Po co jest Customer Data Platform? Kompendium wiedzy o CDP - część I

Po co jest Customer Data Platform? Kompendium wiedzy o CDP - część I
Rozwój witryn e-commerce jest możliwy tylko przy dokładnej obserwacji i analizie zachowania ich Klientów. Inwestycje, nowe technologie, powiększanie zespołu pracowników i prężny marketing mogą nie dać zadowalających efektów, jeśli nie uwzględni się preferencji kupujących i ich nawyków.

Bardzo istotnym elementem w utrzymaniu i ulepszaniu sklepu internetowego jest magazynowanie danych dotyczących konsumentów. Taki zbiór informacji nazywa się Customer Data.

Czym jest platforma danych o Klientach (CDP – Customer Data Platform)?

Tym określeniem nazywa się narzędzie przeznaczone do gromadzenia, łączenia i nadzorowania danymi Klientów, pochodzącymi z wielu źródeł. Te informacje związane są z internetową aktywnością użytkowników. CDP umożliwia organizacjom tworzenie zaawansowanego profilu Klienta, na podstawie jego danych behawioralnych (informacji o ich zachowaniach konsumenckich), demograficznych, wizytach na kanałach w social mediach, interakcjach nawiązanych z firmą poprzez reklamy, dokonywanych zakupów,średniej wysokości rachunku dla konkretnego konta czy aktywności w aplikacjach mobilnych.

Na jakiej zasadzie działa CDP?

Podstawową funkcją tego zbioru jest informowanie pracowników przedsiębiorstwa o potrzebach i nawykach zakupowych konsumentów. Jednak to nie jedyne, co ten zbiór oferuje. Jest on ogromnym wsparciem dla firmy. To narzędzie wspierające wszystkich tych, którzy zajmują się analityką w organizacjach prowadzących sprzedaż online i należy o nim pamiętać, jeśli decydujemy się na wdrożenie e-commerce, jako kolejnego kanału dystrybucji. CDP umożliwia zbadanie skuteczności kampanii reklamowych, tego jaka była responsywność Klientów, którzy byli odbiorcami danych reklam. Dzięki niemu firma zyskuje skuteczniejsze marketing automation.

Ponadto narzędzie pozwala lepiej planować zasobność magazynów, przewidywać obciążenie floty samochodów dostawczych czy tworzyć dokładniejsze harmonogramy zamówień potrzebnych surowców. To także doskonała pomoc w badaniu satysfakcji i lojalności konsumentów oraz wskazówka dotycząca konieczności ulepszenia pewnych obszarów oferowanych produktów, usług czy komunikacji kierowanej do odbiorców.

Wreszcie, CDP umożliwia rozwój kanałów w e-commerce. Wspiera przedsiębiorców w podążaniu zgodnie z założeniami i strategią biznesową, ale też pomaga zwiększyć satysfakcję Klientów.

Wśród wielu funkcjonalności tego rozwiązania warto wymienić:

 • magazynowanie danych – system pobiera i gromadzi dane z różnych źródeł (online i offline), przykładowo z rozwiązań CRM, social mediów, newsletterów, narzędzi analitycznych, czy jednostek sprzedażowych, takich jak sklepy stacjonarne,
 • integracja danych – system magazynując informacje jednocześnie przetwarza i łączy je ze sobą, tak aby stworzyć uporządkowany profil Klienta, co umożliwia jego maksymalne dopasowanie do jego potrzeb i preferencji; w tym celu wiąże ze sobą identyfikatory konkretnego użytkownika, którymi mogą być: pliki cookie, numery telefonów, numery identyfikacyjne urządzeń, adresy skrzynek mailowych,
 • uspójnianie danych – narzędzie ujednolica i normalizuje dane, w sposób, który spełnia przyjęte standardy; dzieje się tak w takich sytuacjach, kiedy użytkownik posługuje się wieloma nazwami kont, na różnych platformach,
 • analizowanie i raportowanie – system udostępnia swoim użytkownikom narzędzia analityczne pozwalające nadzorować kampanie marketingowe, analizować zachowania Klientów, rozpoznawać trendy (customer insights) i tworzyć raporty,
 • segmentacja i personalizacja – CDP pozwala na grupowanie kupujących w segmenty, bazując na różnorodnych informacjach o konsumentach, do których należą dane demograficzne, preferencje i zachowania Klientów w różnych kanałach; to pozwala firmom tworzyć bardziej spersonalizowane kampanie marketingowe, treści oraz oferty dostosowane do potrzeb swoich Klientów,
 • automatyzowanie działań promocyjnych – rozwiązanie integruje się z narzędziami wspierającymi promocję, przykładowo: aplikacjami służącymi zarządzaniu kapaniami i dopasowywaniu treści pod indywidualne preferencje odbiorcy, czy e-mail marketingiem; wszystko po to, aby umożliwić automatyzację marketingu i nawiązywać z odbiorcą jak najbardziej zindywidualizowaną komunikację.

Na jakich zasadach działa Customer Data Platform

 

SAP Customer Data Platform – funkcjonalność i personalizacja

Ten system stworzono po to, aby umożliwić przedsiębiorstwom korzystającym z rozwiązań firmy SAP zbudowanie i zarządzanie bazą danych swoich Klientów. Narzędzie działa w oparciu o scentralizowane i spersonalizowane oprogramowanie. Pozwala ono na przechowywanie, integrowanie i analizowanie informacji o użytkownikach, aby stworzyć ich całościowy, spójny profil. Ponadto system ten udostępnia obsługującym go narzędzia służące segmentacji treści dla konkretnych grup docelowych, automatyzacji działań promocyjnych i analizie skuteczności strategii marketingowych.

Poprzez swoje rozbudowane funkcje CDP jest narzędziem cieszącym się dużą popularnością wśród zespołów opierających swe działania na współpracy z Klientem. Tworząc w nim bazę danych Klientów użytkownik redukuje do minimum ryzyka zawiązane z przetrzymywaniem poufnych i cennych informacjach o konsumentach w niezabezpieczonych przestrzeniach. Zadaniem tej platformy jest wyeliminowanie tego typu problemów. Możliwe jest to poprzez połączenie narzędzi używanych przez marketerów w jednym zbiorze SAP CDP, które ostatecznie pełni rolę jednego źródła prawdy dla jego użytkowników.

Jak stworzyć środowisko do przechowywania danych swoich Klientów?

Przed wdrożeniem każdego nowego narzędzia w firmie, należy odpowiednio przygotować się do tego przedsięwzięcia. Nie inaczej jest w przypadku CDP. Sukcesy implementacji tych systemów możliwe są dzięki:

 • określonym celom i wymaganiom – wyznaczenie rodzaju informacji, które przedsiębiorstwo planuje przechowywać, sposobów ich wykorzystywania oraz funkcji, jakie rozwiązanie CDP powinno posiadać,
 • wybraniu właściwej technologii – odpowiednia analiza dostępnych na rynku systemów może przebiegać ze wsparciem doświadczonych partnerów wdrożeniowych, którzy wesprą organizację w znalezieniu takiego narzędzia, które odpowie na jej potrzeby,
 • zabezpieczeniu bazy danych – to niezbędny element tego procesu, w którym również mogą pomóc doświadczeni partnerzy wdrożeniowi; ten krok polega na wprowadzeniu właściwych mechanizmów uwierzytelniania, automatyzacji i szyfrowania, po to, aby zapewnić Klientom maksymalną ochronę ich danych,
 • utworzeniu spójnych profili Klientów – ten element polega na stworzeniu profili konsumenckich według konkretnego wzorca; odbywa się to poprzez synchronizację informacji ich dotyczących pochodzących z wszystkich możliwych źródeł, za pośrednictwem których Klient nawiązywał interakcję z firmą (mogą to być nawet dane zebrane przez obsługę Klienta),
 • zintegrowaniu źródeł pozyskiwanych informacji – ten etap wiąże się z przeprowadzeniem integracji między wszystkimi narzędziami pośredniczącymi w budowaniu bazy CDP, przykładowo: integracji e-commerce z systemem SAP, CRM i aplikacjami analitycznymi,
 • zastosowaniu automatyzacji i personalizacji – to ostateczny etap wdrożeniowy, który może pomóc firmom w ograniczeniu danych anonimowych; dzięki niemu możliwym jest zastosowanie sprawnego marketing atomation, maksymalne dopasowanie komunikacji kierowanej do odbiorcy, a w końcu spersonalizowanie customer journey.

Jak stworzyć środowisko CDP

Magazynowanie danych Klientów, czyli usprawnienie działań marketingowych, zwiększenie przychodów z e-commerce i optymalizacja procesów biznesowych

Korzyści dla organizacji, które decydują się na odpowiednie wdrożenie narzędzi CDP mnożą się. Nie sposób wymienić wszystkie. Poniżej jedynie przykłady obszarów, które wspierane są  przez te technologie.

E-commerce

Gromadzenie wszelkich danych dotyczących faktycznych, ale też potencjalnych konsumentów pomaga firmom nawiązanie bliższego kontaktu z nimi. CDP daje możliwość dogłębniejszego badania rynku. Znajomość preferencji grupy odbiorczej pozwala markom utrzymać silne zaangażowanie Klienta (customer engagement) w publikowane treści, podtrzymywanie relacji konsumenckiej, czy najbardziej precyzyjne dopsowanie oferty i programów lojalnościowych do potrzeb odbiorców. Niewątpliwie wpływa to na zwiększenie wyników sprzedażowych.

Marketing

Systemy CDP magazynując i odpowiednio dysponując informacjami związanymi z konsumentami są doskonałym przykładem narzędzia martech. Oznacza ono rozwiązanie integrujące nowoczesne technologie z technikami marketingowymi tak, by strategie opracowywane przez zespoły odpowiedzialne za ten obszar były maksymalnie skoncentrowane na odbiorcy. Dzięki systemom magazynującym dane konsumentów organizacje zyskują dokładniejsze targetowanie kampanii marketingowych, a także zaufanie kupujących, którzy otrzymują komunikaty i oferty dopasowane do swoich oczekiwań.

Procesy biznesowe

Poprzez integrację CDP z systemami i narzędziami wykorzystywanymi przez przedsiębiorstwa zyskują one jeszcze dokładniejszą automatyzację procesów i migracji danych. Dotyczy to takich obszarów jak: automatyczne aktualizacje profili konsumenckich, systemy CRM, platformy marketplace czy systemy logistyczne i magazynowe. To przyspiesza wiele procedur, wspiera w oszczędzaniu wcześniej eksploatowanych zasobów, a także pozwala podążać za przyjętą strategią, a wraz z tym osiągać zamierzone cele biznesowe i usprawnić efektywność operacyjną.

Nowoczesne e-commerce Hicron dla przedsiębiorców

Jak każda technologia również platforma danych o Klientach potrzebuje kontrolowanego wdrożenia. Wśród niezliczonych rozwiązań i dostępnych pomocy koniecznym jest postawienie na te, które oferują sprawdzone metody, wygodę użytkowania oraz przede wszystkim bezpieczeństwo. Poszukujesz zaufanego i doświadczonego partnera, który pomoże Tobie we wprowadzeniu nowoczesnego narzędzia CDP w Twojej organizacji? Skontaktuj się z konsultantami e-commerce Hicron, którzy dopasują SAP CDP do potrzeb Twojego biznesu!

Customer Data Platform z Hicron

FAQ

Czym jest Customer Data?

Customer Data to zgromadzone i przechowywane przez przedsiębiorstwa dane związane z aktywnością jego Klientów i/lub użytkowników. Są to przykładowo: dane osobowe i demograficzne odwiedzających witrynę, wizyty na kanałach w social mediach, interakcje nawiązane z firmą poprzez reklamy, dokonane zakupy, średnia wysokość rachunku dla danego konta czy aktywność w aplikacjach mobilnych.

Jakie jest zastosowanie Customer Data w biznesie?

Wśród wielu możliwości, jakie niesie system dla biznesu, głównymi są: indywidualizacja profili konsumenckich, utrzymywanie zainteresowania Klienta, lepsze rozumienie potrzeb odbiorców i dopasowywanie do nich ofert, skuteczniejsze kierowanie treści i działań promocyjnych oraz udoskonalenie obsługi konsumenta. Ponadto rozwiązania te wspierają firmy w podążaniu za przyjętą strategią i realizowaniu założeń biznesowych.

Jakie narzędzia wykorzystać do zbierania, przechowywania i analizy Customer Data?

Wśród systemów i aplikacji służących magazynowaniu i przetwarzaniu informacji związanych z aktywnością i preferencjami konsumentów stale pojawiają się nowe. Najważniejszymi i najpopularniejszymi, które warto wskazać, są następujące:

 • narzędzia analityczne, przykładowo Google Analytics,
 • narzędzia marketing automation, przykładowo: HubSpot,
 • narzędzia służące dopasowywaniu treści kierowanych do odbiorców, przykładowo: Optimizely,
 • Customer Data Platform, przykładowo: SAP Customer Data Platform,
 • bazy danych, przykładowo: MySQL,
 •  narzędzia do zbierania danych, przykładowo: HotJar.

Jak zacząć zbierać i wykorzystywać platformę danych o Klientach w firmie?

Chcąc rozpocząć właściwe posługiwanie się narzędziami magazynującymi informacje dotyczące aktywności Klientów, należy postępować zgodnie z określonymi zasadami. Wśród najważniejszych wyróżnia się: określenie celów i strategii tych działań, wskazanie niezbędnych danych, które w tym procesie firma chce pozyskać, wybranie odpowiednich narzędzi i technologii, przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, pozyskiwanie informacji z różnych źródeł, analiza i interpretacja pozyskanych danych i w końcu wykorzystanie ich w celu personalizacji profili konsumenckich i automatyzacja procesów biznesowych.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę