Jak zoptymalizować biznes za pomocą prostych rozwiązań

SAP ERP to najpopularniejszy zintegrowany system informatyczny na świecie. Będąc od ponad 30 lat liderem w dziedzinie systemów ERP, SAP ERP  posiada najbogatszy na rynku zakres funkcjonalności wspierających przedsiębiorstwo w podejmowaniu decyzji zarządczych. Prorozwojowość, elastyczność i możliwość dopasowania do indywidualnych wymogów firm, czynią z niego najlepsze dostępne na rynku rozwiązanie klasy ERP, którego zastosowanie niesie szereg niezaprzeczalnych korzyści.

 

Analizy prowadzone przez producenta SAP oraz różne firmy badawcze wskazują na przeciętny procentowy wzrost efektywności, jaki odnotowują firmy po wdrożeniu systemu ERP, w tym systemu SAP ERP oraz średni czas oczekiwania na te efekty. Przykładowo, międzynarodowa organizacja APICS (American Production and Inventory Control Society) wskazuje na następujące efekty wdrożenia systemu ERP:

 

 • wzrost sprzedaży o 16-28%,
 • zwiększenie wydajności o 10-16%,
 • redukcję kosztów zakupu o 7- 16%,
 • redukcję zapasów o 7-75%,
 • usprawnienie kontroli jakości i znaczne skrócenie czasu produkcji.

 

Hicron należy do najbardziej doświadczonych partnerów SAP Polska, specjalizujących się we wdrożeniach SAP ERP, branżowych rozwiązań SAP oraz projektowaniu dedykowanych aplikacji integrowalnych z SAP ERP. Hicron obsługuje zarówno międzynarodowe korporacje (Volvo, grupa MAN, AmRest Holding), jak i firmy średniej wielkości, świadcząc szerokie spektrum usług związanych z systemem SAP ERP.

 

Wśród korzyści biznesowych płynących z wdrożenia systemu SAP ERP, najczęściej wymienianych przez klientów Hicron, należą:

 

 • usprawnienie zarządzania firmą poprzez możliwość bieżącej kontroli wykorzystywania zasobów firmy,
 • zarządzanie grupą kapitałową przy pomocy jednego systemu,
 • usprawnienie zewnętrznego i wewnętrznego raportowania finansowego,
 • poprawa obsługi klienta,
 • podniesienie efektywności procesów logistycznych przedsiębiorstwa, kompleksowo wspomagając funkcje planowania, zaopatrzenia, zarządzania zapasami oraz sprzedaży i dystrybucji,
 • SAP ERP umożliwia obniżenie kosztów zaopatrzenia i współpracy z dostawcami, a także podniesienie efektywności gospodarki zapasami w przedsiębiorstwie. SAP ERP wspiera w optymalnym doborze dostawców i sposobu realizacji dostaw. Zintegrowanie procesów logistycznych w ramach systemu informatycznego pozwala uzyskać pełną informację o dostępności zapasów materiałowych, usprawniając proces obsługi zapytań odbiorców,
 • system SAP ERP umożliwia obniżenie kosztów związanych z realizacją produkcji wyrobów, poprzez zintegrowanie działań produkcyjnych w ramach procesu logistycznego przedsiębiorstwa, zgodnie ze standardami MRP II,
 • SAP ERP, jako zintegrowany system informatyczny, pozwala na dostęp do informacji obejmujących całą szeroko pojętą organizację. Pozwala to szybko reagować na sygnały otrzymywane od klientów i podejmować konkretne działania – zarówno wewnątrz firmy, jak i w porozumieniu z kluczowymi partnerami,
 • integracja wszystkich obszarów działania firmy umożliwia łatwy przepływ informacji między osobami i usprawnia pracę. Użytkownik systemu SAP ERP może w ramach jednego raportu przemieszczać się po danych wprowadzanych przez osoby z różnych działów i jest w stanie szybko dojść aż do źródłowych dokumentów,
 • automatyzacja: eliminacja czynności wykonywanych ręcznie poprzez automatyzację obsługi biznesu i tym samym zmniejszenie pracochłonności funkcji wykonywanych przez poszczególnych pracowników,
 • uproszczenie działań dostosowawczych powodowanych zmianami gospodarczymi w kraju i zmianami przepisów podatkowych oraz innych przepisów,
 • podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemu informatycznego firmy, zoptymalizowanie procesów wewnątrz firmy.

 

Zwrot z inwestycji w SAP ERP

Dla osób oczekujących informacji o materialnych oszczędnościach i przychodach wynikających z wdrożenia systemu informatycznego w ich firmie, SAP Polska proponuje skorzystanie z narzędzia pozwalającego obliczyć przybliżony zwrot z inwestycji w system SAP ERP. Obliczenie ROI wykonywane jest poprzez badanie efektywności działania firmy, przejawiające się w jej wynikach finansowych. Aby zgłosić chęć wzięcia udziału w badaniu lub dowiedzieć się więcej, w jaki sposób jest ono przeprowadzane, prosimy o kontakt.