Jak utrzymać wysoką wydajność i higienę systemów ERP?

Hicron Transport Request Maintenance
Jak utrzymać wysoką wydajność i higienę systemów ERP?
Sprawność systemów to podstawa odpowiedniego ich działania, ale też właściwego funkcjonowania przedsiębiorstw. Nawet najlepsze narzędzia i oprogramowania wymagają serwisowania. Zachowanie higieny narzędzi technologicznych pomaga utrzymać ich bezpieczeństwo i minimalizować ryzyko usterek. Jakie praktyki stosować, aby utrzymać dobrą kondycję i uporządkowanie infrastruktury każdego oprogramowania?

Praca nad ładem i sprawnym działaniem systemów może być dla wielu niezauważalna. Jednak bez takich praktyk oprogramowania mogłyby zdecydowanie pogorszyć swoją funkcjonalność w bardzo szybkim tempie.

Podstawy porządku

Optymalizacja pracy przedsiębiorstwa polega nie tylko na odpowiednim wykwalifikowaniu zespołów, wyposażeniu ich w innowacyjne narzędzia, ale też na utrzymaniu odpowiedniej kondycji procesów. Nawet najbardziej wyspecjalizowany personel i najnowsza technologia nie zapewnią firmie sukcesu i bezpieczeństwa, jeśli nie wdroży ono praktyk poprawiających organizację oraz uporządkowanie jej wszelkich operacji.

Wypracowanie odpowiedniego schematu przeprowadzania konkretnych działań i przesyłania informacji z działu do działu stanowi podstawę dobrze funkcjonujących struktur. Zastosowanie zorganizowanych procesów i transportu danych między strukturami przedsiębiorstwa jest możliwe, dzięki wprowadzeniu podstawowych zasad i użyciu konkretnych technik. Odpowiednie praktyki zapewniają bezpieczeństwo danych, dopasowanie systemów do zamieniających się potrzeb i warunków organizacji oraz podniesienie wydajności narzędzi.

Najważniejszymi z nich są:

 • prowadzenie szczegółowej dokumentacji procesów – bieżące porządkowanie i nadzorowanie ważnych dokumentów dotyczących procesów zachodzących w systemach ERP poprawia płynność przeprowadzanych w nich konfiguracji, obsługi oraz integracji z innymi narzędziami;
 • kopie zapasowe – minimalizacja wszelkich komplikacji związanych z oprogramowaniem polega też na tworzeniu backupu danych przy zastosowaniu sprawdzonych metod i narzędzi, powinny być one również prawidłowo skonfigurowane;
 • system solidnych zabezpieczeń – narzędzia i praktyki takie jak zarządzanie uprawnieniami i dostępem, kodowanie danych, bieżące przeglądy bezpieczeństwa i jego monitorowanie budują wirtualną fortecę wokół systemów przedsiębiorstwa;
 • wprowadzanie zindywidualizowanych zmian – potrzeby organizacji często się zmieniają, co wiąże się z koniecznością dostosowania do nich technologii, nowe rozszerzenia i moduły podnoszą funkcjonalność oprogramowania;
 • bieżące aktualizowanie systemów – stały update oprogramowania jest niezwykle istotny, z uwagi na zapobieganie wszelkim lukom bezpieczeństwa, wprowadzenie nowych funkcjonalności i podniesieniu jego wydajności;
 • kształcenie personelu – bieżące doszkalanie pracowników zaangażowanych w pracę z systemami ERP pomaga podnosić ich kwalifikacje, zapobiegać opóźnieniom, ewentualnym błędom i podnieść funkcjonalność narzędzi;
 • bieżąca naprawa usterek i rozwiązywanie problemów – wprowadzenie odpowiedniego schematu natychmiastowych działań podejmowanych w wypadku błędów lub usterek systemów, pozwala zminimalizować wszelkie opóźnienia i zachować nieprzerwaną sprawność systemu;
 • nadzorowanie wydajności technologii i struktur – pomoce monitorujące obciążenia systemu, jego sprawność, wydajność i prędkość odpowiedzi na podejmowanie poszczególnych akcji pomagają utrzymać go w odpowiedniej sprawności;
 • poszerzona analityka i raportowanie – wsparciem dla systemów ERP są także narzędzia i moduły dokonujące stałej analizy wydajności, które pozwalają podejmować odpowiednie działania w konkretnych sytuacjach;
 • przeprowadzanie cyklicznych i profesjonalnych audytów – bieżące i profesjonalne kontrole oraz przeglądy pomagają określić zgodność systemu ERP z procedurami, aktualność zabezpieczeń i wypełnianie wymogów biznesowych; warto w tym zakresie zdecydować się na wsparcie specjalistów, którzy oferują takie usługi.

Jak Hicron Transport Request Maintenance wspiera przedsiębiorstwa w utrzymaniu higieny systemów?

W Hicron praca z zaawansowanymi narzędziami i systemami ERP to nasza codzienność. Nie tylko dostarczamy oprogramowania i ich rozszerzenia naszym Klientom, ale też sami z nich korzystamy. Praca w najróżniejszych środowiskach i z wieloma technologiami wywołała w naszych zespołach potrzebę uzyskania dostępu do takiej pomocy, która jeszcze bardziej podniesie jakość naszych systemów, usprawni ich wewnętrzną i zewnętrzną komunikację, a także ułatwi utrzymanie oprogramowania w odpowiedniej higienie. Poszukiwania narzędzia, które miało spełniać oczekiwania naszych zespołów, ale też Klientów w tym konkretnym zakresie, doprowadziło do wypracowania własnych metod, a w końcu autorskiego narzędzia. Jest nim Hicron Transport Request Maintenance.

Czym jest i jak działa narzędzie Hicron do utrzymywania dobrej kondycji systemów ERP?

Transport Request Maintenance to system stworzony z myślą o odpowiednim informowaniu użytkowników systemów SAP o działaniach i czynnościach pozostających przez określony czas bez żadnych zmian . Ma ono za zadanie wskazywać obszary wymagające szczególnej uwagi. Narzędzie analizuje informacje przesyłane między konkretnymi obszarami (developerskimi, testowymi i produkcyjnymi) dotyczące podjętych, ale niezakończonych prac. Dzięki niemu możliwym jest wyczyszczenie każdego modułu SAP z nieukończonych, ale zbędnych już procesów, albo realizacji takich prac, które pozostawały w zawieszeniu, a powinny zostać wykonane w pełni.

Dzięki Hicron TRM firmy zyskują wsparcie w przeprowadzaniu odpowiednich serwisów systemu, ale też wykorzystywaniu pełni ich funkcjonalności. Rozwiązanie usprawnia bowiem procesy aktualizacyjne, wskazując miejsca, w których nie zamknięto lub nie rozwiązano konkretnych zmian, a bez ich zakończenia, przeprowadzenie upgrade’u systemu może być niemożliwe lub dłuższe i bardziej kosztowne. Należy pamiętać o tym, iż narzędzie to nie zarządza, żadnymi uprawnieniami ani dostępem do  systemów. Działa ono na pierwotnie nadanych przez administratora dostępach oraz skazuje jedynie miejsca, wymagające zainteresowania i interwencji. Należą do nich między innymi: konieczność naniesienia zmian, zamknięcie ich, usunięcie powielonych zadań, czy zidentyfikowanie użytkowników odpowiedzialnych za konkretny obszar.

Zalety Transport Request Maintenance

Autorski system Hicron powstał z inicjatywy naszych specjalistów, zajmujących się utrzymaniem oprogramowania. Zauważono, iż tempo automatyzacji pewnych obszarów jest spowalniane przez niezamknięte zmiany i brak wzajemnego komunikowania się narzędzi o ich istnieniu. Jego funkcjonalność i struktura została zaprojektowana przez specjalistów w swojej dziedzinie i w wyniku realnych potrzeb i dążenia do osiągnięcia maksymalnej wydajności narzędzi.

Jego największymi zaletami są:

 • oszczędność czasu – podczas aktualizacji program wskaże obszary wymagające naprawy lub interwencji; przed upgradem należy wyczyścić niepotrzebne kolejki transportowe, zrealizować je  lub wycofać otwarte zmiany, nasi specjaliści mogą dokonać odpowiednich aktualizacji jedynie po dokonaniu takich prac; te działania pozwolą szybciej zdiagnozować problemy, z jakimi boryka się organizacja oraz zareagować na nie i je rozwiązać;
 • sprawne stawianie diagnozy problemów firmy – narzędzie wspiera użytkowników w identyfikacji komplikacji, z jakimi się mierzą; dzięki niemu łatwiej jest też określić potrzeby związane z zastosowaniem odpowiedniej strategii prowadzącej do rozwiązania problemów;
 • zapobieganie wprowadzaniu zmian na zmianach w toku – system pozwala na uniknięcie dublowania się zmian, a także uniemożliwia komplikowanie procesów naprawczych i nie pozwoli przeprowadzać ich w momencie, w którym poprzedni problem dotyczący konkretnego obszaru nie zostanie rozwiązany;
 • wszechstronność narzędzie Hicron wspiera wszystkie moduły SAP, dlatego sprawdzi się w przypadku każdego zespołu i przedsiębiorstwa.

O czym należy pamiętać, wprowadzając system utrzymujący sprawność modułów SAP?

Hicron Transport Request Maintenance nie dokona samodzielnie i automatycznie zmian w systemach. Wskaże je jedynie w systemie i pomoże dokonać ich identyfikacji. Dlatego w przypadku przygotowywania się organizacji do aktualizacji systemu ERP, należy zamknąć lub rozwiązać wszystkie otwarte działania na poziomie developerskim. W innym wypadku mogą one poważnie skomplikować cały proces upgrad’u.

Standardowo w firmach Klientów, jeśli system nie jest wyposażony w TRM, nasze zespoły przeprowadzają analizę systemu, sprawdzają, czy widnieją w nim nierozwiązane zmiany, diagnozują problemy i rozwiązują je. To wydłuża czas aktualizacji, a także podnosi jej koszty. Dzięki Transport Request Maintenance przedsiębiorstwo może wykonać takie czynności samodzielnie i wcześniej, bez konieczności angażowania w nie specjalistów.

Warto pamiętać o tym, że aby usprawnić implementację tego rozwiązania, należy rozważyć uprzednie wyposażenie przedsiębiorstwa w system HSMT, czyli autorskie narzędzie Hicron, służące monitoringowi systemów SAP. Ułatwia ono lokalizowanie niezamkniętych procesów.

Specjaliści Hicron są tutaj, aby wspomóc Twoją organizację!

Dążysz do zminimalizowania problemów systemowych, z jakimi zmaga się Twoja firma? Poszukujesz narzędzia, które przyspieszy pracę Twoich zespołów, pomoże obniżyć koszty konserwacji oprogramowania i pozwoli mu na sprawniejsze i szybsze działanie?

Eksperci Hicron zaprojektowali rozwiązanie, które spełni te i inne wymagania! Skontaktuj się z naszymi konsultantami! Zorganizujemy wdrożenie Hicron Transport Request Maintenance, a także zapewnimy wsparcie odpowiednich profesjonalistów, którzy dopasują implementację do indywidualnych potrzeb Twojej organizacji.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę