Chmurowe wsparcie SAP S/4HANA. Dlaczego funkcjonalności SAP BTP dobrze prognozują w biznesie?

Chmurowe wsparcie SAP S/4HANA. Dlaczego funkcjonalności SAP BTP dobrze prognozują w biznesie?
Stworzenie doskonale zintegrowanego, funkcjonalnego i kompletnego środowiska chmurowego staje się priorytetem dla wielu przedsiębiorstw. Sprawne zarządzanie nimi i zapewnienie ich dynamicznego rozwoju technologicznego to często zasługa podjęcia mądrych decyzji i wsparcia zaawansowanych systemów.

Wyposażenie firmy w najnowsze technologie jest właściwym kierunkiem rozwoju, ale nie zapewnia jej sukcesu, jeśli odpowiednio nie zintegruje się ich środowisk. Bezpieczne, wygodne i wszechstronne systemy są dla przedsiębiorców ogromną szansą wypracowania wysokiej pozycji na rynku i zdobycia zaufania Klientów. W cyfrowej transformacji ogromną rolę odgrywają systemy chmurowe. Mogą być one doskonale zintegrowane z pozostałymi aplikacjami i technologiami, w które wyposażone są firmy. SAP Business Technology Platform (SAP BTP) to wszechstronne rozwiązanie typu Cloud, które dzięki swojej ofercie narzędzi analitycznych, integracyjnych oraz developerskich może przyczynić się do maksymalizacji wykorzystania możliwości S/4HANA.

SAP BTP – kumulacja chmurowych możliwości

Platforma SAP Business Technology Platform jest przestrzenią spajającą procesy zarządzania danymi z całą bazą danych przedsiębiorstwa. Oferuje analityczne narzędzia biznesowe i funkcje integracji oraz rozszerzeń aplikacyjnych. Dzięki rozbudowanym funkcjonalnościom  rozwiązania ma ono szerokie zastosowanie.

Właściwą drogą do osiągnięcia jeszcze wydajniejszych efektów pracy przedsiębiorstwa i zapewnienia mu rozwoju jest połączenie SAP S/4HANA ze środowiskiem w chmurze (SAP BTP). Takie rozwiązanie może pomóc firmie w zbudowaniu jeszcze bardziej elastycznego i zaawansowanego modelu biznesowego opartego o najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne.

Możliwości jakie oferuje połączenie SAP S/4HANA z SAP BTP:

1 . Elastyczność i skalowalność środowiska pracy – niezależnie od tego jak zmieniają się potrzeby przedsiębiorstwa, SAP BTP pozwala na ich realizację, dopasowanie i rozwój środowiska chmurowego w taki sposób, aby spełniało wymagania użytkowników i organizacji.

2. Chmurowa integracja – dzięki SAP BTP możliwa jest sprawna, bezpieczna i właściwie przeprowadzona integracja SAP S/4HANA z innymi narzędziami opartymi o chmurę, także tymi zewnętrznymi; za sprawą takich funkcjonalności, firmy mogą połączyć system ERP z innymi aplikacjami działającymi w środowisku cloudowym, co nie tylko poszerza jego możliwości, ale także pozwala zachować dotychczasowe strategie działania zespołów, wypracowane metody, ale też skutecznie korzystać z możliwości tych rozwiązań.

3. Bezpieczne i kompleksowe zarządzanie danymi – SAP S/4HANA oferuje niezwykle obszerną przestrzeń, służącą przechowywaniu danych, ich recyklingowi i pracy z nimi; w połączeniu z SAP BTP użytkownicy zyskują innowacyjne narzędzia stworzone do zarządzania, przetwarzania i analizy danych zgromadzonych w chmurze; zalicza się do nich między innymi:

 •  SAP Data Intelligence Cloud umożliwiające integrację, zarządzanie ogromną    ilością danych i strumieni na dużą skalę, usprawnienie, operacjonalizację i zarządzania innowacjami opartymi o uczenie maszynowe oraz optymalizację zarządzania i minimalizację ryzyka związanego ze zgodnością z przepisami, dzięki kompleksowym regułom zarządzania metadanymi;
 • SAP Data Services oferujące dostęp do danych z szerszej perspektywy, osiągnięcie najwyższej jakości zarządzania danymi, sprawne łączenie ich i dzięki temu osiąganie sprecyzowanych i trafnych wniosków.

4. Poszerzanie funkcjonalności niestandardowych aplikacji – za sprawą SAP BTP, umożliwiających prace developerskie nad aplikacjami, firmy zyskują możliwość stworzenia dopasowanych do ich potrzeb aplikacji oraz rozwiązań lub takiego ich zmodyfikowania, aby odpowiadały ich wymaganiom; narzędzia te można zintegrować z SAP S/4HANA i jednocześnie jeszcze bardziej usprawnić jego działanie i poszerzyć funkcjonalność; do tych narzędzi zalicza się między innymi:

 • SAP Business Application Studio (BAS) jako IDE w chmurze (bazowane na Visual Studio, dające programiście FrontEnd pełne spektrum możliwości rozwoju aplikacji),
 • Low-code development (dostępne dzięki wzorcom aplikacji – Templates, Fiori Elements oraz CDS Views),
 • natywną integrację z systemami SAP (ułatwiająca zachowanie kompatybilności oraz usprawniająca testy).

5. Rozbudowane narzędzia analityczne i sztuczna inteligencja – SAP BTP oferuje rozwiązania, które umożliwiają przeprowadzanie dogłębnych analiz procesów biznesowych oraz pracę ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym; takie rozwiązania prowadzą do przeprowadzania dogłębnych raportów, precyzyjnych prognoz i opracowywania inteligentnych, zaawansowanych technologicznie aplikacji biznesowych; należą do nich między innymi:

 • SAP Analytics Cloud – narzędzia zabrane w pakiet o tej intuicyjnej nazwie oferują zarówno generowanie raportów opartych o dane firmy, ale także wzbogacenie analizy o tak zwane „machine-generated analytics”,
 • samoobsługowe modelowanie i przygotowywanie danych,
 • eksploracja i wizualizacja danych,
 • rozszerzona analityka generowana maszynowo,
 • symulacja „co jeśli”.

 

SAP BTP – atmosfera sprzyjająca potrzebom Klienta

Jak każde rozwiązanie, również i to wywołuje wiele pytań po stronie jego potencjalnych użytkowników. Jako doświadczony partner wdrożeniowy, w Hicron odpowiadaliśmy już na wiele z nich i mierzyliśmy się z licznymi obawami naszych Klientów.  Z ich wcześniejszych doświadczeń często wynika, iż nie otrzymali wystarczającego wsparcia wdrożeniowego. Pytania jakie stawiają przed naszymi specjalistami potencjalni odbiorcy usług pozwalają wskazać ich problemy. Te komplikacje omawia nasz ekspert – Mateusz Pawłowski:

Nowe narzędzie w przedsiębiorstwie, także SAP BTP, wymaga odpowiedniej pracy nie tyko po stronie jego odbiorców, ale przede wszystkim usługodawcy wdrażającego to rozwiązanie. To od niego w głównej mierze zależy powodzenie projektu wdrożeniowego.  W związku z tym firmy obawiają się często, że partner tego przedsięwzięcia, którego wybrali, nie podoła temu wyzwaniu.  Takie obawy mogą się pojawiać w momencie, w którym organizacja ma do czynienia z dostawcą, który nie posiada wystarczającego doświadczenia w tego typu projektach. Brak zaufania ze strony Klientów może też wynikać z niewystarczającej znajomości technologii typu cloud. Przechowywanie danych na serwerze daje często pozorne wrażenie lepszej ich kontroli. Skoro użytkownik ma pełen dostęp do zarządzania bazą danych, daje to czasem mylne wrażenie jej większego bezpieczeństwa. Należy jednak pamiętać o tym, że najnowocześniejsze, chmurowe technologie, takie jak SAP S/4HANA w połączeniu z SAP BTP, spełniają wszystkie standardy restrykcyjnej ochrony danych. Są to najbezpieczniejsze systemy. Kontrola doświadczonych specjalistów odpowiedzialnych za zabezpieczanie tych narzędzi zdejmuje z przedsiębiorstw ogromną odpowiedzialność i daje gwarancję odpowiedniego zabezpieczenia firmowych zasobów.

Innym problemem, z którym jeszcze mogą mierzyć się Klienci poszukujący wsparcia w podjęciu decyzji i implementacji SAP BTP jest brak doświadczenia partnera wdrożeniowego. Organizacje, które nie specjalizują się w tego typu przedsięwzięciach nie zawsze sprostają migracji. Niezależnie od tego jak bardzo przygotowane jest przedsiębiorstwo, to od wdrażającego w dużej mierze zależy czy technologia zostanie odpowiednio dopasowana do potrzeb Klientów i ich biznesu. Dlatego właśnie warto postawić na doświadczonych i wyspecjalizowanych partnerów biznesowych. Oprócz odpowiedniej strategii i przystosowania systemu do warunków panujących w firmie, taki zespół specjalistów może pomóc też w zminimalizowaniu kosztów wdrożenia. Wysoka cena takiego procesu to kolejna obawa Klientów. Skorzystanie z usług doradców i ekspertów w tej dziedzinie często wiąże się z ich późniejszą opieką serwisową, co znacznie obniża koszty utrzymania systemu. – Mateusz Pawłowski, Lead SAP Full-stack Developer, Hicron

Chcąc stworzyć dobre podstawy dla sprawnego i niezawodnego połączenia systemów SAP S/4HANA i SAP BTP, należy zapewnić swojemu przedsiębiorstwu odpowiednie wsparcie. Z doświadczenia naszych specjalistów, którzy regularnie przeprowadzają takie projekty i doprowadzają do ich sukcesów wynika,  że podstawą implementacji jest właściwe przygotowanie. Taką „próbą generalną” i pomocą jest dla organizacji stworzenie środowiska testowego, o czym znów wspomina nasz ekspert:

Wieloletnie doświadczenie naszych zespołów wdrożeniowych wskazuje, że skuteczną strategią jest stworzenie systemu w wersji demo, obsługującego kilka głównych modułów biznesowych SAP BTP. Dzięki temu, jako dostawcy usługi, możemy przewidzieć komplikacje, na które inni partnerzy nie są gotowi. Dodatkową zaletą takiego podejścia, jest też czas, jaki zyskują Klienci na zapoznanie się z nową technologią. Użytkownicy mogą przed właściwy wdrożeniem poobcować z produktem, który ich interesuje, przeanalizować go, zapoznać się z jego funkcjonalnościami. To pozwala też na spokojną i dobrze zorganizowaną ostateczną instalację narzędzia.– Mateusz Pawłowski, Lead SAP Full-stack Developer, Hicron

Rozwój technologiczny z parasolem narzędzi SAP BTP

Prowadząc biznes, zarządzający często poszukując nowych narzędzi zastanawiają się jakie korzyści zapewni im konkretne rozwiązanie i czym wyróżnia się na tle innych. Korzystne koszty wdrożenia, prędkość przedsięwzięcia i jego prostota to oczywiście zalety, jednak jest coś, co przyciąga uwagę przedsiębiorców w nowych systemach najbardziej. Mowa tu oczywiście o korzyściach jakie niosą ze sobą. Jeśli chodzi o integrację SAP BTP z SAP S/4HANA, to zalet takiego połączenia i jego pozytywnych skutków nie brakuje.

Szybsza migracja danych, dzięki sprawdzonym praktykom i skutecznym rozwiązaniom

Jest wiele elementów, które wpływają na zakres i prędkość realizacji projektów migracji danych. Przede wszystkim wpływa na nią ilość i zróżnicowanie źródeł pozyskiwania danych. W ustalaniu terminu realizacji tego typu zadań należy wziąć też pod uwagę pojawiającą się czasem konieczność poprawy jakości pozyskiwanych informacji, konieczność ich transformacji i obowiązujące reguły biznesowe. Należy też pamiętać o kwestiach związanych z liczebnością zespołu projektowego i związaną z nią intensywność prowadzonych prac. SAP BTP daje dostęp do narzędzi SAP Advanced Data Migration, Synti i SAP Data Services, które niezależnie od wspomnianych czynników, pozwalają na szybkie i skuteczne przeprowadzenie migracji danych. Za sprawą wspomnianych rozwiązań możliwe jest przeniesienie plików, dokumentów i wszelkich firmowych informacji ze starszych systemów ERP do jednego, funkcjonalnego i kompleksowego środowiska SAP S/4HANA. Dzięki takim możliwościom jak śledzenie procesów migracji w obszarze jednej platformy, intuicyjnym pulpitom nawigacyjnym czy wbudowanym szablonom służącym projektowaniu, mapowaniu i tworzeniu danych, ich migracje przebiegają sprawnie i bezpiecznie. To wszystko zapewnia stworzenie uporządkowanej, zharmonizowanej, pojemnej i ultranowoczesnej bazy danych.

Higiena danych i ich uporządkowanie drogą do sukcesu

W migracji danych ważnym jest ich wiarygodność, dostęp do źródeł, z których pochodzą, osób odpowiedzialnych za ich powstanie i ich pozyskanie. Niezawodne i kompletne informacje są niezwykle istotne. Stanowią fundament podejmowania właściwych decyzji biznesowych. Uporządkowane usprawniają też transformację cyfrową firm. SAP Master Data Governance, do którego użytkownicy mają dostęp za pośrednictwem SAP BTP, gwarantuje dostęp do aktualnych, weryfikowanych na każdym etapie, najwyższej jakości danych. Dzięki niemu możliwe jest podsumowanie wszystkich informacji z nich pozyskanych, w celu uzyskania jednolitego i zaufanego przeglądu domen, z których pochodzą. Ponadto narzędzie pozwala na szybsze realizowanie zadań, za sprawą gotowych i wstępnie uzupełnionych modeli danych, przepływów pracy, interfejsów użytkownika. SAP Master Data Governance pomaga też zarządzać i konserwować dużymi ilościami danych podstawowych o wysokiej jakości. Użytkownik tej aplikacji może wykorzystać algorytmy i uczenie maszynowe, w celu pozyskania ukrytych reguł jakości danych i wdrożenia ich w pracy. Narzędzie to zapewnia kompleksową opiekę nad wspomnianymi obszarami, gwarantując kompleksową ochronę danych i zabezpieczenia, przed nieautoryzowanym dostępem.

Łatwa i niezawodna integracja SAP S/4HANA z używanymi przez organizację aplikacjami

Zapewnienie firmie rzetelnego wsparcia platformy integracyjnej w procesie łączenia środowiska chmurowego z aplikacjami, jest niezwykle istotne. Przy tego typu przedsięwzięciach konieczne jest uzyskanie dostępu do platformy integracyjnej, która umożliwia kompleksowe przeprowadzenie procesów. SAP Integration Suite powstało z myślą o takich właśnie działaniach. Rozwiązanie pomaga opracowanie odpowiedniej strategii integracyjnej, stworzenie połączeń między aplikacjami, wzmacnia też elastyczność przedsiębiorstwa. Dzięki niemu firmy mogą stworzyć przestrzeń nie tylko do integrowania systemów i danych wewnątrz ich struktur, ale też wspólnie z systemami Klientów. Narzędzie oferuje również zwiększenie wydajności i widoczności procesów biznesowych za pomocą pełnego połączenia aplikacji przy użyciu ponad 2000 gotowych integracji. Są one na bieżąco aktualizowane i serwisowane przez producenta. Wraz z SAP Integration Suite, SAP S/4HANA dostarcza użytkownikom 115 gotowych scenariuszy biznesowych. To daje możliwość ich współdzielenia między różnymi użytkownikami, pracownikami, aplikacjami, a nawet Klientami. Takie łączenie procesów i narzędzi wspiera rozwój innowacji w firmie i jej rozwój, a także odciąża działy IT, które zyskują więcej czasu i przestrzeni na zaawansowane prace.

Usprawnienie i wzmocnienie podejmowanych decyzji strategicznych, dzięki kompleksowym rozwiązaniom przechowywania danych

Połączenie SAP S/4HANA z SAP BTP daje możliwość zaprojektowania hurtowni danych dopasowanej do potrzeb użytkowników biznesowych i IT. Może ona być narzędziem samodzielnie obsługującym magazyn danych. Sprawdzi się także w obszarach analitycznych. Umożliwia także używać ponownie istniejących zasobów i rozwiązań wypracowanych w SAP BW/HANA, SAP HANA i SAP S/4HANA i wielu innych narzędzi producenta. Skutkuje to poszerzeniem lokalnej hurtowni danych przedsiębiorstwa, przyspiesza procesy analityczne. Dla wsparcia systemu chmurowego SAP, platforma BTP oferuje też SAP Data Warehouse Cloud i SAP BW/4HANA, które dostarczają idealnych rozwiązań magazynowych. Dają możliwość łączenia  danych zewnętrznych ze źródłami danych i chmurą SAP. Wszystko po to, aby dostarczyć firmie pełen dostęp i widoczność informacji, ich niezawodność i bezpieczeństwo. Narzędzia te skracają czas konfiguracji danych poprzez wbudowane ekstraktory i treści biznesowe, przeznaczone jedynie użytkownikom i źródłom systemu SAP i SAP S/4HANA. Wszystko to pozwala chronić zmaksymalizować wartość danych przechowywanych w systemach.

Pojedyncza platforma analityczna dostarczająca pełen obraz procesów

SAP BTP wspiera organizacje w osiąganiu sukcesów poprzez dostarczenie użytkownikom kompletnej platformy analitycznej, łączącej funkcje biznesowe, predykcyjne, planistyczne, wywiadowcze i oczywiście analityczne. Pozwala ona na właściwe odczytywanie oraz interpretację biznesowych spostrzeżeń (business insights), a dzięki temu zbudowaniu przewagi konkurencyjnej. Dzięki SAP Analytics Cloud organizacje mogą szybciej podejmować decyzje, reagować na trendy, planować kierunki rozwoju, kroki biznesowe, analizować dane i realizować duże projekty. Co więcej, narzędzie to umożliwia poszerzanie funkcjonalności inteligentnych systemów. Takie zastosowanie narzędzia zbliża przedsiębiorców do osiągania założonych celów i przyspiesza osiąganie korzyści płynących z nich.

Rozszerzenie SAP S/4HANA jako krok do przyspieszenia innowacji wraz z  uporządkowanym cyfrowym rdzeniem

Dzięki połączeniu SAP S/4HANA z SAP BTP organizacja zyskuje możliwość szybkiego rozwoju i poszerzenia środowiska aplikacyjnego.  Automatyzacja jaka jest charakterystyczna dla tego rozwiązania pozwala zaoszczędzić środki na aktualizacje, a także umożliwia zachowanie uporządkowanego i kompleksowo zabezpieczonego rdzenia cyfrowego. Środowisko to pozwala też na rozwijanie i tworzenie aplikacji w sposób zgodny z dotychczasowymi procedurami danego biznesu. Wszystko to może odbywać się szybko, za sprawą dostępnym narzędziom i gotowym szablonom i scenariuszom międzyaplikacyjnym SAP. Ponadto taka integracja chroni wartości inwestycyjne dokonanych do tej pory prac, poprzez migrację kodów ABAP i wykorzystywanie ich przez programistów ABAP, tworzących na ich bazie aplikacje. Połączenie tych dwóch środowisk daje też dobre rozumienie procesów biznesowych organizacji oraz możliwość reagowania na zmieniające się potrzeby użytkowników i Klientów. Tak zbudowana przestrzeń pomaga zautomatyzować zadania dla zespołów, sprawowanie opieki nad użytkownikami i udzielania odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, chociażby przy użyciu zintegrowanych z SAP S/4HANA chatbotów. Wszystko to w modelu bazującym na elastyczności i pełnym zintegrowaniu i analizie procesów biznesowych, przepływów oraz reguł biznesowych.

Odblokowanie danych z SAP S/4HANA w celu osiągnięcia trafniejszych spostrzeżeń i uzyskania dogłębniejszych prognoz

SAP S/4HANA pozwala na dostęp do danych o pełnej wartości (uzupełnionych o wszystkie istotne dla użytkownika informacje, takie jak: źródło pochodzenia, datę utworzenia, czy format pliku), a także oferuje ich dogłębną analizę. To umożliwia rozwijanie systemu i opracowanie innowacji. W parze z SAP BTP możliwe jest połączenie danych pochodzących z systemu ERP, ze źródłami zewnętrznymi. To pozwala na zaawansowaną ich analizę i dokonanie cennych spostrzeżeń w czasie rzeczywistym. Dodatkowe funkcjonalności umożliwiają też użytkownikom projektować wykresy i prognozy wynikające z nich. Dzięki zaawansowanym narzędziom do pozyskiwania pełnych danych przedsiębiorstwa są w stanie opracowywać wiarygodne wnioski, niezależnie czy pozyskane informacje pochodzą z SAP, czy z innych źródeł.

Największe zalety SAP BTP zdaniem eksperta

Wśród wymienionych pozytywnych skutków połączenia SAP S/4HANA z SAP Business Technology Platform wiele z nich odnosi się do bardzo sprecyzowanych, zaawansowanych funkcji. Ważnym jest także wskazanie podstawowych korzyści, jakie przynosi takie rozwiązanie. W tym przypadku najlepiej zasięgnąć opinii eksperta:

Wśród bardzo ogólnych, ale niezwykle wyraźnych i istotnych dla przedsiębiorców zalet integracji chmurowej wersji ERP SAP z SAP BTP wskazałbym przede wszystkim trzy najbardziej wyraźne.

 1. Narzędzie Analytics – ułatwia ono przeprowadzanie bardzo szczegółowych i dokładnych analiz, które umożliwiają zarządzającym sprawne podejmowanie decyzji biznesowych. To bardzo ważne źródło wiedzy dla wielu użytkowników systemu zaangażowanych w liczne, istotne dla funkcjonowania firmy procesy. Dzięki niemu nie muszą już polegać na zewnętrznych aplikacjach, czy zlecanych specjalistycznych prognozach. Dzięki SAP BTP w duecie z SAP S/4HANA takie interpretacje danych mogą być dostępne dla każdego uprawnionego pracownika od ręki.
 2. User experience – połączenie tych dwóch narzędzi SAP gwarantuje komfort pracy wszystkich użytkowników. Środowisko uzyskane dzięki temu rozwiązaniu jest nastawione przede wszystkim na wydajność, która przekłada się nie tylko na satysfakcję pracowników, ale też wyniki firmy. Zespolenie systemów pozwala dostosować ich wygląd i funkcjonalność dla każdego obsługującego z osobna.
 3. Nowoczesne podejście do systemu – tak jak przedsiębiorstwa, SAP idzie z duchem czasu i gwarantuje swoim użytkownikom wygodę i intuicyjność swoich systemów. W przypadku S/4HANA i BTP nie jest inaczej. Zespolenie tych dwóch środowisk gwarantuje, przykładowo: dostęp do jednej wyszukiwarki, obsługującej wszystkie moduły oraz aplikacje o zdecydowanie prostszym i czytelniejszym interfejsie niż w SAP GUI. Przeniesienie bazy danych i pracy z tradycyjnego systemu SAP na połączenie S/4HANA z SAP BTP, to jak przesiadanie się ze zwykłego samochodu osobowego na najnowocześniejsze, najwyższej klasy auto luksusowej marki.

Podsumowując: chmurowe technologie i nowoczesne integracje tych dwóch narzędzi stawiają przede wszystkim na komfort pracy indywidualnego użytkownika jak i potężnej, organizacyjnej machiny. – Mateusz Pawłowski, Lead SAP Full-stack Developer, Hicron

POROZMAWIAJMY O CHMURZE

Rozwiązania cloudowe od Hicron wspierają biznes. Twój też mogą! Say bye to the limits. Hi!Cloud

Hicron – front nowych możliwości i zmian na lepsze

Powodzenie wdrożenia nowych rozwiązań może być duży wyzwaniem. Jednak dla przedsiębiorstw, które decydują się na wsparcie doświadczonych doradców, cały proces może okazać się niezwykle satysfakcjonujący. Dzięki naszemu kilkunastoletniemu doświadczeniu i prowadzeniu najróżniejszych projektów implementacyjnych, migracyjnych i integracyjnych dla najróżniejszych firm, doskonale rozumiemy potrzeby Klientów.

Poszukujesz partnera, który zrozumie wymagania Twojej organizacji i bezpiecznie przeprowadzi ją przez integrację SAP S/4HANA z SAP BTP? Skontaktuj się z naszymi konsultantami!

Źródła:

https://www.sap.com/products/technology-platform/cloud-analytics/features.html

Materiały SAP, Top 7 Reasons to Use SAP Business Technology Platform with SAP S/4HANA Cloud, Studio SAP.

 

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę