SAP ERP dla firm wymagających rozwiązań billingowych

Konieczność jednoczesnej realizacji tysięcy a nawet milionów transakcji jednocześnie, fakturowanie przy ogromnej liczbie zmiennych determinujących wysokość ceny, obrót i zarządzanie urządzeniami pomiarowymi - to niektóre cechy charakterystyczne dla firm specjalizujących się w sprzedaży gazu, prądu, wody, czy usług telekomunikacyjnych.

Rozwiązania dla wielkiej liczby procesów

Specyfika procesów biznesowych powoduje, że opisane wyżej firmy wymagają posiadania najlepszego systemu ERP, by móc sprawnie i skutecznie realizować procesy biznesowe. Hicron, mając na uwadze specyfikę ich potrzeb, oferuje system SAP ERP rozszerzony o rozwiązanie do realizacji rozliczeń billingowych.

 

Dlaczego SAP ERP?

System SAP ERP jest najczęściej wybieranym zintegrowanym systemem informatycznym wspierającym zarządzanie. Obsługuje wszystkie obszary działania firm: od finansów i kontrolingu, przez produkcję i jej planowanie, sprzedaż i dystrybucję, zarządzanie projektami itd. System SAP to nie tylko rozwiązanie informatyczne. W przeciwieństwie do większości systemów IT dostępnych na rynku, SAP ERP niesie wartość w postaci najlepszych praktyk biznesowych zaszytych w systemie. Rozwiązanie posiada bazę procesów referencyjnych nabytych w wyniku 30 letnich doświadczeń światowych oraz 15 letnich doświadczeń krajowych SAP. Dotyczy to również procesów biznesowych unikalnych dla branży gazowniczej, energetycznej, wodociągowej, dostawców usług telekomunikacyjnych. Zaszyte w systemie najlepsze praktyki biznesowe to wzorcowe procesy gospodarcze, które można modyfikować, dostępne standardowo dla każdego klienta bez dodatkowych opłat.

Firma Hicron, widząc zapotrzebowanie na rozwiązania billingowe, opracowała w systemie SAP ERP Hicron Billing Solution dla firm średniej wielkości. W ramach standardowego systemu SAP ERP umożliwia przepływ danych pochodzących z różnych obszarów systemu, wykorzystując je w celach analitycznych i raportowych. Do obszarów integracji należą moduły sprzedaży i dystrybucji, gospodarki materiałowej, finansów i kontrolingu oraz gospodarki remontowej. Istnieje także możliwość integracji Hicron Billing Solution z obszarem zarządzania projektami (PS) w systemie SAP, obsługując procesy związane z planowaniem inwestycji.

 

Wśród procesów biznesowych realizowanych przez Hicron Billing Solution znajdują się:

 • Rejestracja klientów w systemie oraz monitoring historii klienta od momentu wypełnienia ankiety do podpisania umowy i odbioru usług, wraz z rozbudowanym raportowaniem..
 • Wsparcie procesu obsługi i rozbudowy sieci poprzez odzwierciedlenie w systemie struktury sieci energetycznych, uwzględniającej np. zasięg sieci, statuowanie realizacji przyłączy. Elastyczność rozwiązania umożliwia integrację m.in. z programami do szczegółowej wizualizacji sieci na mapach geograficznych czy z rozwiązaniami typu DMS (Document Management System) dając dostęp do dokumentów graficznych, umów, projektów i innych wskazanych przez użytkownika dokumentów z przypisanych do konkretnej sieci, punktu odbioru, klienta czy lokalu w systemie.
 • Szczegółowy rejestr urządzeń pomiarowych (liczników) wraz z pełną historią obrotu nimi. Możliwość łatwego konfigurowania różnych rodzajów urządzeń pomiarowych.
 • Realizacja odczytów i zamykanie okresu rozliczeniowego wraz z opcją automatycznej weryfikacji, czy wszystkie odczyty zostały przeprowadzone, klienci zafakturowani itp.
 • Realizacja zdalnych odczytów poprzez integrację systemu billingowego HICRON Billing Solution z rozwiązaniem telemetrycznym
 • W pełni zautomatyzowane wystawianie korekt do faktur oraz korekt do korekt. Możliwość wystawienia faktur zaliczkowych, przedpłatowych i automatyczne uwzględnienie ich w rozliczeniu okresowym.
 • Rejestracja informacji o awariach, naprawach, usterkach (także spadku napięcia prądu/ciepła spalania gazu/ osłabieniu przepustowości łącza…) mających wpływ na wysokość opłat. Automatyczne obliczenie wysokości fakturowanej kwoty z uwzględnieniem tych czynników.
 • Zarządzanie trasówkami w systemie z opcją automatycznej selekcji klientów istotnych dla odczytu w danym okresie. Dynamiczne tworzenie list spisowych oraz ich export i import wraz z odczytami z pliku xls oraz xml.
 • Zarządzanie kontraktami Take Or Pay.
 • Możliwość ustalania indywidualnych stawek/taryf/modeli rozliczeń.
 • Łatwy i intuicyjny dla użytkownika interfejs.
 • Elastyczne zarządzanie uprawnieniami.

 

Ile korzyści z wdrożenia SAP ERP z rozwiązaniem billingowym?

Firma Hicron, oferując wdrożenie systemu SAP ERP łącznie z rozwiązaniem billingowym daje firmom możliwość skorzystania z szerokiego spektrum funkcjonalności, wraz z opcją dostosowania rozwiązania do indywidualnych wymogów branży i firmy.

 

Wśród korzyści z zastosowania rozwiązania należy przede wszystkim wyróżnić:

 • Możliwość skupienia się wyłącznie na wyzwaniach i celach biznesowych, nie zaś technologicznych – tą częścią zajmuje się wyłącznie konsultanci Hicron i to oni dbają o bezbłędne i bezproblemowe jego funkcjonowanie od strony technicznej.
 • Usprawnienie zewnętrznego i wewnętrznego raportowania finansowego.
 • Usprawnienie zarządzania firmą poprzez możliwość bieżącej kontroli wykorzystywania zasobów firmy.
 • Możliwość zarządzania wszystkimi procesami biznesowymi z poziomu jednego środowiska systemowego, dostęp do przekrojowych danych z poziomu jednej transakcji.
 • Szybkie i dokładne definiowanie parametrów usług, różnorodnych planów taryfowych itp.
 • Szybkie i sprawne rozliczenie wszystkich odbiorców usług.
 • Zebranie kompletnych informacji o kosztach.
 • Uzyskanie wiarygodnego źródła raportowania, rozbudowane funkcje analityczne.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę