SAP S/4HANA - Rewolucja
w planowaniu zasobów przedsiębiorstwa

Wdrożenie SAP S/4 HANA nie tylko pozwoli Twojej firmie cieszyć się korzystaniem z innowacyjnego systemu, ale także pomoże wyprzedzić konkurencję.
SAP S/4HANA - Rewolucja <br>w planowaniu zasobów przedsiębiorstwa

Wprowadzenie do SAP S/4HANA

SAP S/4HANA to innowacyjne podejście do kompleksowego zarządzania wszystkimi procesami w Twojej firmie. Obejmuje aplikację SAP S/4 oraz bazę danych SAP HANA, która wykorzystuje technologię przetwarzania bazy danych in-memory – co znacznie poprawia szybkość ich wykorzystywania i analizowania.

Celem wdrożenia systemu ERP jest obniżenie kosztów prowadzenia firmy, zwiększenie wydajności jej procesów, poprawa kontroli jakości, zwiększenie sprzedaży oraz skrócenie czasu produkcji. Krótko mówiąc – odpowiednio przygotowany system ERP to fundament, na którym możesz budować swoją przewagę konkurencyjną.

Przegląd SAP S/4HANA jako jednego z popularnych systemów ERP

Na rynku istnieje wiele systemów ERP, każdy z nich posiada unikalne cechy, a wybór najlepszego zależy od sprecyzowanych potrzeb organizacji. Na tle innych rozwiązań SAP S/4HANA wyróżnia:

 • baza danych in-memory (SAP HANA);
 • intuicyjny i responsywny interfejs użytkownika (SAP GUi zostało zastąpione przez SAP Fiori);
 • integracja z zaawansowanymi technologiami;
 • analiza danych w czasie rzeczywistym;
 • uproszczona struktura danych;
 • sprecyzowane, gotowe procesy biznesowe, których ułożenia dokonano na podstawie doświadczenia ekspertów z wielu branż.

Czym dokładnie jest SAP S/4HANA i dlaczego jest istotna dla organizacji?

Zadaniem systemu ERP jest przede wszystkim zapewnienie niezawodności i analizy w czasie rzeczywistym oraz możliwości nieustannego rozwoju. SAP S/4HANA pozwoli przedsiębiorstwom nie tylko dogonić konkurencję, ale zyskać nad nią przewagę technologiczną i podejmować decyzję z myślą o przyszłości.

SAP S/4HANA to system ERP w chmurze, służący do planowania zasobów przedsiębiorstwa, na który składają się różne narzędzia i ulepszenia, nie wszystkie z nich są obligatoryjne do zaimplementowania. Eksperci Hicron wspierają Klientów w doborze tych, które poprawią efektywność przedsiębiorstwa i przyspieszą przebieg procesów biznesowych. Większość wspomnianych funkcjonalności dotyczy przede wszystkim obszaru logistyki i finansów m.in. Universal Journal, który:

 • pozwala przechowywać w jednym miejscu dokumenty księgowe i finansowe;
 • ułatwia dostęp do kluczowych wskaźników efektywności (KPI);
 • dzięki dostosowanym kokpitom wspiera podejmowanie świadomych decyzji na podstawie aktualnych danych;
 • poprawia raportowanie.

Na czym polega największa zmiana, jaką przynosi SAP S/4HANA?

Najpopularniejsza do tej pory wersja systemu SAP ECC 6.0 bazowała jeszcze na technologii z lat dziewięćdziesiątych. Najnowsza generacja systemu SAP S/4HANA oparta jest na zaawansowanej platformie in-memory i odpowiada na aktualne potrzeby biznesu.

Usprawnienie procesów biznesowych dzięki SAP S/4HANA

sap s/4hana
 • Zwiększanie efektywności operacyjnej poprzez zintegrowane procesy wbudowane w system.
 • Analiza w czasie rzeczywistym i praktyczne wnioski, wspierające podejmowanie decyzji opartych na danych.
 • Uproszczona architektura systemu, gwarantująca niższe koszty utrzymania.
 • Fundamentem SAP S/4HANA jest jądro systemu, które zawiera większość niezbędnych, skonfigurowanych i gotowych funkcji.

Współpraca i mobilność w SAP S/4HANA

erp sap 4 hana
 • Umożliwienie płynnej współpracy między działami i zespołami.
 • Mobilizacja zespołu dzięki SAP S/4HANA w celu zwiększenia produktywności.
 • Aplikacja dostępna na urządzeniach mobilnych, takich jak smartfony i tablety, umożliwiająca pracę online i offline, a tym samym zapewniająca dostęp do danych w dowolnym momencie.
 • Współpraca i wymiana informacji w czasie rzeczywistym (SAP CRM).
 • Integracja z narzędziami zewnętrznymi np. Microsoft Office.
 • Z poziomu administratora możliwość nadawania określonych ról, dostępów i funkcjonalności, które będą przysługiwać konkretnym użytkownikom.

Skalowalność i innowacje w SAP S/4HANA

sap s/4 hana moduły
 • Skalowalność SAP S/4HANA w celu dostosowania do wzrostu biznesu.
 • Ciągłe innowacje i aktualizacje w SAP S/4HANA, umożliwiające utrzymanie przewagi konkurencyjnej.
 • Większa standaryzacja pozwalająca na szybką implementację innowacyjnych rozwiązań.
 • Możliwość rozwoju systemu według potrzeb organizacji poprzez dogrania gotowych aplikacji z oferty SAP, opartych o standardowe procesy biznesowe.
 • SAP S/4HANA może zostać rozbudowana również o rozwiązania przygotowane indywidualnie pod potrzeby organizacji z wykorzystaniem najnowszych technologii takich jak: internet rzeczy, blockchain, uczenie maszynowe czy analiza danych w czasie rzeczywistym. Budowa systemu ma umożliwiać szybkie dodawanie i usuwanie aplikacji, co zapewne dużą innowacyjność i możliwość jego skalowania zgodnie z potrzebami.
 • Nowy funkcje takie jak: moduł zarządzania płynnością (cash management) czy zintegrowane z systemem ERP planowanie SAP BPC.

SAP S/4 HANA – co to jest?

Zaprezentowanie w 2015 roku SAP S/4HANA oznaczało pojawienie się zupełnie nowej jakości na rynku systemów ERP. SAP S/4HANA to zaktualizowana wersja business suite 7, wzmocniona o możliwość przetwarzania danych in-memory (platforma HANA), która powoduje również zmiany i ulepszenia w samej aplikacji. Poprzednie wersje były ograniczone przez możliwości technologiczne m.in. moc obliczeniową, koszt magazynowania danych, ograniczenia sprzętowe. SAP twierdzi, że czasy raportowania w SAP S/4HANA są 1800 razy szybsze niż w pozostałych SAP ERP.

SAP S/4HANA to czwarty system ERP oferowany przez SAP, który od pięćdziesięciu lat za główną domenę swojej działalności przyjął tworzenie systemów do zintegrowanego zarządzania procesami biznesowymi i wspieranie przedsiębiorstw na drodze rozwoju. Najnowsza wersja systemu łączy w sobie lata doświadczenia w tworzeniu oprogramowania dla biznesu oraz nowatorskie osiągnięcia technologiczne (np. predykcyjne możliwości sztucznej inteligencji lub uczenie maszynowe i modele statyczne, które pozwalają podejmować coraz trafniejsze decyzje w oparciu o algorytmy rozwijające się wraz z nabywanym doświadczeniem).

W SAP S/4HANA w standardzie zastosowana została baza danych HANA, która dzięki przechowywaniu danych w kolumnach i pracy in-memory zwiększa zdecydowanie możliwości obliczeniowe systemu oraz jego przepustowość i elastyczność. Wspiera podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym, korzystając z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych. Baza danych HANA centralizuje również zasoby sieciowe oraz sprzętowe, a przy tym stanowi rdzeń procesów biznesowych.

sap s/4hana co to jest

Zrozumienie charakteru SAP S/4HANA jako flagowego produktu SAP

Przed oprogramowaniem klasy enterprise pojawiają się coraz większe wymagania. Klienci oczekują jednocześnie szybkości działania i innowacyjności. Potrzeba coraz to nowszych funkcjonalności, przy jednoczesnym zachowaniu wydajności i nieustanny wzroście liczby przetwarzanych danych, prowadzi do ciągłych zmian. SAP S/4HANA to odpowiedź na te wyzwania. Nowa wersja SAP działa wyłącznie na zaawansowanej platformie in-memory SAP S/4HANA, co poprawia wydajność analityki, a zastosowany w niej interfejs SAP Fiori zwiększa komfort użytkowania.

Wyjaśnienie znaczenia bazy danych HANA w architekturze S/4HANA

SAP HANA jest to nowa baza danych SAP, która mierzy się z wyzwaniami stojącymi przed nowoczesnymi systemami ERP. Oferuje szereg zaawansowanych możliwości i rozwiązuje problemy m.in. analizy i raportowania dużych wolumenów danych, integracji ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych.

W dobie dynamicznych zmian na rynku i wymuszanego nimi szybkiego podejmowania decyzji niezwykle istotny jest czas i aktualność danych, którymi się kierujemy. W SAP S/4HANA przetwarzanie danych w pamięci jest do 3600 razy szybsze niż w przypadku operacji na dysku twardym. Baza danych SAP HANA jest też dużo efektywniejsza w kompresowaniu danych, co wpływa przede wszystkim na komfort i tempo pracy użytkowników systemu.

Narzędzie to umożliwia również równoległe przetwarzanie danych, pozwalające na korzystanie z kilku procesorów równocześnie przy wykonywaniu jednej operacji. Zastosowanie w SAP HANA alternatywnej metody przechowywania danych w kolumnach w opozycji do przechowywania danych w wierszach pozwala uniknąć powielania i duplikowania informacji, tym samym zwiększając ich dostępność i szybkość uzyskiwania.

Łączenie SAP S/4HANA z istniejącymi systemami — jak przygotować się do transformacji?

RISE with SAP to metodologia i zestaw narzędzi, które oferują firmom holistyczną transformację w inteligentne przedsiębiorstwo. Firmy wybierające tę ścieżkę są prowadzone przez cały proces przez Hicron i SAP. Analizujemy procesy, proponujemy najlepiej dopasowane rozwiązania dostępne w ramach SAP Business Network oraz dajemy możliwość przetestowania opcji integracji dostępnych w ramach oferty SAP Cloud Platform.

Przejdź do naszej oferty Rise with SAP i skontaktuj się z nami w celu uzyskania wskazówek.

Dla kogo jest S/4HANA?

System SAP ERP dostępny lokalnie lub w chmurze sprawdzi się w organizacjach nastawionych na rozwój, takich, w których przetwarzane są duże ilości danych oraz istnieje potrzeba podejmowania szybkich decyzji na ich bazie. Skorzystają z niego z powodzeniem zarówno korporacje, jak i mniejsze, czy działające lokalnie firmy.  Przedsiębiorstwa niewielkich rozmiarów także znajdą wsparcie w SAP S/4HANA z uwagi na możliwość skorzystania z gotowych zamodelowanych w ramach SAP Public Cloud procesów biznesowych, które pozwalają na opcjonalne dostosowania systemu do potrzeb firmy. Dla przedsiębiorstw o mniejszej wielkości i mniejszej skali działania i/lub prostszych procesach biznesowych rekomendowane jest wdrożenie SAP Public Cloud. Oznacza to szybsze wdrożenie, niższe koszty implementacji i utrzymania systemu, a więc znacznie szybsze osiągnięcie realnego zwrotu z inwestycji w oprogramowanie SAP.

Identyfikacja optymalnych warunków dla wdrożeń SAP S/4HANA

W przypadku wdrożenia SAP S/4HANA możemy mówić o trzech rodzajach podejścia do implementacji:

Brownfield
(transformacja środowiska)- SAP ERP --> SAP S/4HANA.
Greenfield
(nowe wdrożenie) - implementacja systemu od zera, czyli pierwsze wdrożenie SAP, zaprojektowanie systemu od nowa z uwzględnieniem obecnych celów strategicznych.
Bluefield
(konwersja sustemu) - konwersja hybrydowa, częściowe przeniesienie używanego w organizacji systemu wraz z dodaniem zupełnie nowych funkcjonalności oferowanych przez nowszą wersję.

Każda z tych opcji wiążę się z odmiennymi zaletami i czasem trwania projektu. W niektórych przypadkach okres, w którym przeprowadza się wdrożenie, może być dłuższy, a sam proces bardziej skomplikowany. Chcąc w pełni wykorzystać możliwości systemu oraz uniknąć opóźnień i błędów, należy już we wstępnej fazie precyzyjnie określić cele projektu wdrożeniowego, a także zebrać zespołu doświadczonych ekspertów.

W przypadku systemu S/4HANA istnieje również możliwość przeprowadzenia tzw. „readiness check” czyli techniczne sprawdzenie gotowości do przejścia na nowszą wersję. Warto również przejrzeć Simplification List for SAP S/4HANA, które pomoże ocenić lukę funkcjonalną między systemami.

Przydatności dla dużych, złożonych i międzynarodowych organizacji

Im większa organizacja, tym większa liczba danych, które przetwarza. Same dane jednak nie wystarczą, dla firmy ważne są możliwości ich szybkiej analizy i wykorzystywania. Oto kilka obszarów, w których oprogramowanie ERP firmy SAP może okazać się szczególnie przydatne wraz z konkretnym przykładem jego działania:

 • firmy logistyczne i zaopatrzeniowe: lepsze wykorzystanie powierzchni magazynowych, bieżąca kontrola stanów magazynowych, synchronizacja dostaw, racjonalizacja polityki zakupowej;
 • firmy produkcyjne: optymalizacja zasobów, precyzyjne zarządzanie jakością;
 • firmy ze skomplikowanymi procesami biznesowymi: mniejsza liczba błędów w danych, automatyzacja procedur, zarządzanie zasobami firmy w czasie rzeczywistym.

Należy również wspomnieć o tym, że system ten posiada szereg modułów, które pozwalają na jego dostosowanie do wyzwań konkretnej branży m.in. firmy produkcyjne, branży utilities, reprezentujące sektor szkolnictwa i edukacji, usługowe.

Korzyść dla klientów korzystających z wcześniejszych wersji SAP i ich migracji na S/4HANA

W porównaniu z SAP ERP, SAP S/4HANA wykorzystuje technologie takie jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i zaawansowana analiza. SAP S/4HANA znacznie przyspiesza generowanie wszelkich analiz i prognoz, co z kolei ułatwia i uwiarygodnia podejmowanie właściwych decyzji biznesowych. Inne korzyści z wdrożenia SAP S/4HANA to:

 • zmniejszenie kosztów konfiguracji sprzętu i interfejsu;
 • przyspieszenie procesu wdrożenia;
 • znacznie lepsze możliwości rozwoju systemu i firmy;
 • poprawa wydajności procesów biznesowych;
 • zwiększona szybkość operacji;
 • przyjazny dla użytkownika interfejs;
 • możliwość tworzenia raportów aktualizowanych na bieżąco;
 • znacznie uproszczona analiza danych.

Wybór odpowiedniej wersji SAP S/4HANA

Najnowszy system SAP S/4HANA dostępny jest w chmurze publicznej lub prywatnej. O wyborze między nimi decydują przede wszystkim indywidualne czynniki firmy m.in.:

 • posiadany budżet;
 • unikalność procesów biznesowych występujących w organizacji;
 • wpływ na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych w szczególności w przypadku branż objętych szczególnymi restrykcjami prawnymi np. finanse, sektor publiczny, opieka zdrowotna;
 • tempo rozwoju biznesu, jego sezonowość, co bezpośrednio przekłada się na potrzebę skalowalności systemu;
 • niezbędny poziom kontroli nad infrastrukturą.

Nie istnieje uniwersalna odpowiedź na to, która wersja systemu jest najlepsza dla wszystkich firm. Przed podjęciem tej decyzji należy szczegółowo rozważyć warunki biznesowe, wziąć pod uwagę dostępny budżet oraz zasięgnąć rady doświadczonych ekspertów.

SAP S/4HANA Public Cloud 

Wersja systemu SAP S/4HANA, w której infrastrukturą, hostingiem, administracją, aktualizacjami i utrzymaniem systemu zajmuje się SAP lub jego partnerzy. Gwarantuje szybkie wdrożenie i nie angażuje zespołu IT w zarządzanie infrastrukturą.

SAP S/4HANA Private Cloud

To opcja wdrażania systemu SAP S/4HANA, w której infrastrukturą i hostingiem systemu zarządza klient lub zewnętrzny dostawca usług chmurowych. Zapewnia firmie większą kontrolę nad swoją infrastrukturą i danymi.

Moduły i dodatki dla SAP S/4HANA

SAP S/4HANA składa się z szeregu rozwiązań wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem. Dostępne moduły i dodatki to m.in.:

Finanse • Księgowość
• Rachunkowość
• Controlling
• Zarządzanie płynnością
• Zarządzanie procesami (np. zamknięcie okresów finansowych)
Sprzedaż • Cenniki
• Prowizje
• Zarządzanie zespołem sprzedaży
• Zarządzanie zamówieniami
• Handel międzynarodowy
• Fakturowanie
Logistyka i Produkcja • Zarządzanie stanami magazynowymi w czasie rzeczywistym
• Zarządzanie magazynem
• ATP
• Zarządzanie transportem
• Szczegółowe planowanie i harmonogramy zamówień
• Optymalizacje planu
• Złożone procesy produkcyjne
Zakupy • Kontrola budżetu
• Popyt
• Centralizacja zakupów
• Zarządzanie i ocena dostawców
• Rozliczenia zakupowe
Badania i Rozwój • Planowanie projektów i budżetowanie
• Logistyka projektu
• Zarządzanie recepturami
Serwis i konserwacja • Umowy serwisowe
• Obsługa zamówień
• Zarządzanie częściami zamiennymi
• Gwarancje
• Planowanie napraw i przeglądów
• BHP
• Planowanie zasobów

Jak osiągnąć sukces?

Jednym z gwarantów powodzenia w implementacji najnowszej wersji systemu SAP jest szybka decyzja o jej przeprowadzeniu, co pozwoli uniknąć zaciągnięcia tzw. długu technologicznego. SAP koncentruje wszystkie swoje prace rozwojowe wokół platformy HANA, dlatego dostępu do oferowanych przez nią innowacji jest najprostszym sposobem na zyskanie przewagi biznesowej. By nie zostać w tyle za konkurencją, nie należy odkładać realizacji wdrożenia w czasie.

Klienci SAP muszą wziąć pod uwagę, że firma zamierza do 2027 roku całkowicie wycofać się ze wsparcia dla starszej wersji sytemu SAP ECC. Choć termin wydaje się odległy, to tylko pozornie duży zapas czasu. Nie warto czekać do ostatniej chwili i zacząć wdrażać system już teraz, dzięki czemu organizacja szybciej skorzysta z jego zalet, a także uniknie wydłużenia całego procesu w związku z nawarstwieniem projektów w ostatniej fazie przed zakończeniem wsparcia.

Ocena dopasowania SAP S/4HANA do potrzeb organizacji

System do planowania zasobów przedsiębiorstwa powinien być dopasowany do potrzeb firmy. Przed rozpoczęciem wdrożenia dobrze jest dokonać pogłębionej analizy wymagań, skonsultować się z dostawcą, a w niektórych przypadkach nawet przeprowadzić testy systemu. Wszystko po to, by system pasował nie tylko do obecnego kształtu organizacji, ale również mógł zmieniać się i ewoluować wraz z nią.

Czynniki brane pod uwagę podczas oceny dopasowania to:

 • skala i złożoność organizacji;
 • branża;
 • specyfika procesów związanych z działalnością;
 • możliwość integracji i wymiany danych z wykorzystywanymi już aplikacjami i systemami;
 • model wdrożenia i infrastruktura.

Ustalenie realistycznych oczekiwań i dostosowanie planów do potrzeb organizacji

W przypadku przejścia na SAP S/4HANA należy podjąć decyzję, rozstrzygając cztery kwestie:

 • Chcemy jedynie zaktualizować oprogramowanie czy jednocześnie uporządkować procesy w organizacji.
 • Decydujemy się na kaskadową (tzw. Waterfall) czy zwinną (tzw. Agile) metodykę wdrożenia.
 • Stawiamy na podejście brownfield czy greenfield. 
 • I najważniejsze pytanie… CO TAK NAPRAWDĘ JEST CELEM PROJEKTU?

Podsumowanie: Przyjmij nową erę ERP dzięki SAP S/4HANA

Szybka decyzja o przejściu transformacji cyfrowej, w ramach której zmodyfikowane zostaną istniejące procesy i modele biznesowe lub stworzone nowe pozwoli firmie na większą elastyczność, reagowanie i odporność na zmieniające się wymagania klientów i warunki rynkowe. Przy ustalaniu terminu przeprowadzanego wdrożenia warto też wziąć pod uwagę dostępność zasobów lub partnerów, których obecność jest konieczna, aby cały proces przebiegł sprawnie. Im później przedsiębiorstwo decyduje się na wdrożenie i im bliżej daty zakończenia wsparcia dla tradycyjnego ERP, tym dłuższy jest czas oczekiwania na wsparcie ze strony profesjonalistów.  Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby uzyskać więcej informacji na temat SAP S/4HANA i zapewnić swojej firmie wdrożenie SAP S/4HANA dostosowane do potrzeb Twojej organizacji.

Dlaczego Hicron?

Trusted Advisor
Stawiamy na partnerskie relacje oparte na zaufaniu i od pierwszego dnia współpracy staramy się na to zaufanie zasłużyć. Wspieramy naszych klientów na każdym etapie, nie tylko jako konsultanci i programiści, ale także jako doradcy znający najnowsze trendy technologiczne i rozwiązania SAP.
Modele współpracy
W Hicron oferujemy aż trzy warianty umów wdrożeniowych; ich warunki uzgadniane są indywidualnie z każdym klientem. Gwarantuje to, że umowa współpracy i sposób rozliczeń będą w pełni dostosowane do potrzeb i trybu działania Twojej firmy.
Doświadczenie od 2006 roku
Działamy na rynku od ponad 15 lat. Uważnie śledzimy rozwój nowych produktów SAP i aktualnych trendów. Dodatkowo nasi konsultanci pełnią rolę mentorów SAP. Trzymamy rękę na pulsie branży, dzięki czemu zawsze jesteśmy w stanie zaproponować Państwu właściwe innowacyjne rozwiązanie.
Międzynarodowe projekty
Realizowaliśmy projekty wdrożeniowe na niemal każdym kontynencie. Naszymi partnerami są firmy z Australii, USA, Niemiec, MENA i innych rynków. Nasze międzynarodowe doświadczenie pozwala nam podchodzić do problemów biznesowych z wielu różnych perspektyw i proponować rozwiązania, które sprawdziły się już na innych rynkach.
Konwersja do S/4HANA

Sharp jako dostawca innowacyjnych technologii doskonale rozumie tempo obecnego świata, dlatego już od dłuższego czasu podejmował działania mające na celu utrzymanie miejsca w ścisłej czołówce. Infrastruktura z pierwotnego systemu ECC konsekwentnie przenoszona była do środowiska SAP S/4HANA. Kierownictwo Sharp Consumer Electronics Poland, które zarządza jednostkami również na Słowacji, w Niemczech i w innych krajach Europy, podjęło decyzję o konwersji SAP ECC do S/4HANA.

Ponieważ nowe funkcjonalności miały zostać uruchomione w połowie roku fiskalnego, naszym największym wrogiem był czas. Duże zaangażowanie po stronie Klienta i ogromna praca konsultantów sprawiły jednak, że wszystko poszło jak w zegarku.

Grzegorz Zubilewicz
Key Account Manager Hicron

Kontakt

Jeśli zastanawiasz się nad wdrożeniem S/4 HANA lub migracją do najnowszej wersji, skontaktuj się z nami.

Nasi eksperci wyjaśnią zalety nowego systemu i omówią z Tobą wdrożenie.
adam warszwski sap s4hana form

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę