SuccessFactors Onboarding: wsparcie adaptacji nowych pracowników

Ponad 60% nowych pracowników podejmuje decyzję o pozostaniu lub zmianie miejsca pracy w trakcie pierwszych 6 miesięcy od zatrudnienia, z czego 1 osoba na 3 w tym okresie odchodzi z pracy.

Nie da się ukryć, że przedsiębiorstwa spotykają na swojej drodze wiele wyzwań związanych z rekrutowaniem nowych osób. Jednym z nich jest organizacja ich pracy. Po rekrutacji następuje kolejny, niezwykle trudny etap nie tylko dla samego nowego pracownika, ale też dla tych, którzy będą z nim dzielić zadania i projekty. Nieustrukturyzowany proces zatrudniania i wdrażania nowych osób, może wzbudzić w nich wątpliwości i skłonić do poszukiwań innej pracy. Zmagania zrekrutowanych pracowników ze skomplikowanym i źle zaplanowanym wprowadzeniem może zniechęcić ich do współpracy z organizacją, a także skłaniać ich ku postrzeganiu jej jako niezorganizowanej. To decyduje też o poczuciu bezpieczeństwa pracownika i może budzić w nim wiele wątpliwości. Zaufanie osób zatrudnionych w firmie jest podstawą do budowania dobrej i uczciwej relacji z pracodawcą.

Na trudne początki rekrutujących i rekrutowanych- SAP SuccessFactors Onboarding

Moduł SAP SuccessFactors Onboarding pomaga organizacji uporządkować procedury związane z wdrażaniem nowych pracowników. Pozwala też osobom odpowiedzialnym za procesy wdrożeniowe i przeszkolenie zespołów zaoszczędzić sporo czasu i skonstruować powtarzalne mechanizmy, związane z wprowadzaniem świeżo zatrudnionych jednostek. Takie schematy umożliwiają całym zespołom zaopiekować się nowymi osobami. Dzięki temu odpowiedzialność za wdrożenie zostaje często rozdzielona na większe grupy. Tym samym zwiększa to powodzenie wprowadzenia, dając nowym pracownikom możliwość zapoznania się z szerszymi strukturami, niż gdyby działo się to za pomocą zwykłego onboardingu.

Digitalizacja tego procesu ułatwi aklimatyzację nowym pracownikom, a także sprawi że nowozatrudnione osoby szybciej osiągną oczekiwany poziom produktywności pracy skuteczniej realizując założone cele biznesowe, a to wszystko przy ogromnym poczuciu przynależności do organizacji już od pierwszego dnia w pracy.

Czym jest SAP SuccessFactors Onboarding?

Moduł SAP SuccessFactors Onboarding to oparte na chmurze rozwiązanie, wspierające organizacje w procesach wdrażających nowych pracowników. To efektywne rozwiązanie zwiększające zaangażowanie i wydajność pracowników. Zapewnia managerom odpowiedzialnym za proces rekrutacji dokładne instrukcje, funkcje socjalizacji oraz rozbudowaną obsługę profilu pracownika. Z perspektywy pracownika  we wszystkich etapach procesu: począwszy od powitania przez przełożonego, firmowe procedury, aż do nawiązania pozytywnych relacji ze współpracownikami. Umożliwia firmie osiąganie sukcesów już na początku procesu onboardingu nowych pracowników.

Rozwiązanie gwarantuje dostęp do systemu z dowolnej lokalizacji i na dowolnych urządzeniach mobilnych. Praca odbywa się w: wygodnym, intuicyjnym i zautomatyzowanym, cyfrowym środowisku. Moduł ma możliwość całkowitej personalizacji i dopasowania do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika.

System SuccessFactors Onboarding wyróżnia się także możliwością strategicznego zaplanowania procesu wdrożenia nowych pracowników tak, aby pozostawały na bieżąco informowane i zżyte z organizacją od samego początku.

SuccessFactors Onboarding usprawnia proces wprowadzenia do pracy dzięki trzem unikalnym metodom:

 • Organizuje cały proces krok po kroku angażując właściwe osoby w odpowiednim momencie, pozwalając zoptymalizować czas i koszty wdrożenia pracowników,
 • Łączy ludzi i grupy pracowników udostępniając im potrzebne zasoby, zwiększając zaangażowanie i retencję,
 • Ściśle wiąże Onboarding z pozostałymi procesami Talent Management zapewniając spójność i kontrolę nad całym procesem.

Jak działa SAP SuccessFactors Onboarding?

 System pokrywa wszystkie aspekty dotyczące cyklu życia pracownika w organizacji, uwzględniając także crossboarding, czyli zmianę przypisania organizacyjnego pracownika wewnątrz firmy lub offboarding, zapewniając intuicyjny dostęp do dedykowanych narzędzi w momencie zakończenia współpracy. Umożliwia też śledzenie wdrażania nowych osób w organizacji dzięki kreatorom krok po kroku, prostym w obsłudze pulpitom nawigacyjnym oraz wbudowanym formularzom elektronicznym. Ponadto rozwiązanie to pozwala na realizację działań w założonym czasie, powoduje wzrost zaangażowania użytkowników w wykonywaną pracę, a także zwiększa ich produktywność. Moduł dopasowuje się do unikatowych rozwiązań SAP zastosowanych w danej organizacji. Jest kompatybilny nie tylko z SAP SuccessFactors HXM, ale też z innymi rozwiązaniami firmy SAP. Efektywność rozwiązania Onboarding gwarantuje firmie utrzymanie wysokiej jakości procesów biznesowych, nawet w przypadku zmieniających się pracowników na danych stanowiskach. Jego zastosowanie ułatwia przyuczenie nowych osób do danych zadań, które wymagają konkretnych kompetencji i umiejętności.

sap successfactors onboarding

Co wyróżnia moduł SuccessFactors Onboarding firmy SAP?

System SuccessFactors Onboarding daje organizacji możliwość strategicznego zaplanowania procesu wdrożenia nowych pracowników tak, aby pozostawali na bieżąco informowani i zżyci z organizacją od samego początku. Wspiera on jednak nie tylko nowo zatrudnionych, ale też członków zespołów odpowiedzialnych za wdrażanie, bądź osoby w organizacji związane z doskonaleniem procesów i funkcji oprogramowania. Dzięki temu modułowi nowi pracownicy z pierwszym dniem pracy zostają przeprowadzeni przez odpowiednie (możliwe do zaprogramowania i zautomatyzowania) procedury. Nowi pracownicy proszeni są o dostęp do spersonalizowanej strony głównej, w której odbywa się pierwsze spotkanie informacyjne oraz przegląd danych dotyczących zatrudnienia oraz formularzy zgodności. Ponadto otrzymują od osób upoważnionych szczegóły dotyczące sprzętu, jego obsługi i procedur związanych z jego użytkowaniem. Na tym etapie nowy pracownik może zgłosić w systemie indywidualne potrzeby dotyczące wyposażenia stanowiska pracy. Moduł Onboarding pozwala też zapoznać nowe osoby z opiekunem pracowniczym (buddy), przełożonym, zespołem administracyjnym i współpracownikami. Takie udogodnienia rozwiązania zapewniają bezpieczne wdrożenie zarówno dla nowego pracownika jak i dla pozostałych zatrudnionych oraz całej organizacji, tym samym rewolucjonizując ten trudny proces.

Funkcjonalności SAP SuccessFactors Onboarding

Automatyzacja procesów rekrutacyjnych pozwala zdecydowanie ułatwić pierwsze miesiące pracy w organizacji, a także podtrzymać mobilizację i ekscytację nowych pracowników. Gwarantuje im przyjazną przestrzeń, w której może on wygodnie wykonywać powierzone zadania. Szybki i sprawny proces onbardingu pozwala pracownikom czuć się częścią zespołu już w pierwszych dniach nowej pracy.

Oto jakie funkcje sprzyjają procesowi wdrożenia nowych pracowników i charakteryzują SAP SuccessFactors Onboarding:

 • ujednolicone workflow między SAP SuccessFactors Onboarding, a całym pakietem HXM i różnymi rozwiązaniami SAP pozwala pracownikom sprawnie wykonywać codzienne zadani,
 • proaktywne powiadomienia, które wspomagają użytkownika w dokładnym i terminowym wykonywaniu zadań,
 • przetwarzanie profilu kandydata z SAP Recruiting na profil pracownika do SAP Onboarding i natychmiastowe rozpoczęcie wdrażania nowego pracownika,
 • tworzenie, przekazywanie i śledzenie postępów zadań edukacyjnych,
 • definiowanie i komunikowanie celów na 30, 60 lub 90 dni (w ramach integracji z modułem Performance&Goals),
 • konstruowanie cyklu życia pracownika SAP Qualtricks – formułowanie i przeprowadzanie ankiet onboardingowych i offboardingowych oraz kompletowanie spostrzeżeń dotyczących pracowników,
 • możliwość stworzenia cyfrowej przestrzeni społecznej poświęconej pracy zespołowej i spotkaniom współpracowników poprzez synchronizację SAP Onboarding z SAP Work Zone,
 • kompleksowy pulpit nawigacyjny HR Onboarding, który pomaga pracownikom działu kadr i managerom w śledzeniu postępów pracowników, a także zmian wprowadzonych w ich dokumentacji, jej aktualny status i zaobserwowaniu ewentualnej potrzeby jej uzupełnienia,
 • workflow umożliwiające zautomatyzowanie takich etapów onboardingu, które mogą sprawiać trudności i komplikować procesy wdrożenia nowych pracowników (przykładowo manualne wprowadzanie danych); wbudowana inteligencja systemu mapuje dane z rekrutacji do profilu nowo zatrudnionej osoby, tym samym minimalizując czas pracy managerów poświęcony na te czynności.

Jakie korzyści przyniesie SAP SuccessFactors Onboarding Twojej organizacji?

Rozwiązanie pozwala na uporządkowanie trudnego dla każdego przedsiębiorstwa i nowego pracownika procesu wdrożenia. Dzięki zautomatyzowanym funkcjom procedury stają się przyjazne dla użytkowników i możliwe do zrealizowania bez napotykania na drodze zbędnych komplikacji. Poprawia to komfort wypełniania zadań pracowników każdego szczebla, począwszy od tych, którzy dopiero wstąpili w szeregi firmy, ich współpracowników, przełożonych, księgowych, kadrowych, programistów, a nawet dyrektorów. Proces onboardingu staje się krótszy, bardziej uporządkowany i dostosowany do procedur bezpieczeństwa oraz procesów biznesowych organizacji. Dzięki temu pracownicy zyskują wiele cennego czasu, który mogą poświęcić na doskonalenie projektów. Ponadto bezpieczne i sprzyjające świeżo zrekrutowanym osobom środowisko pracy, pomaga im odnaleźć się podczas pierwszych tygodni w nowym miejscu zatrudnienia. Buduje to ich pewność siebie i wspomaga w pielęgnowaniu profesjonalnego podejścia do wykonywanych obowiązków. SAP SuccessFactors Onboarding minimalizuje wydatki poświęcane na szkolenia i kursy nowych pracowników. Ich przyuczenie do wykonywanych w przyszłości zadań, w większości odbywa się w przestrzeni stworzonej za pośrednictwem tego rozwiązania.

Wsparcie Hicron we wdrożeniu modułu SAP SuccessFactors Onboarding

Moduł SAP SuccessFactors Onboarding zapewnia przyjazną nowemu pracownikowi przestrzeń wdrożeniową, która jednocześnie zapewnia firmie najwyższe standardy przeszkolenia zespołów. Narzędzie poprawia wydajność zespołów HR i usprawnia obieg dokumentów związanych z osobami zatrudnionymi w firmie. Rozwiązanie to wspomaga też działania w taki sposób, aby były zgodne z przyjętymi normami przedsiębiorstwa. W Hicron jako Złoty Partner SAP doskonale znamy procedury wdrożeniowe tego systemu do organizacji zarówno polskich jak i międzynarodowych. Swoje doświadczenie rozwijamy już od ponad 15 lat i w tym czasie zyskaliśmy zaufanie wdrożeniowe ponad 300 klientów. Jeśli rozważasz wprowadzenie narzędzia SAP SuccessFactors Onboarding skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy przeprowadzą skuteczne i bezpieczne wdrożenie.

Źródło: Witaj na pokładzie! O roli onboardingu słów kilka, opracowanie własne

 

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę