Solaris Bus & Coach S.A.

Solaris Bus & Coach S.A. to znany w Europie producent autobusów i trolejbusów, należący do grupy CAF. Firma wyznacza standardy, dynamicznie rozwijając swoje produkty, zwłaszcza w obszarze elektromobilności. Pojazdy Solaris Bus & Coach były wielokrotnie nagradzane za innowacyjność i jakość nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach Europy.
Klient
Solaris Bus & Coach S.A.
Zakres

wdrożenie SAP WTY, rozwój SAP

Wyzwanie

minimalizacja kosztów obsługi procesów gwarancyjnych, standaryzacja procesu, możliwość decentralizacji obsługi roszczeń gwarancyjnych, skrócenie czasu obsługi rozliczeń, możliwość analizy usterkowości pojazdów

wdrożenie SAP WTY w Solaris

Solaris Bus & Coach, obserwując trendy, działa bardzo przyszłościowo, starając się wyznaczać standardy, dynamicznie rozwijając swoje produkty, jak również usprawniając obsługę posprzedażową. Jednym z projektów zrealizowanych w tym celu jest wdrożenie przy pomocy Hicron systemu obsługi zgłoszeń gwarancyjnych, stosowanego powszechnie przez największych przedstawicieli branży Automotive na świecie. 

0
rok rozpoczęcia współpracy z Solaris
0
projekt zrealizowany dla Solaris to siódmy projekty SAP WTY Hicron

01 Case study

Decentralizacja obsługi zgłoszeń serwisowych
Czytaj dalej

Rozwiązania organizacyjne spółki Solaris w obszarze obsługi procesów gwarancyjnych nie wpisywały się w oferowany przez SAP standard procesowy modułu WTY. Spółka wymagała dostosowania tego rozwiązania do jej indywidualnego modelu biznesowego, z którym istotną rolę odgrywają autoryzowane przez Solaris warsztaty zewnętrzne oraz pośrednicy obsługi gwarancyjnej. Sytuacja taka ma miejsce na większości rynków zagranicznych. Rolę pośrednika obsługi gwarancyjnej przejmują tam zagraniczne spółki córki producenta pojazdów, np. Solaris Deutschland czy Solaris Sverige.

Rolą pośrednika jest akceptacja i opiniowanie roszczeń warsztatów dokonujących napraw oraz przekazywanie wniosków gwarancyjnych do centralnej jednostki obsługi zgłoszeń gwarancyjnych w Solaris Bus & Coach, która to decyduje o uznaniu lub odrzuceniu roszczenia gwarancyjnego. W przypadku gdy usterka pojazdu jest spowodowana wadą części, istnieje możliwość złożenia roszczenia regresowego, które kierowane jest do producenta danej części. Wszystko dzieje się w systemie, z poziomu centralnej jednostki obsługi gwarancyjnej.  

Rolą Hicron w projekcie było zaprojektowanie i wdrożenie systemu gwarancyjnego SAP WTY zgodnie z modelem biznesowym Solaris. W ciągu roku od jego uruchomienia firma osiągnęła dzięki temu znaczące korzyści biznesowe: oszczędności, zwiększony wolumen sprzedaży, poprawę sprawności operacyjnej. System SAP WTY jest wykorzystywany w centrali firmy, we wszystkich zagranicznych spółkach córkach, w większości warsztatów obsługujących pojazdy marki Solaris. System jest również gotowy do uruchomienia na nowych rynkach. 

Specjaliści Hicron świetnie radzą sobie z dostosowaniem systemu SAP do naszych wymagań, w wysokim stopniu wykorzystując standardowe rozwiązania. Jednocześnie, w razie potrzeby, zespół efektywnie projektuje i wdraża własne, autorskie usprawnienia .
Piotr Fabisiak
Project Manager i Solution Architect w Solaris

Oszczędności, automatyzacje w bieżącej pracy i wzrost efektywności działania Solaris były wynikiem wielu zmian organizacyjnych wprowadzonych w trakcie wdrożenia systemu SAP WTY przez Hicron. Należały do nich między innymi: 

PORTAL UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH – rozwiązanie portalowe eSClaim, z którego korzystają warsztaty oraz zagraniczne spółki Solaris, przyczynia się do poprawy komunikacji, jej przyspieszenia i eliminacji błędów 

AUTONOMIA ZAGRANICZNYCH SPÓŁEK – włączenie zagranicznych spółek w proces obsługi roszczeń gwarancyjnych był jedną z ważniejszych przyczyn oszczędności Solaris. Spółki zagraniczne uzyskały samodzielność w podejmowaniu decyzji na temat akceptacji/odrzucenia roszczeń w określonym zakresie. W przypadku gdy roszczenie wykracza poza ten zakres – wówczas wniosek jest kierowany do Centrali. Ta zmiana spowodowała podniesienie poziomu obsługi, przyspieszenie tempa pracy, zwiększenie trafności podejmowania decyzji o uznaniu/odrzuceniu gwarancji.  

PRECYZYJNE STEROWANIE RENTOWNOŚCIĄ SPRZEDAŻY – zgromadzenie danych na temat usterek w jednym systemie daje możliwości ich analizy i raportowania, dając podstawy np. do wykrycia powodów występowania niektórych usterek. Co więcej, dane o wykonywanych naprawach na określonych rynkach pomagają w kalkulacji opłacalności kolejnych inwestycji oraz kalkulacji cen sprzedaży nowych pojazdów.  

ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA CZĘŚCI – w ramach projektu SAP WTY Hicron zaproponował wdrożenie funkcjonalności wskazania źródła części zamiennych. Pozwala ona na wskazanie miejsca nabycia części oraz ręczne wskazanie alternatywnego dostawcy. To rozwiązanie przyczynia się do skrócenia czasu wyłączenia z ruchu naprawianego pojazdu.  

Dalsze etapy współpracy 

Zbliżając się do końca projektu wdrożenia SAP WTY, Solaris bardzo dobrze oceniał jakość współpracy, przebieg przedsięwzięcia oraz skalę korzyści płynących z wdrożenia. Podjęto więc decyzję o rozwoju współpracy o kolejne projekty i ich realizację w modelu agile’owym.  

Satysfakcjonująca współpraca zaowocowała kolejnymi planami rozwojowymi systemu, w tym: przygotowanie mechanizmów integracyjnych, automatyczne tworzenie wniosków gwarancyjnych w eSClaim, śledzenie statusów procesowania wniosków. 

Taka funkcjonalność nie istnieje w standardowej wersji WTY, dlatego tym bardziej jesteśmy zadowoleni z jej sprawnego działania. Źródła pozyskiwania części Hicron przygotował specjalnie na potrzeby Solarisa, przy czym jesteśmy przekonani, że można je wykorzystać także w systemach gwarancyjnych innych producentów.
Filip Stankowski
Solution Architect, Hicron

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę