Cyfrowy Polsat

Grupa Polsat jest największą grupą medialno-telekomunikacyjną w Polsce i liderem na polskim rynku rozrywki i telekomunikacji. Działalność prowadzi głównie na terytorium Polski w ramach dwóch segmentów biznesowych: segmentu usług B2C i B2B oraz segmentu mediowego: telewizja i online. Akcje Cyfrowego Polsatu notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2008r.
Klient
Cyfrowy Polsat
Zakres

Wdrożenie rozwiązania IFRS16

Wyzwanie

Złożone środowisko IT obejmujące mnogość systemów SAP i non-SAP

Implementation of IFRS16 standards

W lutym 2017 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała nowy standard MSSF16 Leasing, czyli międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej. Określają one sposoby prezentacji danych finansowych, przepływów środków, aktywów trwałych i ich wyceny.  Określa również jakie informacje powinny zostać uwzględnione w sprawozdaniach finansowych firm. Grupa Polsat, podobnie jak inne firmy posiadające oraz wynajmujące nieruchomości, była zobligowana do spełnienia tych standardów.

01 Case study

Nowe regulacje IFRS
Czytaj dalej

Problem zmiany sposobu księgowania związany z wprowadzeniem standardu IFRS16, dotyczy jednostek leasingujących nieruchomości. To znaczy, że firmy leasingujące nieruchomości będą musiały w inny sposób wykazywać umowy leasingu operacyjnego. I tutaj z pomocą przychodzą SAP oraz Hicron z rozwiązaniem SAP Real Estate Management (SAP RE-FX). Pomimo tego, że moduł zadomowił się na rynku już 10 lat temu, producent nie przeoczył tak istotnej zmiany biznesowej i w wrześniu 2016 roku wydał nową notę, pokrywającą MSSF 16 Leasing przy wykorzystaniu rozwiązania SAP do zarządzania nieruchomościami.

Największym wyzwaniem dla Hicron było wprowadzenie zmian w systemie SAP Real Estate Management uwzględniających skomplikowaną architekturę systemu i złożoność procesów bziensowych. W przypadku Cyfrowego Polsatu środowisko SAP składa się z dwóch systemów SAP ERP w różnych wersjach oraz licznych systemach nie SAPowych. Co więcej, na skalę wyzwania związanego z tym projektem wpływają duża liczba jednostek w ramach Grupy Polsat oraz dynamiczny rozwój Grupy.

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat Capital Group szukała takiego partnera do realizacji tego projektu, który posiadałby doświadczenie we wdrażaniu złożonych projektów w obszarze zarządzania nieruchomościami, z wykorzystaniem SAP Real Estate Management. Partnera, który posiadałby wyobrażenie odnośnie integracji rozwiązania IFRS16 z zewnętrznymi systemami i miał doświadczenie w pracy w środowisku IT o podobnej złożoności.

Jesteśmy spokojni o postępy naszych przygotowań. Korzystamy z wieloletnich doświadczeń Hicron jako dostawcy rozwiązań SAP w obszarze zarządzania nieruchomościami. Mamy profesjonalny i bardzo zaangażowany zespół wewnętrzny oraz solidne filary w postaci ściśle sprecyzowanych wymagań. To idealnie współgra, a projekt sprawnie posuwa się do przodu
Piotr Paduszyński
Kierownik Działu Systemów SAP w Grupie Kapitałowej Cyfrowy Polsat

Korzyści z wdrożenia:

  • system SAP dostosowany do nowych regulacji IFRS16 (MSSF16)
  • możliwość rozliczania umów leasingowych zgodnie z obowiązującymi standardami z uwzględnieniem wielu spółek, obszarów, różnych rodzajów umów i obiektów
  • ujednolicenie rachunków zysków i strat przedsiębiorstwa
  • wzrost EBITDA
  • wzrost aktywów trwałych

Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, czyli MSSF (ang. IFRS) precyzują zakres danych niezbędnych do składanych sprawozdań finansowych; wykorzystują je głównie spółki giełdowe, duże koncerny i grupy kapitałowe, takie jak Grupa Cyfrowy Polsat. Obrót dziesiątkami umów w wielu spółkach wymaga zaawansowanego rozwiązania, które – automatyzując procesy związane z wymaganiami regulatora – obniża ryzyka, skraca czas niezbędny do obsługi procesu i podnosi efektywność biznesu.

Paweł Kresak
MANAGING PARTNER W HICRON

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę