zorganizowane, by zachowały balans między rentownością a kosztami minimalizowania ryzyka. Istotna jest więc precyzyjność w kontekście planowania i prognozowania celów, ale także możliwość zarządzania łańcuchem dostaw w czasie rzeczywistym.

Innowacyjna odpowiedź na nowe wyzwania

W obliczu fragmentacji rynku i wielości podwykonawców ważne jest posiadanie zorganizowanych w czytelne raporty i analizowanych w czasie rzeczywistym danych, które pozwolą zmniejszyć koszty oraz uzyskać przewagę nad konkurencją. Niezbędne są do tego zaawansowane narzędzia i nowoczesne technologie, dzięki którym możliwa jest kontrola i optymalizacja łańcucha dostaw.

Wdrożenie rozwiązania SAP w celu optymalizacji łańcucha dostaw wpływa nie tylko na proces produkcji, ale na strategię biznesową całej firmy. Pozwala na zintegrowanie zleceniodawców i przewoźników, a proces wdrożenia jest transparentny i przyjazny dla użytkownika. W raporcie Magic Quadrant for Supply Chain Planning System of Record, opublikowanym przez firmę badawczą Gartner, SAP został uznany za lidera rozwiązań związanych z planowaniem. Wdrożenie systemu SAP umożliwi twojej firmie zwiększyć stabilność i wydajność łańcucha dostaw. Pozwala ono:

  • szybko reagować na zmienne warunki rynkowe i optymalizować rotację towarów, dzięki aktualnym danym
  • skrócić czas i zmniejszyć koszt operacji poprzez optymalizację procesów biznesowych oraz obniżeniu poziomu magazynowania zasobów
  • poprawić jakoś obsługi i odpowiedzieć na potrzeby klienta
  • zmienić suche dane w czytelne informacje biznesowe za pomocą rozbudowanego systemu raportowania

Rozwiązania SAP obejmują wszystkich uczestników łańcucha dostaw: dostawców materiałów, wytwórców, dystrybutorów i finalnych odbiorców, dzięki czemu ma ogromny potencjał optymalizacji kosztów.

Stabilność łańcucha dostaw

Dla przedsiębiorstw globalizacja oraz outsourcing wiążą się z szeregiem korzyści, takich jak lepsza rentowność czy powiększenie rynku zbytu. Zwiększają one jednak podatność łańcucha dostaw na różnego rodzaju zakłócenia i zagrożenia. O tym, jak duży wpływ na stabilność łańcuchów dostaw mają warunki polityczne, społeczne i gospodarcze przekonaliśmy się w ciągu ostatnich lat podczas pandemii czy wybuchu wojny na Ukrainie. Podczas kryzysu spowodowanego przez Covid-19 i związanych z nim obostrzenia, producenci samochodów, tacy jak Honda, Jaguar i Volkswagen, doświadczyli poważnych trudności m.in. upowszechnienie pracy zdalnej i wzrost popytu na mikroprocesory, spowodował braki na rynku.

Im krótszy łańcuch dostaw, tym mniej podatny na zagrożenia

Zmiany na arenie międzynarodowej mogą wpłynąć na dostępność siły roboczej, surowców, materiałów, komponentów, usług i funduszy, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania łańcucha dostaw. Na przykład wstrzymanie wytwarzania podzespołów w fabryce czy zablokowanie portu, powoduje braki zasobów oraz opóźnienia w przedsiębiorstwie i finalnie prowadzi do lawinowo rosnących strat. Należy więc zadbać o to, by łańcuch dostaw był nie tylko wydajny, ale również odporny na zakłócenia. Ważne jest więc, by sprawowanie możliwie jak największej kontroli nad przepływem informacji i produktów. Nadzór nad nimi w czasie bieżącym umożliwia system SAP, który zapewnia optymalizację łańcucha dostaw oraz standaryzację i usprawnienie procesów:

  • planowanie strategiczne na podstawie krótko- i długoterminowych prognoz popytu, przy wykorzystaniu algorytmów, uczenia maszynowego, analityki i modelowania statystycznego;
  • zarządzania produkcją i czasem realizacji;
  • wyznaczania poziomu zapasów.

Przy wykorzystaniu bazy danych SAP HANA możliwe jest przetwarzanie dużej ilości danych w technologii in-memory, co znacząco skraca całą operacje i pozwala na szybkie podejmowanie decyzji. Całościowa analiza prowadzi do rozpoznania trendów i identyfikacji nisz, tym samym firmy koncentrują się na najbardziej dochodowych obszarach. Oprogramowanie SAP wspiera zarządzanie całym łańcuchem dostaw i gwarantuje zintegrowanie wszystkich procesów przedsiębiorstwa w jednym systemie.

optymalizacja łańcucha dostaw

Elastyczność łańcucha dostaw

Wydarzenia polityczne czy społeczne mogą nie tylko powodować opóźnienia i generować dodatkowe koszty, ale również w ogóle nieoczekiwanie zagrozić całemu łańcuchowi dostaw. Są trudne do przewidzenia i nie mamy na nie wpływu, dlatego ważne jest, by być dobrze przygotowanym na zmiany, a przy tym zminimalizować powodowane przez nie straty.

Łańcuch dostaw jest systemem zależnych od siebie organizacji, które muszą ściśle współpracować. Zaleca się unikanie sytuacji, w których ograniczamy źródła zaopatrzenia (single source). Choć to rozwiązanie pozwala stworzyć silniejszą więź z kontrahentem, w przypadku awarii może mieć katastrofalne skutki.

Przy optymalizacji łańcucha dostaw niezbędne staje się odpowiednie wyznaczenie priorytetów biznesowych w zakresie popytu, alokacji i ograniczeń, np. w zakresie zdolności produkcyjnych czy logistyki. W sytuacjach niedoboru towarów optymalizacja łańcucha dostaw może oznaczać m.in. przyspieszenie dostaw dla kluczowych klientów. Przy wykorzystaniu analizy dużych wolumenów danych w czasie rzeczywistym możemy łatwiej osiągnąć równowagę między zapasami, jakością usługi a rentownością działań.

Relacje w łańcuchu dostaw

Współpraca z dostawcami, kontrahentami i innymi partnerami biznesowymi

Należy pamiętać, że łańcuch dostaw w dużej mierze opiera się na relacjach biznesowych. Od lat 80. przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z usług zewnętrznych dostawców. Outsourcing pozwala organizacji skupić się na rozwoju świadczonych usług lub produktach docelowych, które są podstawą ich działalności. Współpraca z partnerami prowadzi również do obniżenia kosztów m.in. dzięki redukcji kosztów trwałych lub możliwość wyboru najbardziej opłacalnej oferty spośród wielu opcji. Przewidywane oszczędności sprawiły, że firmy obecnie podzlecają już 60-80% swojej produkcji.

Zlecanie części usług na zewnątrz to również zysk dla firm produkcyjnych, które mogą czerpać korzyści finansowe i wiedzę z nowych kontraktów. Konkurencja między przedsiębiorstwami, może również prowadzić do obniżenie cen dla klientów detalicznych oraz lepszej jakości produktów.

Kompleksowe działania

Tendencja outsourcingu przynosi więc zyski zarówno organizacjom, jak i społeczeństwu. W przypadku optymalizacji poprzez podzlecenie części lub całości produkcji należy pamiętać o odpowiednim zaprojektowaniu procesów logistycznych, ich kontroli i bieżącej modyfikacji. Nie mniej istotne są relacje biznesowe z podwykonawcami. We wcześniejszych akapitach przedstawione zostały zagrożenia dla zarządzania łańcuchem dostaw, oparta na zaufaniu współpraca może wyeliminować wiele ryzykownych sytuacji. Ważna jest przejrzystość ustaleń i bieżąca komunikacja. Należy znaleźć równowagę między pilnowaniem dotrzymania warunków umowy, a wywieraniem presji na kontrahentach. Zbyt duży nacisk może prowadzić do zatajania informacji o swoich słabości i ewentualnych zagrożeniach, a w konsekwencji do strat powodowanych za późno dostrzeżonym ryzykiem.

Wzrost popularności outsourcingu i offshoringu jest również konsekwencją globalizacji gospodarki oraz otwarcia rynku. Wymiana towarów staje się nie tylko powszechna i międzynarodowa, ale też dużo bardziej skomplikowana, dlatego ważne jest, by w optymalizacji łańcucha dostaw położyć nacisk na te elementy.

Zadowolenie klientów

Na strukturę łańcucha dostaw wpływ mają również klienci docelowi. To ich oczekiwania wobec produktów są powodem wprowadzanych optymalizacji i innowacji. Globalnie możemy mówić o trzech głównych zmianach na przestrzeni ostatnich lat:

  • customizacja produktów – coraz popularniejsza staje się możliwość personalizacji. Strategia “make to order”, polegająca na dostosowaniu usług lub produktów do indywidualnych preferencji klientów, wymaga elastyczność łańcucha dostaw oraz powoduje wzrost poziomu zapasów czy większe koszty transportu. Staje się ona jednak standardem na rynku;
  • nowe kanały dystrybucji i zmiany nawyków zakupowych – obserwujemy nieustanny wzrost znaczenia sprzedaży internetowej. Firmy muszą przeorganizować swoje struktury i modele biznesowe, aby konkurować na ciągle powiększającym się rynku e-commerce. Zarządzanie sprzedażą wielokanałową (zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online) wiążą się logistyczne wyzwania np. w związku z informacjami na temat aktualnych stanów magazynowych;
  • czas dostawy – rosną oczekiwania klientów względem czasu dostawy m.in. dostawa w tym samym dniu, dostawa w konkretne miejsce.

Organizacje muszą sprostać tym nowym wyzwaniom, jednocześnie dbając o stabilność i rentowność łańcucha dostaw. Nie mogą jednak działać reakcyjnie i skupiać się jedynie na obecnych oczekiwaniach, ale również wychodzić z własnymi propozycjami rozwiązań, które pozwolą wyprzedzić konkurencje i mogą przynieść korzyści w przyszłości.

prognozowanie łańcucha dostaw

Lepsze zarządzanie łańcuchem dostaw z wykorzystaniem SAP

Technologia staje się kluczowym elementem w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Odpowiedzią na powyższe wyzwania (wielokanałowość, złożony charakterów procesów, międzynarodowość) w budowaniu pozytywnych relacji jest wdrożenie systemu SAP S/4HANA. Pomaga on w podejmowaniu decyzji na bazie bieżącej analizy popytu i podaży, w tym np. przewidywać problemy z dostępnością produktów. Wspiera planowanie, procesy zamawiania, prognozowania, kontroli jakości i zarządzania zasobami, ale również współpracę między dostawcami i partnerami z całego świata. Dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu przedsiębiorstwa np. mają możliwości śledzenia statusu zamówienia. Inwestycja w SAP zwiększenia efektywność łańcucha dostaw i podnosi wartości operacji w całym procesie.

 

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę