Opis rozwiązania Hicron System Monitoring Tool:

Hicron System Monitoring Tool zapewniamy wszystkim Klientom w ramach usługi administracji systemami. Rozwiązanie pozwala automatycznie wykrywać potencjalne zagrożenia dla działania systemu w momencie przekroczenia wartości progowych dla wskaźników efektywności systemu. Zintegrowane z systemem ticketowym Hicron tworzy alerty przekazywane zespołowi serwisowemu do przeanalizowania, umożliwia przygotowanie codziennych raportów monitoringu. Rozwiązanie udostępniane jest w ramach usługi SAP BASIS, opłaty naliczane są jedynie za obsługę tworzonych zgłoszeń serwisowych.


Stałe udoskonalenia

Rozwiązanie Hicron System Monitoring Tool powstało w 2016 roku i jest z powodzeniem stosowane przy monitoringu systemów SAP u klientów Hicron. Od momentu jego utworzenia zespół Hicron stale czuwa nad jego jakością, wzbogacając rozwiązanie o nowe funkcje, które pozwalają jeszcze lepiej i skuteczniej wykrywać potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa i stabilności systemów. Do funkcji rozwiązania należą między innymi:

  • klasyfikacja rodzajów shortdump’ów – HSMT monitoruje ich liczbę, gdyż zbyt wysoka może wskazywać na problemy w działaniu systemu SAP
  • automatyzacje – między innymi w Bazie Wiedzy potencjalnych zagrożeń. Stanowi znaczne ułatwienie dla pracowników Hicron przy szybkim wyszukiwaniu sposobów na zmniejszenie potencjalnych zagrożeń
  • priorytetyzacja zgłoszeń – od najbardziej do najmniej krytycznych – wspiera proces zarządzania alertami i planowania działań naprawczych w odpowiednim czasie

Zobacz, co na temat Hicron System Monitoring Tool mówią współtwórcy rozwiązania w artykule Nowa Wersja Hicron System Monitoring Tool.


Korzyści z zastosowania Hicron System Monitoring Tool:

  • STABILNOŚĆ

wydajna i stabilna praca systemów SAP, monitorowanie systemu na wielu warstwach

  • DOSTĘPNOŚĆ

bezkosztowe podłączenie rozwiązania, zmniejszenie kosztów administracyjnych, wysoki współczynnik dostępności systemów dla biznesu

  • OPTYMALIZACJA

automatyczna, szybka obsługa zgłoszeń, cykliczne raporty

  • PROAKTYWNOŚĆ

informacje o potencjalnych zagrożeniach

quote

 

W myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć” dzięki HSMT jesteśmy w  stanie przewidzieć symptomy problemów z dostępnością i zareagować na nie zanim się pojawią

Michał Sarna, manager BASIS.


Zapytaj o ofertę

Oferujemy bardzo szeroki zakres wsparcia SAP BASIS na konkurencyjnych warunkach, z których korzystają dziesiątki firm na całym świecie. Zapytaj o ofertę skrojoną na miarę Twoich potrzeb i postaw z nami na bezpieczeństwo, proaktywność i jakość w administracji SAP.