Proof of concept:
wdrożenie perfekcyjnie zaplanowane

Proof of concept: <br />wdrożenie perfekcyjnie zaplanowane
Wdrożenie systemów IT w firmie ma zawsze na celu zwiększenie jej konkurencyjności, jednak by osiągnąć ten efekt, trzeba się do niego dobrze przygotować. Ważne jest wyznaczenie budżetu i realnego terminu, ale również konkretnych oczekiwań czy osób decyzyjnych. Jedną z metod zwiększenia szansy na sukces, jest właśnie Proof of Concept.

Wdrożenie projektów IT

Według danych z raportu Project Management Institute 45% projektów przekracza założony budżet, 7% czas, a tylko 46% spełnia pokładane w nich oczekiwania, dlatego tak ważne jest, by dobrze przygotować się do wdrożenia. Należy ustalić realne cele i mierniki sukcesu, które staną się punktem wyjścia do przygotowania funkcjonalności rozwiązania.

Im większa skala projektu, tym ważniejsze staje się przetestowanie go przed wdrożeniem. PoC w przypadku systemów klasy ERP jest wyjątkowo przydatne, ponieważ pozwala sprawdzić czy rozwiązanie spełnia założone cele i jednocześnie nie destabilizuje pracy całego przedsiębiorstwa. Umożliwia też zademonstrowanie potencjału technologii czy wykrycie błędów na wczesnym etapie.

Proof of Concept – co to jest?

Czym jest Proof of Concept (PoC)? To testowa wersja systemu IT,  którego wdrożenie lub upgrade jest dopiero planowane, ale wymaga dokładnego przetestowania pod kątem potrzeb klientów, ich oczekiwań oraz wszystkich procesów jakie mają zostać objęte nowym rozwiązaniem.

Proof of concept w praktyce

System testowy funkcjonuje na serwerach dostawcy usług IT i w żadnym stopniu nie wpływa na funkcjonujące w firmie oprogramowanie klasy ERP. Dzięki temu fazy dokładnych testów mogą przebiegać niezależnie, a w wyniku – pomagają skrócić czas wdrożenia, jego efektywność i dopracowanie zakresu działań.

Wartość PoC szczególnie docenią użytkownicy, gdzie planowane do wdrożenia rozwiązanie ma obsłużyć procesy krytyczne, mające znaczący wpływ na działanie przedsiębiorstwa. W tym przypadku szczegółowe zaplanowanie i etap testów jest niezwykle istotny; zapewnia bowiem pełną możliwość sprawdzenia i wyskalowania całego rozwiązania przy wykorzystaniu zewnętrznego systemu.

Zespół wdrożeniowy ma tym samym możliwość wyeliminowania ewentualnych błędów i niezgodności przed właściwym wdrożeniem, co przyspiesza cały proces i umożliwia naniesienie niezbędnych aktualizacji w opracowanej już koncepcji biznesowej.

W efekcie klient otrzymuje pełny obraz systemu, dopracowany w najdrobniejszych szczegółach. Chris Kernaghan, specjalizujący się w procesach upgrade rozwiązań SAP ERP w swoim artykule „What value a Proof of Concept” podkreśla także kolejny istotny element: projekt poprzedzony etapem proof of concept daje klientowi kolejną wartość dodaną: bardziej dynamiczny proces realizacji projektu, który nie jest skupiony na długotrwałym etapie początkowej konfiguracji, gdzie pozornie nie widać realnej pracy zespołu wdrożeniowego.

Dodatkowym efektem PoC jest możliwość realnego doświadczenia korzyści i uproszczeń jakie niesie ze sobą planowane rozwiązanie. Dokładny wgląd w zmiany wskaźników w stosunku do pierwotnego kształtu systemu pozwala na identyfikację i określenie potencjalnego ROI oraz podniesienia zaufania do solidnie sprawdzonego rozwiązania.

Serdecznie polecamy lekturę całego tekstu Kernaghana. Materiał jest dostępny w języku angielskim.

PROOF OF CONCEPT BY HICRON

W ramach dobrych praktyk oraz wieloletniego doświadczenia przy szczególnie złożonych projektach rekomendujemy Klientowi rozpoczęcie pracy od etapu Proof of Concept. Jedną z ostatnich realizacji jest projekt dla operatora sieci komórkowej PLAY, gdzie nasi konsultacji przygotowali PoC dla innowacyjnych rozwiązań SAP: HANA oraz Fiori. Szersze informacje w tej kwestii znajdziesz w opracowanym Case Study Wdrożenie PoC dla PLAY Polska.

Proof of Concept został przeprowadzony bardzo sprawnie, dzięki ogromnemu zaangażowaniu całego zespołu projektowego po stronie Play oraz Lenovo. Weryfikacja ścieżki migracji w kopii środowiska produkcyjnego SAP w Play umożliwiła nam dokładne ułożenie harmonogramu planowanych prac dzięki odzwierciedleniu czasu i jakości pracy.
Michał Sarna
Michał Sarna
Technology Manager SAP BASIS Hicron

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę