Jak zrobić zamówienie w SAP?

Jak zrobić zamówienie w SAP?
Umiejętność prawidłowego i sprawnego składania zamówień jest niezbędna dla efektywnego zarządzania operacjami zakupowymi, co z kolei umożliwia optymalizację działań w firmie. W systemie proces ten jest niezwykle przejrzysty i z pewnością szybko go opanujesz. Jak zrobić zamówienie w SAP? Skorzystaj z poniższej instrukcji, by uzyskać odpowiedź na to pytanie.

Problem

Jak zrobić zamówienie w SAP? 

Instrukcja SAP krok po kroku

ZGŁOSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA – TRANSAKCJA ME51N PR – ang. purchase requisition

Zgłoszenie zapotrzebowania – służy do rejestrowania w systemie wewnętrznych zapotrzebowań na dany materiał.

Właściwości:

  • Wprowadzanie i modyfikacja zgłoszeń zapotrzebowania
  • Możliwość określenia lub nieokreślania źródła dostawy (dostawcy)
  • Możliwość zablokowania pozycji zgłoszenia zapotrzebowania do utworzenia zamówienia lub zapytania ofertowego w zależności od wartości pozycji

Transakcja me51n – tworzenie zgłoszenia zapotrzebowania:

1. Wprowadzamy dane organizacyjne takie jak zakład, skład, na który ma zostać przyjęty materiał, jednostkę organizacyjną, dostawcę i wszystkie wymagane dane dla systemu (system ostrzeże nas na dole ekranu, jakich danych brakuje).

2. Numer zgłoszenia zapotrzebowania 0010001264 utworzony.

Aby przekonwertować zgłoszenie zapotrzebowania wystarczy w transakcji me21n (tworzenie zamówienia) przeciągnąć numer zgłoszenia do tzn. „koszyka”.

TWORZENIE ZAMÓWIENIA – TRANSAKCJA ME21N

Zamówienie zaopatrzeniowe – służy do tworzenia zamówień na materiał, dostarczany do dostawcy.

WŁAŚCIWOŚCI: 

  • Wprowadzanie zamówień z odniesieniem do zgłoszeń zapotrzebowania, zapytań ofertowych, kontraktów.
  • Wydruk zamówień, bezpośrednie wysłanie fax-em lub przez EDI.
  • Wprowadzanie zleceń transportowych na przesunięcia pomiędzy zakładami w ramach tej samej firmy.
  • Wprowadzanie zamówień na materiał konsygnacyjny, na podwykonanie. 
  • Zamawianie materiałów przeznaczonych bezpośrednio do zużycia (określenie sposobu księgowania przy przyjęciu tego materiału).
  • Nadzorowanie przebiegu realizacji zamówienia (rejestrowanie dostaw częściowych i faktur dostawc wprowadzanych w odniesieniu do danego zamówienia) 

Transakcja me21n – tworzenie zamówienia:

1. Po przekonwertwaniu zgłoszenia zapotrzebowania, wystarczy je zapisać klikając dyskietkę, a system wygeneruje nam numer zamówienia.

2. Standardowe zamówienie utworzono z numerem 4500002940.

Masz pytanie? Znamy odpowiedź!

Skorzystaj z materiałów Know-How i dowiedz się więcej o korzyściach płynących z AMS! Zostaw kontakt specjalistom wsparcia aplikacyjnego.

Mamy nadzieję, że nasze wskazówki okazały się przydatne i wiesz już, jak zrobić zamówienie w SAP. Jeśli jednak masz jeszcze wątpliwości związane z tym procesem lub innymi aspektami obsługi systemu, chętnie udzielimy Ci wsparcia. Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia doradców Hicron i skontaktuj się z nami!

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę