Opis rozwiązania Hicron System Monitoring Tool:

Hicron System Monitoring Tool zapewniamy wszystkim Klientom w ramach usługi administracji systemami. Rozwiązanie pozwala automatycznie wykrywać potencjalne zagrożenia dla działania systemu w momencie przekroczenia wartości progowych dla wskaźników efektywności systemu. Zintegrowane z systemem ticketowym Hicron tworzy alerty przekazywane zespołowi serwisowemu do przeanalizowania, umożliwia przygotowanie codziennych raportów monitoringu. Rozwiązanie udostępniane jest w ramach usługi SAP Basis, opłaty naliczane są jedynie za obsługę tworzonych zgłoszeń serwisowych.


Korzyści z zastosowania Hicron System Monitoring Tool:

  • Stabilność: wydajna i stabilna praca systemów SAP, monitorowanie systemu na wielu warstwach
  • Dostępność: bezkosztowe podłączenie rozwiązania, zmniejszenie kosztów administracyjnych, wysoki współczynnik dostępności systemów dla biznesu
  • Optymalizacja: automatyczna, szybka obsługa zgłoszeń, cykliczne raporty
  • Proaktywność: informacje o potencjalnych zagrożeniach