Hicron Digital Software Services: Transparenz und Professionalismus

Zespół DSS w Hicron aktywnie rozwija się w strukturach firmy od 2012 roku. Na co dzień tworzy wysokiej jakości oprogramowanie w technologiach niepowiązanych z SAP. m. in. Java, .NET, Angular. Przedstawiamy pierwszą część cyklu „Digital Software Services w Hicron”, w którym przybliżamy działalność tego zespołu.

Digital Software Services to zespół wyjątkowy w strukturach Hicron. Główna oś naszej działalności opiera się o wdrożenia, rozwój i utrzymanie systemów SAP, jednak zawsze dbaliśmy o komplementarność usług oferowanych naszym klientom. Dlatego w 2012 roku powstał zespół Enterprise Mobility, który – poprzez Enterprise Web – przekształcił się w Digital Software Services: obszar, w którym Java, .NET i inne technologie pomagają naszym klientom osiągać przewagę konkurencyjną w oparciu o pracę zespołu doświadczonych inżynierów oprogramowania.

Już wtedy właściciele firmy zdecydowali o konieczności poszerzenia portfolio usług firmy o technologie non-SAP, a zwłaszcza rozwiązania mobilne – wówczas dopiero „raczkujące” na rynku biznesowym.

Dziś zespół Digital Software Services stanowi istotny obszar działalności Hicron, który pod wodzą Marcina Połulicha – Managera Zespołu – realizuje projekty w technologiach webowych i mobilnych dla klientów na całym świecie. Jak na co dzień działa blisko czterdziestu inżynierów oprogramowania?

Potrzebujesz więcej? Oto nasze case study!

Filozofia pracy zespołu

Słowo „zespół” w DSS jest traktowane ze szczególnym pietyzmem. Nie tylko w kontekście zespołu pracującego nad projektem dla klienta, ale w kontekście grupy specjalistów w swoim fachu, którzy aktywnie dzielę się wiedzą i wspierają nawet w trudnych projektowo momentach.

Organizacja zespołu zakłada podział na kilka pionów technologicznych, każdy pod wodzą Tech Leada. Dzięki temu programiści mają bliski kontakt z liderem, który zarządza pracą w jednym obszarze merytorycznym, a praca przebiega dużo sprawniej. Ponadto Tech Lead jest odpowiedzialny za kontakt z klientem, musi posiadać zatem – oprócz szeregu umiejętności technicznych – także kompetencje interpersonalne.

Kluczem do zbudowania zgranego i skutecznego działu jest prawdziwa praca zespołowa. Często wspólnie szukamy rozwiązań, dużo rozmawiamy. W ten sam sposób organizujemy pracę każdego pionu i pracownika: aby dobro zespołu było wartością nadrzędną. Staramy się nie zamykać w obrębie własnego kodu, ale aktywnie wspierać się każdego dnia. I to naprawdę działa.
Marcin Połulich
szef zespołu Digital Software Services w Hicron

Audyt w służbie celów biznesowych

Tzw. Helicopter view umożliwia też na unikalne spojrzenie na cały projekt realizowany z klientem. Inżynierowie oprogramowania (nie zaś tylko koderzy, jak podkreśla Marcin), potrzebują pełnego obrazu projektu w kontekście technologicznym oraz biznesowym, aby dostarczyć oczekiwany produkt będący faktyczną odpowiedzią na potrzeby klienta.

Zespół projektowy DSS ściśle współpracuje z klientem na każdym etapie projektu: od audytu całego środowiska aż po utrzymanie istniejących rozwiązań, zgodnie z autorską metodyką wypracowana w toku realizacji dziesiątek projektów z obszaru Digital Software Services.

Audyt nie ocenia wyłącznie „tu i teraz” – to tylko jeden z elementów. Zespół Digital Software Services patrzy na cały kodowy ekosystem perspektywicznie wyznając zasadę, że dobry produkt będzie rozwijał się razem z klientem i jego nowymi wyzwaniami biznesowymi.

Podczas audytu wnikliwie badamy środowisko IT naszego klienta. Każdy nasz klient otrzymuje dokumentację audytu zgodnie z najwyższymi standardami naszej pracy: opieramy się na pełnej transparentności. Nie wyobrażamy sobie pracy nad projektem, w którym nie funkcjonuje pełna transparentność w celach i komunikacji. Jesteśmy partnerem biznesowym, nie vendorem – podkreśla Marcin Połulich. – Nad projektem zawsze pracujemy wspólnie: klient doskonale zna swój biznes – my technologie.

Komunikacja = transparentność

Na linii DSS – klient zawsze panuje zasada pełnej transparentności. Członkowie zespołu wyznają zasadę, że tylko otwarta komunikacja poruszająca zarówno sukcesy jak i ryzyka, może przynieść pełne powodzenie projektu, spełnienie celów biznesowych. Dzięki temu klient posiada pełną wiedzę o planowanych działaniach, statusie realizacji obecnie procesowanych kroków i ewentualnych zmianach i konieczności dopasowania technologii do wymagań biznesowych (np. gdy projekt wymaga nowszej wersji Java), ufa zespołowi realizującemu projekt, zaś członkowie DSS mają znacznie większy komfort pracy i interakcji z zespołem klienta.

Transparentność to także wyznacznik komunikacji wewnątrz zespołowej: otwartość na nową wiedzę oraz dzielenie się umiejętnościami z innymi członkami zespołu budują atmosferę wzajemnego wsparcia. Dzięki temu zespół DSS może realizować nawet najbardziej złożone projekty jako jeden team.

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie unserer Datenschutzerklärung zu.

Ok, ich stimme zu