Business Intelligence (BI):
co to jest?

Business Intelligence (BI):<br />co to jest?
Choć Business Intelligence (BI) może się wydawać przysłowiowym rocket science, to jednak w praktyce okazuje się, że jest wykorzystywane znacznie częściej, niż mogłoby się wydawać. Uniwersytety, ligi sportowe i giganci biznesu: jak opierają się na BI i korzystają z potencjału gromadzonych danych? Oto kilka ciekawych przykładów.

Wraz z postępującą cyfryzacją, firmy gromadzą i przetwarzają coraz więcej informacji z systemów ERP, oprogramowania do zarządzania klientami lub relacjami biznesowymi, księgowości, całej masy urządzeń IoT, logistyki i wielu innych źródeł. Jak efektywnie je wykorzystać przy użyciu Business Intelligence?

Temat danych zrobił się w ostatnich latach szalenie modny i szeroko dyskutowany. Z jednej strony mamy nas, użytkowników sieci, którzy – często niewtajemniczeni w temat i zasady pozyskiwania informacji – drżą na samą myśl o takiej możliwości. Z drugiej strony mamy biznes, który stanie na głowie, żeby nie tylko sprostać potrzebom konsumentów, ale wręcz je wyprzedzić i wygenerować.

Niechętnie spowiadamy się ze swoich zwyczajów i zakupowych preferencji, jednak nie da się ukryć, że produkujemy coraz więcej danych, które – rozsądnie wykorzystane przez analitykę biznesową – pozwalają podnieść jakość życia, usług i tym samym wiele ułatwić. Ot, pierwszy z brzegu przykład: sygnalizacja świetlna połączona z czujnikami natężenia ruchu pozwoli kierowcom uniknąć znienawidzonego momentu, kiedy czekają na zielone światło na zupełnie pustym skrzyżowaniu. Przydatne, prawda?

Zainteresowanie tym tematem wyraźnie widać w działaniach podejmowanych przez firmy. Według raportu Gartnern rynek BI w 2022 roku ma osiągnąć wartość niemal 29,5 mld $, przewyższając tym samym dwukrotnie prognozy z roku 2018.

Czym jest BUSINESS INTELLIGENCE?

Business Intelligence (BI) to proces, polegający na wykorzystaniu oprogramowania do przekształcenia danych w praktyczne wnioski. Przy użyciu szerokich analiz ma ułatwić podejmowanie trafnych decyzji i zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Pojęcie to jednak powinno się definiować dwojako: jako filozofię biznesową i zestaw narzędzi wspomagających jej realizację. Jeśli ograniczymy się tylko do implementacji systemu IT – korzyść z tego będzie niewielka, a zawód i koszty ogromne. Celem Business Intelligence ma być przekształcanie i ujednolicanie gromadzonych w toku funkcjonowania firmy danych, a następnie generowania zaawansowanych analiz, na podstawie których firma może zmienić np. proces produkcji, kierunek ekspansji czy ofertę produktową.

Niezbędnym elementem analityki biznesowej jest tzw. hurtownia danych, która odpowiada za pobieranie i magazynowanie informacji, a także za ich standaryzację, czyli dostosowanie formatu do rozwiązań BI tak, aby informacje były spójne i możliwe do przeanalizowania. To model uproszczony, ale całkiem dobrze oddający ideę tego rozwiązania.

Co daje zastosowanie SAP Business Intelligence w biznesie? Pakiet korzyści jest dość szeroki: analizy stanowią solidną podstawę decyzyjną, co jednocześnie upraszcza ten proces i angażuje weń mniej osób. Możliwość prognozowania pewnym wskaźników to z kolei recepta na szybko zmieniające się rynkowe trendy. Część z nich można „przewidzieć”, a na pewno szybko zareagować.

Rynek oferuje całą gamę rozwiązań, które mają pomóc osobom odpowiedzialnym za analitykę w wykonywaniu ich zadań, a nawet oddać część z nich w ręce osób niezwiązanych do tej pory z zaawansowanym przetwarzaniem informacji. Do tych najbardziej podstawowych należy doskonale znany… Excel, który sprawdzi się w małych organizacjach. Kiedy jednak przestajemy panować nad arkuszami, warto rozważyć przejście na bardziej zaawansowane narzędzia. Dla organizacji klasy enterprise sprawdzi się np. SAP Analytics. To samodzielny moduł, który może zintegrować się z innymi źródłami danych, jednak pełną automatyzację osiągnie się wykorzystując dopiero system niemieckiego producenta.

Kultura to podstawa

Zanim zaczniemy rozglądać się za sposobami osiągnięcia przewagi konkurencyjnej z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi analitycznych, warto zastanowić się nad tym, jak w naszej firmie wygląda kultura danych.

To nie tylko umiejętność wykorzystania danych przez analityków. To przede wszystkim dbanie o jakość danych i zrozumienie potrzeby ich uzupełniania na wszystkich szczeblach. Od pracowników szeregowych aż do zarządu.
Michal Gruszecki
Michal Gruszecki
Senior Consultant SAP, Team Leader BI, Solution Architect

Dlaczego to ważne z perspektywy Business Intelligence?

 • Według analizy Forrester, organizacje o wysokiej kulturze danych podejmują nawet 3 razy więcej trafnych decyzji.
 • MIT z kolei podkreśla, że przekłada się to na optymalniejsze wykorzystanie zasobów i wzrost przychodów.
 • Ostatnią, jednak bardzo ważną rzeczą jest to, że nawet najlepszy system nie jest w stanie przeprowadzić dokładnej analizy i predykcji na podstawie szczątkowych danych.

Dane w komplecie

Wdrożenie narzędzi analitycznych to okazja do przeprowadzenia wewnętrznego audytu i zapoznania się z rzeczywistą sytuacją w firmie. Czy danym w systemie można ufać?

Zaufanie do wyników i końcowych raportów jest takie samo, jak zaufanie do wprowadzonych danych. Jeśli są kompletne i aktualne – wnioski z analizy w organizacji o wysoko rozwiniętej kulturze danych będą trafne i będą procentowały w przyszłości. Śmieci na wejściu oznaczają jednak śmieci na wyjściu.

Najprostszym sposobem jest bezpośrednia rozmowa z osobami odpowiedzialnymi za uzupełnianie poszczególnych rubryk. Chociaż na pierwszy rzut oka zadanie wydaje się niemożliwe, już kilka wywiadów da nam obraz tego, na ile rzetelnie uzupełniane są tabele.

O czym pamiętać przed wdrożeniem?

Wewnętrzne rozmowy warto przeprowadzić na wszystkich poziomach, również z osobami, które mają być beneficjentami nowego systemu.

Do rozmów koncepcyjnych zapraszamy zarówno osoby zajmujące się bezpośrednio inwestycją, jak i użytkowników końcowych. Bardzo często zdarza się, że ich wizje i potrzeby są zupełnie różne. Brakuje też świadomości zasobów – kontynuuje Michał Gruszecki z Hicron

Przed rozpoczęciem wdrożenia modułów Business Intelligence, warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań, które pozwolą lepiej przygotować się do projektu.

 • Czy mamy odpowiednio przygotowanych ludzi do analizowania danych?
 • Co zamierzamy analizować?
 • W jakim celu?
 • Jaka jest grupa docelowa analiz?
 • Skąd będą dostarczane dane do nich?
 • Czy w obecnych systemach są odpowiedniej jakości dane na bieżąco uzupełniane?

Wcześniejsze konsultacje pozwolą na lepsze dopasowanie systemu już na etapie przygotowania zapytania ofertowego – dodaje.

Projekt inny niż wszystkie

SAP Analytics współpracuje z pozostałymi modułami SAP, jednak tym co go wyróżnia, jest zdolność do integracji z zewnętrznymi systemami i możliwość pobierania danych z dowolnych źródeł – od czujników z urządzeń IoT po listy z CRM.

Wdrażając system analityczny, inaczej patrzy się na projekt. Przeciwnie jak w przypadku systemu ERP, to nie procesy są najważniejsze, a ich rezultaty. Należy patrzeć obszarowo i dojść do tego, w jaki sposób dany element może odpowiedzieć na zadane pytania – mówi Michał Gruszecki.

Przewagą już na etapie analizy przedwdrożeniowej jest zarówno doświadczenie, jak i empatia partnera implementującego SAP Analytics. W Hicron często patrzymy na biznes klienta szerzej, nie tylko ograniczając się do bieżących potrzeb, ale również wybiegając w przyszłość. Wykorzystujemy zebrane przez lata doświadczenie, proponując obszary analizy, które mogą być pomocne w specyficznym biznesie danej firmy, a nie były brane wcześniej pod uwagę.

Nowe możliwości Business Intelligence z S/4HANA

Zaawansowana analityka dostarcza informacji i generuje raporty nie tylko dla wąskiej grupy analityków. Dzięki prostemu interfejsowi i wykorzystaniu narzędzi no-code, możliwe jest wykorzystanie zaawansowanego raportowania np. w księgowości czy dziale HR.

Żmudne przeglądanie tabelek w Excelu i tworzenie raportu, coś, co zajmowało wcześniej długie godziny i było obarczone dużym ryzykiem błędu, możliwe jest do wyeksportowania w zaledwie kilka minut.

U jednego z naszych klientów, czas tworzenia raportów finansowych skrócił się z 3 tygodni do kilku minut – mówi Analytics Area Leader – Taka oszczędność czasu pozwala lepiej przyjrzeć się wynikom. Zamiast w pośpiechu sklejać prezentację, pracownicy mogą omówić rezultaty, zinterpretować je i przygotować ewentualne zalecenia – coś, co nie było wcześniej możliwe. Zamiast odpowiadać na pytanie „ile?” i przedstawiać suche liczby, w końcu mogą powiedzieć „dlaczego”.

Narzędzia analityczne połączone z S/4HANA otwierają jeszcze więcej możliwości, a przyjazny interfejs oparty o Fiori, pozwala na ich łatwiejsze wykorzystanie. To m.in. analiza danych z systemu SAP w czasie rzeczywistym bez konieczności replikacji i uproszczone, łatwe do wyeksportowania wizualizacje. Dodatkowo, wiele szablonów, takich jak KPI, raporty sprzedażowe czy predykcje jest już zdefiniowanych.

BUSINES INTELLIGENCE – PRZYKŁADY

Choć Business Intelligence (BI) może się wydawać przysłowiowym rocket science, to jednak w praktyce okazuje się, że jest wykorzystywane znacznie częściej, niż mogłoby się wydawać. Uniwersytety, ligi sportowe i giganci biznesu: jak opierają się na BI i korzystają z potencjału gromadzonych danych? Oto kilka ciekawych przykładów.

W biznesie nie wystarczy samo posiadanie danych, należy znaleźć sposób na ich zrozumienie i wykorzystanie. Narzędzia Buisness Intelligence wspierają pracę wielu działów w firmie: księgowości, controllingu, finansów, HR, zakupów, logistyki czy sprzedaży. Pomagają one w podejmowaniu szybkich, opartych na rzetelnych danych decyzji wszystkim pracownikom.

Poniżej kilka przykładów wykorzystania BI w biznesie.  

Miasto Boston

Metropolie, kojarzone ze skostniałymi aparatami urzędniczymi, zaczynają być bardziej smart. Boston postawił sobie za cel zwiększenie wydajności obsługi mieszkańców i firm. Oprócz wdrożenia standardowych systemów zarządzania, zaimplementowano też SAP BI, który wspomaga miasto w gromadzeniu danych, śledzeniu 2000 wskaźników efektywności i opierania na nich prognoz, a także proaktywnego działania i poprawiania jakości życia w mieście. Elementem strategii jest między innymi wprowadzenie aplikacji mobilnej Citizen Insight, dostarczającej mieszańcom najważniejszych informacji przez tablety i smartfony.

Dzięki wykorzystaniu platformy SAP HANA (znacznie przyspieszającej analizę danych w czasie rzeczywistym), przestępczość w mieście zmniejszyła się o 55 procent, a miasto zmniejszyło liczbę opóźnionych decyzji formalnych z 600 do zaledwie 10.

Uniwersytet w Kentucky

Amerykańska szkoła wyższa uczyniła technologiczny krok w kierunku poprawy retencji wśród grona 28 tysięcy studentów. Ulepszenie warunków kształcenia i wykorzystania uczelnianych zasobów odbyło się w oparciu o zaawansowane narzędzia SAP Business Analytics. Wydajność systemu IT zwiększyła się, umożliwiając wykonanie operacji zajmujących dotąd 20 minut… w ciągu 1 sekundy!

Po 9 miesiącach inwestycja zwróciła się, bazy danych zostały skompresowane o 77 procent, a uczelnia zyskała ponad 6 milionów dolarów korzyści. Uniwersytet może intensywniej wspierać studentów, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia, czyniąc to na podstawie… samych danych.

Liga NFL

150 lat tradycji, 32 profesjonalne drużyny. Amerykańska liga futbolowa to wręcz kultowa instytucja, która oparła swój rozwój na analityce biznesowej i Business Intelligence, aby skuteczniej zwiększać przywiązanie kibiców i zadbać też o własne, administracyjne zespoły.

Elementem tej strategii jest Fantasty Football, wirtualna liga, która – po dodaniu statystyk opartych o ponad 100 wskaźników dla każdego zawodnika – stała się zdecydowanie bardziej emocjonującą rozrywką, budującą zaangażowanie fanów (liczba graczy rok do roku wzrosła z 27 do 33 milionów).

Liga NBA

Celem najsłynniejszej na świecie ligi koszykówki było dostarczenie wszystkim zainteresowanym (fanom, mediom, drużynom), jak najdokładniejszych statystyk rozgrywek, prowadzonych od 65 lat! Ogrom danych wymagał narzędzi zdolnych je pomieścić i błyskawicznie zanalizować dziesiątki tysięcy zapytań jednocześnie.

Strona NBA.com/Stats obsługuje w tej chwili 4,5 biliarda kombinacji statystycznych: całą historię ligi NBA. Jakość danych zwiększyła liczbę odwiedzin witryny o 66% w ciągu jednego sezonu, działa w 215 krajach i 47 wersjach językowych.

To tylko niewielki fragment, zaledwie garstka przykładów funkcjonowania rozwiązań analityki biznesowej, która po cichu, niczym szara eminencja, ułatwiają nam funkcjonowanie. BI to fascynująca dziedzina, a czołowi producenci tych rozwiązań (SAP, Oracle, IBM), jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa.

Podsumowanie

Analityka w SAP to zestaw potężnych narzędzi, jednak by je optymalnie wykorzystać, należy pamiętać o kilku kwestiach:

 • Zadbaj o kulturę danych
 • Zdefiniuj potrzeby przed zapytaniem ofertowym
 • Wybierz doświadczonego partnera
 • Zadbaj o znajomość nowego środowiska przez wszystkich mających z nim styczność
 • …i korzystaj z BI oszczędzając czas osób zajmujących się analityką!

FAQ

Co to jest Business Intelligence?

Mianem Business Intelligence określa się proces porządkowania tych danych, umiejętnego łączenia, analizy, a następnie wyciągania wniosków, a nawet – przewidywania przyszłości. Narzędzia Business Intelligence m.in. przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji czy uczenia maszynowego umożliwiają otrzymywanie przejrzystych raportów, wykorzystać ich w celach marketingowych, budowania scenariuszy czy zwiększenie efektywności firmy. 

Co odróżnia system Business Intelligence od tradycyjnego zbierania danych?

W odróżnieniu od tradycyjnego zbierania danych Business Intelligence kładzie nacisk na ich analizę i przetwarzanie. Nie jest skupione jedynie wokół gromadzenia historycznych informacji, ale przede wszystkim wyciągania wniosków na bazie, których można tworzyć wzorzec, scenariusz, a w następnie wspierać proces przewidywania przyszłych wyników. BI wyróżnia się również czytelnym sposobem przedstawiania dostępnych danych, ułatwiającym ich rozumienie i interpretację. 

Dla kogo są rozwiązania Business Intelligence?

Narzędzia BI mogą okazać się przydatne dla wielu firm, niezależnie od ich wielkości. Mogą zostać również dostosowane do różnych sektorów gospodarki i branż, które chcą analizować dane z różnych źródeł i na ich podstawie podejmować decyzję oraz optymalizować działania. Business Intelligence sprawdzi się między innymi w:

 • e-commerce,
 • przemyśle produkcyjnym,
 • finansach (ubezpieczenia, banki),
 • opiece zdrowotnej,
 • telekomunikacji.

Kiedy wdrożyć Business Intelligence?

Wdrożenie systemu BI warto rozważyć w przypadku, gdy twoja organizacja zbiera duże ilości danych na podstawie których podejmuje decyzję biznesowe. Rozwiązanie to pozwala na automatyczne monitorowanie KPI (marże, przychody, wskaźnik konwersji) oraz śledzenie trendów i prognoz rynkowych. Sprawdzi się ono również w przypadku częstego generowania raportów i zestawień oraz potrzeby innych form wizualizacji danych takich jak wykresy kolumnowe, tabele, diagramy. 

Jak wdrożyć Business Intelligence do swojej firmy?

Przed wdrożeniem Business Intelligence w przedsiębiorstwie należy zdefiniować cele, jakie ma spełniać. Następnie należy dobrać narzędzie, które najlepiej odpowiada określonym w pierwszym kroku potrzebom. Niezwykle istotne jest również zebranie i integracja danych np. z innych systemów używanych w organizacji. 

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę