Rozwiązanie billingowe - sukces dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej

Dla firm specjalizujących się w sprzedaży mediów nadszedł czas zmian. Nowe wyzwania, takie jak deregulacja rynku i wynikająca z niej zwiększona konkurencja w branży powodują, że przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, chcąc świadczyć usługi tysiącom klientów, poszukują rozwiązań, które zapewnią im skuteczną realizację celów biznesowych.

System ERP dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej

Aby firmy z branży utilities mogły efektywnie realizować swoje cele biznesowe, potrzebują systemu informatycznego, który zintegruje procesy przedsiębiorstwa na wszystkich jego szczeblach. Taką rolę spełnia system ERP, który obejmuje całość procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i pozwala zoptymalizować pracę w wielu obszarach jego funkcjonowania.

Idealnym rozwiązaniem biznesowym dla przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą mediów jest system SAP ERP. Dzięki niemu firmy otrzymują gwarancję możliwości stałego podnoszenia jakości usług oraz elastyczność pozwalającą na szybką reakcję na zmiany rynkowe – informuje Joanna Stencel, Senior Konsultant, odpowiedzialna za rozwój rozwiązań IT w branży utilities.

Standardowy system nie wystarczy

Zapewnienie kompleksowego rozliczenia oferowanych usług czy automatyzacja fakturowania klientów to tylko niektóre z wyzwań, jakie stoją przed firmami z branży gazowniczej czy energetycznej. Firmy te, ze względu na specyfikę działania, potrzebują rozwiązania branżowego idealnie dostosowanego do ich potrzeb biznesowych – tłumaczy Joanna Stencel. Dzięki wiedzy naszych konsultantów na temat procesów zachodzących w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej, udało nam się opracować HICRON Billing Solution. Rozwiązanie to wykorzystuje w maksymalnym stopniu funkcjonalności systemu SAP ERP, dając przedsiębiorstwom możliwość dostosowania go do indywidualnych wymogów branży i firmy. Ponadto umożliwia przepływ danych pochodzących z różnych obszarów systemu, wykorzystując je w celach analitycznych i raportowych – wyjaśnia.

Szybko i skutecznie

Wdrożenie rozwiązania billingowego w branży użyteczności publicznej gwarantuje podniesienie jakości świadczonych usług. Rozwiązanie optymalizuje i automatyzuje, wszystkie operacje przeprowadzane przez firmy specjalizujące się w sprzedaży mediów – począwszy od całościowej obsługi urządzeń pomiarowych na zarządzaniu danymi dotyczącymi energii kończąc. Szczególnie ważnym udogodnieniem z punktu widzenia przedsiębiorstw użyteczności publicznej jest możliwość kompleksowego rozliczania faktur w ramach rozwiązania billingowego.

Największym wyzwaniem w branży utilities jest konieczność jednoczesnego wystawienia faktur dla tysięcy klientów – stwierdza Joanna Stencel. Rozwiązanie do sprzedaży mediów musi więc być zintegrowane z układami pomiarowymi, by mogło automatycznie naliczyć należność na podstawie ustalonych wcześniej algorytmów. Powinno również być przygotowane do jednoczesnego przesyłu milionów rekordów, a także pozwalać na modyfikacje parametrów sprzedażowych przez dane przedsiębiorstwo – zaznacza.

Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, rozszerzając system ERP o rozwiązanie billingowe, zyskują zaawansowane narzędzie wspierające zarządzanie relacjami z klientami. Firmy decydują się na wdrożenie systemów billingowych także ze względu na wsparcie realizacji procesów od strony technicznej.

Korzyść z billingu. Dla każdego.

Obejmując swym zasięgiem wszystkie operacje przeprowadzane w branży użyteczności publicznej, rozwiązania billingowe, wpływają na usprawnienie pracy osób zajmujących rozmaite stanowiska – zarówno grupy inkasentów, jak i kierowników wysokiego szczebla.

Dzięki możliwości wprowadzania do systemu billingowego wszelkich adnotacji dotyczących poszczególnych klientów, inkasent dysponuje pełną informacją o sposobie dotarcia do konkretnych lokali. Ma on ponadto możliwość dostosowania dróg odczytu w najbardziej dogodny dla niego sposób – maksymalnie optymalizuje trasę, by uniknąć niepotrzebnego cofania się – podsumowuje Joanna Stencel.

Wdrożenie systemu ERP wraz z rozwiązaniem billingowym wiąże się z utworzeniem jednorodnego źródła danych, umożliwiając przedsiębiorstwom użyteczności publicznej zarządzanie wszystkimi procesami biznesowymi z poziomu jednego środowiska systemowego. Tym samym pracownicy szczebla zarządzającego, korzystając z jednolitej bazy danych, mogą prowadzić nadzór nad procesami gospodarczymi w bardziej dokładny sposób. Dzięki możliwości generowania sprawozdań zarządczych o dowolnym poziomie szczegółowości, kluczowe osoby w przedsiębiorstwie mogą podejmować trafniejsze decyzje strategiczne, znacznie zwiększając efektywność procesów gospodarczych.

Struktura danych w systemie obejmuje zarówno część techniczną, jak i handlową. Integracja tych obszarów przekłada się na spójność w obsłudze klienta – wszystkie zmiany wprowadzone przez dział handlowy są widoczne dla działu technicznego i na odwrót. Automatyczna aktualizacja danych i bezbłędna komunikacja pomiędzy działami usprawnia całościowe zarządzanie przedsiębiorstwem, zapewniając świadczenie usług najlepszej jakości.

System billingowy dopasowany do potrzeb

Rozliczenia w sektorze utilities dotyczą milionów klientów, a każda z branż ma swoją specyfikę – nie istnieją więc rozwiązania uniwersalne, które z jednakowym powodzeniem można zastosować w każdym sektorze. System bilingowy świetnie sprawdzający się w gazownictwie niekoniecznie okaże się pożyteczny w branży energetycznej, charakteryzującej się znacznie większą liczbą sprzedawców i dostawców niż rynek gazu ziemnego. Dlatego decydując się na wybór rozwiązania bilingowego, należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość dostosowania rozwiązania do indywidualnych potrzeb firmy. SAP oraz HICRON Billing Solution dają taką możliwość.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę