Parasol od Atlassian przy wdrożeniu SAP S/4HANA Cloud

Poznaj produkty, które przygotowują na chmury!
Parasol od Atlassian przy wdrożeniu SAP S/4HANA Cloud
Dobrze przeprowadzone wdrożenie nowych technologii oprócz właściwej strategii, może wymagać zastosowania dodatkowych pomocy. W przypadku wdrożenia SAP S/4HANA bardzo dobrze może sprawdzić się zastosowanie narzędzi Atlassian.

W wielu przedsiębiorstwach wdrożenie nowego systemu ERP wiąże się z szeregiem wyzwań. Przystosowanie procesów do konkretnego rozwiązania może wymagać zaangażowania wielu zespołów, co wygeneruje potrzebę wypracowania sprawnej komunikacji między nimi, a także opracowania solidnej strategii działania. W takiej sytuacji przydadzą się narzędzia, które ułatwią takie przedsięwzięcie.

Atlassian, czyli dobre prognozy dla pracy zespołów

Zadaniem produktów australijskiego producenta jest wsparcie pracy zespołów zaangażowanych w najróżniejsze projekty. Pomagają one zarządzać nimi i nadzorować wszystkie zmiany w nich wprowadzone. Dają także możliwość kontrolowania postępów działań i naniesionych zmian.

Ich szeroka gama umożliwia tworzenie wspólnych przestrzeni służących pracy, komunikacji i wymianie spostrzeżeń. Narzędzia Atlassian wykorzystywane są przez środowiska programistyczne i biznesowe. Użytkownicy mogą wykorzystywać je do zarządzania projektami, tworząc oprogramowania i aplikacje, wprowadzając zmiany developerskie, planując działania kadrowe, tworząc strategie finansowe czy prowadząc kampanie marketingowe.

Co się mieści pod parasolem Atlassian?

Pośród narzędzi dostępnych w ofercie Atlassian, które wspomagają współpracę w zespołach, są:

 • JIRA Software — wykorzystywana najczęściej w pracy projektowej programistów, konsultantów i project managerów; ma zastosowanie w nadzorowaniu backlogu, rozplanowywaniu sprintów i śledzeniu postępów; służy zarządzaniu projektami i obserwacji realizacji zadań z nimi związanych; pozwala dostosować system do aktualnie prowadzonego projektu; daje możliwość zastosowania różnych przepływów pracy dla różnych projektów, wykorzystania rozmaitych pól i schematów, tak aby prowadzenie projektu i praca nad nim była jak najbardziej intuicyjna i efektywna,
 • Confluence — korzystają z niego najróżniejsze zespoły, między innymi takie, których współpraca skupia się na analizie i tworzeniu dokumentacji i treści; służy do przechowywania dokumentacji projektowej i pracy nad nią; może być także wykorzystywany jako platforma wiedzy przedsiębiorstwa, wykorzystywana w codziennej pracy, ale też jako narzędzie szkoleniowe,
 • Trello — stworzone z myślą o zarządzaniu projektami; jest zbudowane na bazie tablic Kanban, co sprawia, że korzystanie z niego jest bardzo intuicyjne; daje obraz postępu pracy w poszczególnych zadaniach oraz umożliwia zarządzanie nimi,
 • Bamboo — zaprojektowane tak, aby wspomagać zespoły projektujące oprogramowania i aplikacje; pozwala na automatyzowanie budowy, testów i wdrożenia nowych technologii; działa na zasadzie stałej integracji i dostarczania (ang. Continuous Integration/Continuous Delivery), czyli strategii polegającej na automatyzacji i usprawnieniu cyklu życia aplikacji,
 • Jira Service Management — to typowy system serwisowy ITSM, który można stosować wewnątrz i poza organizacją do rejestracji błędów, bądź zgłaszania zapotrzebowania zmian, przykładowo już po starcie projektu w fazie jego utrzymania,
 • Bitbucket — służy nadzorowaniu kodu źródłowego i prowadzeniu współpracy programistów; pozwala im na śledzenie zmian wprowadzonych w kodzie, kontrolowaniu kodu źródłowego i administrowanie repozytoriami,
 • Opsgenie — środowisko stworzone do zarządzania incydentami i alarmami; wspiera przedsiębiorstwa w reagowaniu, w czasie rzeczywistym na usterki i komplikacje.
 • Crowd — pozwala na administrowanie dostępem do różnych aplikacji Atlassian, w które wyposażone jest przedsiębiorstwo i tożsamościami użytkowników.

W związku z tak obszernymi funkcjonalnościami wymienionych narzędzi są one idealną pomocą przy wdrożeniu nowych rozwiązań technologicznych, a więc także SAP S/4HANA.

Metodyka SAP Activate, czyli optymalne warunki dla wdrożenia

W celu usprawnienia procesów związanych z implementacją SAP S/4HANA producent opracował metodykę, wspierającą przedsiębiorstwa. SAP Activate (więcej o niej dowiesz się z  naszego e-booka) łączy się z wieloma narzędziami tej marki, ale doskonale działa też w połączeniu z innymi rozwiązaniami.

Atmosfera sprzyjająca wdrożeniom

Opracowano ją po to, aby uprawnić nie tylko implementację, ale też dopasować ją do potrzeb Klientów i skrócić okres operacji z nią związanych. Dzięki temu cały proces może przebiegać zdecydowanie szybciej i sprawniej.

Co przynosi metodyka SAP Activate?

Wśród wielu korzyści tej strategii szczególnie wyraźne są:

 • przystępność dla Klienta — skuteczność tej metody opiera się o dostarczeniu wysokiej jakości usług już od samego początku, projekt ma być zrozumiały dla Klienta i odpowiadający na jego potrzeby, tak, by końcowy efekt był idealnie dopasowany do potrzeb jego przedsiębiorstwa;
 • elastyczność — zakłada dopasowanie procesu wdrażania do wymogów Klienta i konkretnych sytuacji jego firmy;
 • zwinność — ta cecha metodyki związana jest ze zwinnym podejściem do wdrożenia, polegającym na przeprowadzaniu szybkich iteracji, przeprowadzaniu regularnych testów i wprowadzaniu nowych funkcji;
 • cykl życia projektu — metoda zapewnia opiekę nad całym cyklem życia projektu, na każdym jego etapie od planowania, analizy, projektowanie, wdrażanie, testowanie oraz wsparcie po wdrożeniu;
 • gotowe rozwiązania — w ramach tej strategii SAP przygotował narzędzia, szablony oraz sprawdzone praktyki, które wesprą wdrożenie i skrócą jego czas.

Atlassian + SAP S/4 HANA – idealny klimat dla Twojego wdrożenia

W procesie wdrożenia SAP S/4HANA potrzebna jest odpowiednia strategia, ale też rozwiązania, które ułatwią to przedsięwzięcie i wspomogą jego przeprowadzenie. Zastosowanie metodologii SAP Activate zapewnia wsparcie i optymalizację takich projektów.

Kolejnym ważnym aspektem w tego typu zadaniach jest zapewnienie zespołom odpowiednich narzędzi, dzięki którym strategia będzie możliwa do zrealizowania. Oczywiście ich wybór może być czasochłonny, ale nie musi. Z pomocą doświadczonych ekspertów możliwym jest implementacja takich rozwiązań, które spełnią oczekiwania użytkowników, wesprą organizację w realizowaniu celów biznesowych oraz zapewnią bezpieczeństwo i dobrą organizację wdrożenia.

Do narzędzi, które spełniają takie wymogi i doskonale sprawdzą się we wprowadzeniu technologii SAP S/4HANA w strukturę firmy są właśnie aplikacje Atlassian.

Wspólny front: jakie narzędzia Atlassian łączyć z metodyką SAP Activate?

Systemy, które znajdą zastosowanie we wdrożeniu SAP S/4HANA opartym o metodologię SAP Activate to z pewnością JIRA Software i Confluence.

W przypadku pierwszego z nich zespoły zyskują możliwość uporządkowania kolejności zadań przeprowadzanych w ramach przedsięwzięcia i przypisaniu im konkretnych etapów realizacji. Ponadto narzędzie to pozwala na przypisanie użytkowników odpowiedzialnych za dane obszary projektu, co pomaga utrzymać pełną kontrolę nad postępami prac i usprawnia komunikację w zespołach. Dodatkowo daje możliwość nadzorowania testów, backlogu, procesów i korygowaniu błędów.  Dzięki wbudowanym raportom użytkownicy mają większą kontrolę nad projektem. Mogą w łatwy sposób zidentyfikować komplikacje, przykładowo: wąskie gardła, bądź opóźnienia i w porę na nie reagować. Wbudowane tablice Scrum i Kanban dają szerokie możliwości planowania prac w projekcie, chociażby w metodyce sprintowej, a także ułatwiają kontrolę postępu działań.

Confluence z kolei oferuje zespołom możliwość kompletowania pełnej dokumentacji wdrożenia. Każdy z zespołów może stworzyć swoją własną przestrzeń pracy, przechowywania załączników, poddawanych edycji plików i innych elementów. Wszystko to odbywa się w zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i pełnej kontroli.st to też miejsce na tworzenie ważnych notatek ze spotkań, przechowywania koncepcji i wszelakich dokumentów projektowych. Szeroka gama dostępnych makr daje możliwość nie tylko edycji tekstu, ale także umieszczania i zarządzania plikami typu excel czy prezentacje powerpoint. Umożliwia pracę nad jednym dokumentem wielu użytkownikom jednocześnie, z zachowaniem wszelkich zmian.

Dodatkową korzyścią dla organizacji wdrażającej SAP S/4HANA za pomocą metodyki SAP Activate i przy wsparciu narzędzi Atlassian, będzie połączenie środowisk JIRA Software i Confluence. Taka integracja wszystkich trzech systemów pozwoli podnieść zespołom wydajność i zoptymalizować procesy. Confluence może stać się zbiorem informacji dotyczących zleceń wygenerowanych w JIRA Software w formie zadań. Wszystko to może zostać zaprogramowane w taki sposób, aby takie operacje odbywały się automatycznie, bez potrzeby przełączania się użytkowników między aplikacjami. Skraca to czas potrzebny na uruchomienie zmian i tym samym przyspiesza implementację SAP S/4HANA.

Dzięki takim synchronizacjom firma zyskuje intuicyjną, dopasowaną do oczekiwań użytkowników, bezpieczną i kompletną przestrzeń wdrożeniową.

Prognozowanie przydatności poza wdrożeniami

Funkcje, w jakie wyposażono aplikacje Atlassiana pozwalają na poprawienie komfortu pracy zespołów pracujących nie tylko nad wdrożeniami nowych technologii. To rozwiązania dedykowane grupom pracowników współpracującym ze sobą, a więc sprawdzą się właściwie w większości przedsiębiorstw.

Atlassian dostarcza pomocy działom kreatywnym, które mogą wykorzystywać przestrzenie przykładowo Confluence, do obserwowania postępów w prowadzonych kampaniach, badaniach reakcji konsumentów na konkretne reklamy czy kompletowaniu elementów dotyczących artykułów promocyjnych.

Trello oferuje swoim użytkownikom przestrzeń do sprawnej organizacji pracy, zarówno własnej, jak i grupowej. Jego przystępna graficznie forma i wiele możliwości wyznaczania priorytetów związanych z realizacją zadań pomaga podnieść wydajność pracowników i udoskonalić projekty, których są opiekunami. Ma to też wpływ na podniesienie ich satysfakcji.

Zespoły serwisowe mogą korzystać z Opsgenie i Jira Service Management, aby rejestrować wszelkie komplikacje zgłaszane przez użytkowników i szybko na nie reagować. Taka funkcjonalność narzędzi zwiększa produktywność pracowników i podnosi zaufanie wobec nich po stronie Klientów.

Z kolei narzędzia takie jak JRA Software, Crowd, Bitbucket czy Bamboo mogą poprawić wydajność wszystkich zaangażowanych w projekt, którzy dzięki intuicyjnym i dającym szerokie możliwości aplikacjom są w stanie przyspieszyć swoją pracę, usprawnić komunikację między pracownikami i Klientami, a także znacząco podnieść komfort pracy.

Bezpłatna konsultacja

Przeprowadzane przez nas wdrożenia systemów Atlassian to nasza duma. Wspieramy dziesiątki przedsiębiorstw w procesie implementacji rozwiązań australijskiego producenta. Sami zaczynaliśmy swoją przygodę we wspomnianym obszarze od pracy z pomocą tych narzędzi. Pozwoliły one utrzymać nasz stały rozwój i postanowiliśmy wspierać w nim innych. Dzięki wieloletnim działaniom nad poszerzaniem funkcjonalności narzędzi tej firmy w naszej i innych organizacjach poszerzyliśmy swoje usługi i stworzyliśmy zespół Atlassian Konsulting. Pod jego opieką przeprowadzane są wszystkie projekty implementacji JIRA, Confluence i innych produktów tej marki.

Postanowiliśmy pójść o krok dalej i jeszcze bardziej rozbudować naszą ofertę w tym zakresie. Utworzyliśmy bezpłatną usługę konsultacji dotyczących produktów Atlassian. W jej trakcie przeanalizujemy, specyfikę Twojej firmy, następnie w ciągu 2* dni otrzymasz propozycję rozwiązania, pokrywającą wszystkie potrzeby, oszczędzając Ci czasu, który należy poświęcić na badania rynku, analizę funkcjonalności i porównanie rozwiązań.

Dowiedz się więcej, czytając ofertę lub kontaktując się bezpośrednio z naszymi konsultantami!

2* dni – jest to czas, w którym zazwyczaj przygotowujemy analizę, natomiast może to ulec zmianie w przypadku bardziej wymagających badań.

Integrujemy systemy Atlassian i SAP S/4HANA. Jesteśmy gotowi na chmury!

Wdrożenie systemu ERP w chmurze to przedsięwzięcie, które musi być zorganizowane z największą dokładnością oraz przy wsparciu sprawdzonych rozwiązań i pomocy najlepszych doradców. W Hicron znajdziesz to wszystko i więcej. Poszukujesz specjalistów, którzy doskonale zrozumieją potrzeby Twojego biznesu i bezpiecznie przeprowadzą go przez implementację SAP S/4HANA oraz systemów Atlassian. Skontaktuj się z konsultantami Hicron!

POROZMAWIAJMY O CHMURZE

Rozwiązania cloudowe od Hicron wspierają biznes. Twój też mogą! Say bye to the limits. Hi!Cloud

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę