Opis rozwiązania WM Mobile, zarządzanie magazynem:

Hicron WM Mobile umożliwia wykonywanie operacji magazynowych z dala od stanowiska komputerowego, bezpośrednio w magazynie, przy wykorzystaniu przenośnych terminali zintegrowanych z systemem SAP. Aplikacja obsługuje wszystkie kluczowe operacje związane z przyjmowaniem dostaw, rozmieszczeniem zapasów, wydaniem z magazynu, przesunięć wewnątrz- i międzymagazynowych. Dedykowane wszystkim firmom, którym zależy na szybkiej, automatycznej realizacji operacji magazynowych i minimalizacji ewentualnych pomyłek.


Korzyści z wdrożenia WM Mobile:

  • Szybkość: operacje wykonywane w oddaleniu od stanowiska komputerowego, integracja z SAP
  • Dokładność: minimalizacja błędów, jednoznaczna informacja o miejscu składowania, co przekłada się na korzyści dla całego działu logistyki, produkcji i jej planowania
  • Elastyczność: możliwość wyboru funkcji obsługiwanych przez urządzenie, wykorzystanie w magazynie lub składzie, nie ma konieczności posiadania modułu SAP WM
  • Komunikacja z systemem SAP odbywa się w trybie online za pośrednictwem sieci bezprzewodowej i online.