Opis rozwiązania Hicron POSBox:

Hicron POSBox to kompletne rozwiązanie dla handlu detalicznego. Wspiera obsługę sprzedaży w punktach kasowych, dając dostęp do wszystkich informacji znajdujących się w centralnym systemie SAP. Rozwiązanie posiada dwie funkcje użytkownika: POSterminal i ShopManager z różnymi uprawnieniami. Funkcje rozwiązania można modyfikować, obejmują m.in.: sprzedaż (paragon, faktura), operacje magazynowe, operacje kasowe, raporty dobowe i operacyjne, reklamacje, zaopatrzenie sklepu (zamówienie, dostawa, przyjęcie), zarządzanie danymi podstawowymi.


Pakiet Hicron POSBox zawiera:

  • Integrację POSBox z kasami fiskalnymi, instalację na serwerze terminali POS
  • Serwer bazy danych dla aplikacji POSterminal i ShopManager
  • Zestaw interfejsów dla systemu SAP, konfigurację po stronie systemu SAP
  • Instrukcję instalacji dla POSterminal i ShopManager i instrukcję konfiguracji w SAP