Hicron Fiori dla Vehicle Management

Hicron Fiori dla Vehicle Management
Komponent HICRON Fiori for Automotive zapewnia funkcjonalności skierowane do branży motoryzacyjnej, umożliwiające zarządzanie procesami dotyczącymi pojazdów, części i zgłoszeń gwarancyjnych z wykorzystaniem najnowszych technologii związanych z SAP S/4HANA, tj. SAP FIORI UX i Embedded Analytics. Poniżej przedstawiamy główne założenia i funkcjonalności komponentu Hicron FIORI Vehicle Management, który stanowi oparty na interfejsie FIORI front-end dedykowany dla standardowego rozwiązania SAP Vehicle Management System, rozszerzający standardowe możliwości SAP VMS o najnowsze opcje analityczne oraz scenariusze mobilne.
FIORI launchpad
Ekran 1. Panel główny FIORI

Nowe możliwości

W porównaniu ze standardowym SAP VMS i jego funkcjonalnościami raportowania, S4HANA Embedded Analytics zapewnia znacznie większe możliwości w zakresie analityki w czasie rzeczywistym, natychmiastowy wgląd w aktualne dane, przejrzystość elementów wymagających uwagi, jak również umożliwia lepszy wgląd w działania i scenariusze mobilne, dzięki czemu zarządzanie całą kolejką pojazdów jest bardziej wydajne i przejrzyste dla użytkownika.

Najprostszy przykład nowych opcji przedstawiono na Ekranie 1, gdzie panel główny Fiori pokazuje użytkownikowi dynamicznie liczbę pojazdów w różnych kategoriach wymagających uwagi, takich jak „Gotowy do odprawy celnej” lub „Opóźniony przyjazd pojazdu”. Klikając na kafelek, użytkownik zostanie przeniesiony bezpośrednio do konkretnych pojazdów i będzie mógł na nich wykonać działanie, co dokładniej opisano poniżej.

Aplikacja Vehicle Pipeline

Innym przykładem bardziej zaawansowanego wykorzystania narzędzi Embedded Analytics jest aplikacja Hicron Vehicle Pipeline, czyli kokpit prezentujący dane pojazdów na żywo, agregujący liczbę pojazdów w różnych kategoriach opartych na statusach VMS.

Hicron Vehicle Pipeline App
Ekran 2 Aplikacj Hicron Vehicle Pipeline

Pasek filtrów Vehicle Pipeline

Dane prezentowane w kolejce pojazdów są dynamiczne tzn. mogą być dynamicznie filtrowane przez użytkownika za pomocą paska filtrów u góry ekranu; wszystkie dane związane z pojazdem mogą być filtrowane; użytkownik może również zapisać swoje własne ulubione filtry, aby mieć do nich szybki dostęp w przyszłości. Dane prezentowane w kokpicie mogą być również automatycznie filtrowane na podstawie uprawnień użytkownika, przypisania organizacyjnego i geograficznego, np. gdy dealer uzyskuje dostęp do kolejki pojazdów, widzi jedynie liczbę pojazdów w tych kategoriach, które zostały mu przypisane.

Vehicle Pipeline filter bar
Ekran 3. Pasek filtrów Vehicle Pipeline

Lista Vehicle Search

W oparciu o informacje prezentowane w kokpicie, użytkownik może przejść do szczegółów i działań dostępnych dla pojazdów z danej kategorii po prostu klikając na nią, np. klikając na pojazdy. Użytkownik zostaje płynnie przeniesiony do oddzielnej aplikacji „Vehicle Search”, która również bazuje na jednym z narzędzi Embedded Analytics z filtrami włączanymi automatycznie na podstawie wybranych danych, dzięki czemu pojazdy prezentowane są w formie listy raportów, gdzie każdy pozycja odpowiada dokładnie jednemu pojazdowi. Jak zawsze, dane prezentowane na liście mogą być dowolnie dostosowywane do użytkownika. W tym miejscu można wyświetlić wszystkie dane semantycznie powiązane z pojazdem w back-endzie SAP.

Vehicle Search list
Ekran 4. Lista Vehicle Search

VMS actions processing for multiple vehicles from the list

Użytkownik ma możliwość wyboru pojedynczych lub wielu pojazdów z listy i wykonania na nich działań zgodnie z zaprojektowanym i wdrożonym procesem biznesowym VMS, np. użytkownik może zmienić domyślne przypisanie dla wszystkich wybranych pojazdów:

VMS actions processing for multiple vehicles from the list
Ekran 5. Przetwarzanie działań VMS dla wielu pojazdów z listy

Szczegóły pojazdu

Bezpośrednio z listy użytkownik może również wejść w szczegóły konkretnych pojazdów i na ich podstawie wykonywać działania na poszczególnych pojazdach, np. tworzyć zgłoszenia czy potwierdzać sprzedaż pojazdów.

Dane szczegółowe pojazdu wyświetlane są na jednym ekranie, na którym można odpowiednio przedstawić wszystkie wymagane szczegóły, w przejrzysty sposób udostępniając wymagane i dostępne dla konkretnego użytkownika dane. Interfejs Fiori umożliwia również szybkie dostosowanie układu ekranu i grupowania danych do konkretnych wymagań biznesowych. Poniżej przykład pokazujący jak standardowe dane VMS mogą być prezentowane w Fiori.

Vehicle details view
Ekran 6. Widok szczegółów pojazdu
Vehicle details - vehicle configuration
Ekran 7. Szczegóły pojazdu – konfiguracja pojazdu

W przedstawionym procesie użytkownik może płynnie przejść od analitycznej prezentacji kolejki do poziomu transakcyjnego i szybko podjąć działania na wybranych pojazdach. Za pomocą narzędzi Embedded Analytics można również łatwo zaimplementować różne aplikacje analityczne prezentujące dane pojazdu w wymaganej formie z różnymi wymiarami, agregatami, wykresami itp. Następnie można przejść do aplikacji Vehicle Search, pozwalającej użytkownikowi na wykonanie różnych działań i weryfikację wybranych pojazdów w warstwie analitycznej.

Podsumowanie funkcji rozwiązania

Aplikacje Hicron Fiori for Automotive umożliwiają pełne zarządzanie procesami SAP VMS poprzez nowy interfejs Fiori ze wszystkimi zaletami nowego UX i Embedded Analytics. Rozwiązanie ma całkowicie zastąpić dotychczasowy interfejs SAP GUI VMS i standardowy portal SAP Dealer Portal, z zachowaniem integracji w czasie rzeczywistym i wykorzystaniem standardowych danych i funkcji back-endu VMS (np. zintegrowaną macierz działań). Dzięki nowemu interfejsowi z aplikacji mogą korzystać pracownicy importera, ale także dealerzy (zastępując dotychczasowy SAP dealer portal) oraz strony trzecie z ograniczonym dostępem do danych na podstawie uprawnień bądź przypisania organizacyjnego lub geograficznego. Co ważne, rozwiązanie jest natywnie responsywne i działa na różnych urządzeniach: komputerach stacjonarnych, tabletach i telefonach komórkowych.

Możliwości

 • Połączenie informacji analitycznych i transakcyjnych
 • Scenariusze insight-to-action
 • W pełni spersonalizowane widoki
 • Nawigacja do innych aplikacji FIORI, które są semantycznie powiązane z danymi
 • Szczegółowe dane (drill down, drill across)
 • Analizy w czasie rzeczywistym
 • spersonalizowane i uproszczone doświadczenie użytkownika (UX) dla aplikacji SAP Automotive na wszystkich urządzeniach (komputery stacjonarne, tablety i telefony komórkowe) zarówno po stronie Importera, jak i Dealera.
 • responsywność – możliwość korzystania z dowolnego urządzenia (komputery stacjonarne, tablety i telefony komórkowe)
 • przyjazny i intuicyjny interfejs użytkownika zaprojektowany zgodnie ze standardami UX
 • elastyczne raportowanie i analityka dzięki embedded analytics
 • Korzyści biznesowe
 • pełna widoczność i kontrola całego łańcucha logistycznego pojazdów
 • dostęp do danych analitycznych i operacyjnych w czasie rzeczywistym
 • łatwy i bezpieczny dostęp do systemu dla stron trzecich np. dealerów, operatorów logistycznych, instytucji finansowych, bez dodatkowych prac związanych z implementacją interfejsu dzięki uproszczonemu i spersonalizowanemu UX, co pozwala obniżyć koszty szkolenia użytkowników końcowych
 • Zwiększona produktywność – szybki i bezpośredni dostęp do odpowiednich informacji i aplikacji
 • Pomaga użytkownikom zdecydować, co zrobić dalej
 • Umożliwia użytkownikom podejmowanie szybkich i świadomych działań
 • Zwiększona satysfakcja użytkownika

Dla jakich firm?

Motoryzacja, pojazdy, maszyny ciężkie:

 • Producenci OEM
 • Importerzy/dystrybutorzy
 • Krajowe spółki handlowe
 • Wymagania techniczne:

System SAP S/4HANA z SAP Vehicle Management System

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat Hicron Fiori for Automotive, skontaktuj się z naszym konsultantem przez czat.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę