Enterprise Architecture

Zespół Enterprise Architecture to grupa ekspertów, która dzięki wieloletniemu doświadczeniu wspiera organizacje w optymalizacji środowisk IT i procesów biznesowych.
Enterprise Architecture

Zespół Enterprise Architecture zapewnia ekspercki konsulting SAP oraz doradztwo strategiczne w celu zwiększenia wartości i osiągnięcia sukcesu w procesie cyfrowej transformacji naszych klientów, oferując szeroki zakres usług pomagających organizacjom zoptymalizować środowiska IT i procesy biznesowe oraz zapewnić zgodność między strategiami informatycznymi i biznesowymi. Usługi zespołu mają na celu pomóc organizacjom poprawić ich wydajność, obniżyć koszty i usprawnić ogólne funkcjonowanie.

Portfolio usług Enterprise Architecture

Usługi oferowane przez naszych ekspertów z zespołu Enterprise Architecture obejmują:

 • Planowanie transformacji IT: pomoc organizacjom w opracowywaniu planów transformacji IT, włączając dobór odpowiednich rozwiązań i opracowanie harmonogramu wdrożenia.
 • Strategia Enterprise Architecture: pomoc organizacjom w opracowywaniu kompleksowych strategii Enterprise Architecture o zgodnych celach informatycznych i biznesowych. Usługa obejmuje opracowanie wymaganej docelowej architektury systemu, harmonogramu transformacji IT oraz określenie kluczowych inicjatyw, które pozwolą zwiększyć wartość biznesową.
 • Analiza architektury IT: przeprowadzenie gruntownej oceny architektury IT organizacji, w tym aplikacji, systemów, danych i infrastruktury. Analiza tego rodzaju pomaga zidentyfikować możliwości poprawy i obszary szczególnego ryzyka.
 • Optymalizacja procesów biznesowych: pomoc organizacjom w optymalizacji ich procesów biznesowych poprzez identyfikację obszarów obniżonej efektywności i projektowanie nowych procesów, które poprawiają wydajność, zmniejszają koszty i usprawnią ogólne funkcjonowanie.
 • Strategia zarządzania danymi: pomoc organizacjom w opracowywaniu strategii zarządzania danymi, które są zgodne z celami biznesowymi oraz zapewniają jakość, bezpieczeństwo i zgodność danych.
 • Strategia wykorzystania chmury: pomoc organizacjom w opracowywaniu strategii wykorzystania chmury, które są zgodne z celami biznesowymi i umożliwiają korzystanie z usług opartych na chmurze.
 • Racjonalizacja aplikacji: pomoc organizacjom w usprawnianiu ich portfolio aplikacji poprzez identyfikację zbędnych i niepotrzebnych elementów oraz ich konsolidację w bardziej wydajny i efektywny zestaw aplikacji.
 • Strategia migracji danych: budowa strategii dla procesu planowania, przygotowania i realizacji transferu danych z jednego systemu lub środowiska do innego. Strategia ta określa podejście i najlepsze praktyki zapewniające skuteczną i bezpieczną migrację danych z systemu źródłowego do systemu docelowego, przy jednoczesnym zminimalizowaniu zakłóceń w działalności biznesowej.
 • Architektura rozwiązań i POC: wspieranie projektowania i planowania złożonych lub niestandardowych rozwiązań SAP dla określonych potrzeb biznesowych, w tym zarządzanie planowaniem i wdrożeniami weryfikacji koncepcji (POC).
 • Globalna strategia szablonów i roll-outów: wspieranie strategii projektowania i wdrażania rozwiązań szablonowych, które można zastosować w wielu lokalizacjach lub jednostkach biznesowych, zapewniając spójność i standaryzację w całej organizacji.
 • Strategia konwersji S/4HANA: pomoc organizacjom w wyborze i zaplanowaniu najbardziej efektywnego podejścia do konwersji S/4HANA, obejmująca przygotowanie kompleksowej oceny możliwych scenariuszy, biorąc pod uwagę obecny i wymagany stan środowiska IT i biznesowego.
 • Zarządzanie wdrożeniem SAP: Enterprise Architecture odgrywa kluczową rolę podczas projektu wdrożenia SAP, dbając o zgodność wdrożenia z celami organizacji i docelową architekturą, zarządzając zmianami i złożonością techniczną, wspierając integrację oraz zapewniając jakość, zgodność z przepisami i przywództwo technologiczne.

Metodologia Enterprise Architecture

Zespół Enterprise Architecture oferuje kompleksowy zestaw usług pomagających organizacjom w optymalizacji środowisk IT i procesów biznesowych przy użyciu powszechnie uznanych, najlepszych w swojej klasie metodologii:

The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Popularna metodologia Enterprise Architecture (EA), która zapewnia kompleksowe podejście do projektowania, planowania, wdrażania i zarządzania.

Business Process Modeling Language (BPML)

Język oparty na XML, używany do modelowania procesów biznesowych, przepływów pracy oraz systemów w ustandaryzowany sposób. BPML pozwala organizacjom opisywać i dokumentować swoje procesy biznesowe przy użyciu znormalizowanej notacji zrozumiałej dla szerokiego grona interesariuszy.

SAP Activate

Metodologia zapewniająca ramy dla wdrażania rozwiązań programowych SAP, w tym SAP S/4HANA, SAP Cloud Platform i innych produktów SAP. Metodologia ta została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić elastyczne i modułowe podejście do wdrażania rozwiązań programowych SAP, przy jednoczesnym wykorzystaniu najlepszych praktyk i prekonfigurowanych treści.

Nasz zespół

Zespół Enterprise Architecture w Hicron składa się z najbardziej doświadczonych konsultantów-ekspertów z przynajmniej 15-letnim doświadczeniem zawodowym w różnych wdrożeniach i transformacjach, głównie opartych na SAP. Zespół Enterprise Architecture to multidyscyplinarna grupa specjalistów, którzy posiadają wymagane połączenie umiejętności miękkich i technicznych:

 • Komunikacja: Umiejętność przekazywania złożonych koncepcji technicznych w jasny i zwięzły sposób różnym interesariuszom, w tym członkom zarządów, specjalistom IT i użytkownikom końcowym.
 • Przywództwo: Umiejętność kierowania zespołami międzyfunkcyjnymi oraz zapewniania doradztwa i wytycznych interesariuszom w całej organizacji.
 • Myślenie analityczne: Umiejętność analizowania złożonych systemów i procesów oraz identyfikowania obszarów wymagających poprawy. Wysoki poziom umiejętności krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
 • Zdolność adaptacji: Umiejętność dostosowania się do zmieniającego się otoczenia biznesowego i technologicznego. Zdolność do szybkiego uczenia się nowych technologii i odpowiedniego dostosowywania strategii i planów.
 • Współpraca: Umiejętność współpracy z interesariuszami w całej organizacji w ramach opracowywania i wdrażania rozwiązań Enterprise Architecture.
 • Wiedza biznesowa: Znajomość specyfiki branży i trendów rynkowych pozwala nam lepiej zrozumieć potrzeby organizacji i dopasować rozwiązania Enterprise Architecture do strategii biznesowych.
 • Systemy i architektura: Doskonała znajomość architektury systemów, trendów, najlepszych praktyk i rozwiązań, a także głębokie zrozumienie szerokiego i stale unowocześnianego portfolio produktów SAP.
 • Architektura danych: Wiedza i doświadczenie w zakresie architektury danych, w tym modelowania, integracji i zarządzania danymi.

Kto potrzebuje wsparcia Enterprise Architecture?

Wsparcie Enterprise Architecture przynosi największe korzyści firmom, które chcą profesjonalnie zaplanować najlepsze podejście do transformacji biznesowej i informatycznej, włączając wdrożenie rozwiązań z portfolio SAP obejmujących wiele gałęzi i obszarów biznesowych.

Ekspert Enterprise Architecture jest również niezbędny do kierowania złożonymi projektami wdrożeniowymi, które wymagają szerszego, holistycznego spojrzenia nie tylko na poszczególne procesy, ale także na ich wpływ na całokształt funkcjonowania biznesu klienta.

Dlaczego Hicron?

Wieloletnie, szerokie doświadczenie w branży SAP
Usługi i metodyki, które wykorzystuje Enterprise Architecture Team nie są związane bezpośrednio z jakimkolwiek systemem czy producentem. W Hicron jednakże, fundamentem pracy naszych specjalistów było środowisko systemów SAPowych i to na nich opieramy proponowaną przez nas architekturę.
Doradztwo z zapleczem technicznym
Hicron działa holistycznie. Nasz zespół architektoniczny ściśle współpracuje z obszarem implementacyjno-technicznym. Dzięki temu, zgodnie z naszym hasłem: VisiON Architect | SolutiON Maker, nasze wizje jesteśmy w stanie zmienić w sprawne realizacje.
Eksperci Automotive
W portfolio Hicron znajduje się ponad sto międzynarodowych firm z branży automotive, które zaufały nam przy wdrażaniu odpowiednich, dedykowanych temu obszarowi rozwiązań. Nawet niszowe narzędzia i systemy nie są nam obce, a nasze kompetencje dotyczące branży motoryzacyjnej docenili Klienci na sześciu kontynentach.

Rodzaje kontraktów wdrożeniowych 

Zadbaliśmy o to, by nasze propozycje kontraktów pozwalały dostosować warunki współpracy do nieustannie zmieniającej się rzeczywistości. Odpowiadamy na wszystkie potrzeby – zarówno te związane z rozkładem odpowiedzialności w projekcie, jak i sposobem budżetowania czy harmonogramem. Proponujemy trzy możliwości: 

girl in the car

Time & Material

city traffic

Fixed Price

Team Extension

Kontakt

ZAUFANY PARTNER SAP WSPIERAJĄCY OPTYMALIZACJĘ PROCESÓW BIZNESOWYCH

Jesteśmy partnerem biznesowym, którego wybierają firmy mierzące się z trudnościami nie tylko w swoim środowisku SAP, ale także przez te, które chcą usprawnić swoje procesy biznesowe. Skontaktuj się z nami, opowiedz nam o swoim biznesowym wyzwaniu.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę