Wdrożenie SAP HANA jako bazy na potrzeby szybkich analiz. Rozwój grupy Global Cosmed wymusił konieczność wprowadzenia zmian w sposobie raportowania biznesowego. Niezbędne stało się rozszerzenie zakresu danych uwzględnianych w analizach oraz liczby odbiorców, a także szybkości ich tworzenia. W efekcie, firma zdecydowała się na wdrożenie SAP HANA jako nowej platformy analitycznej.

Przeczytaj więcej w PDF…