Wyzwania integracji e-commerce z SAP - trzy filary współpracy

W ciągu ostatnich dwóch lat nastąpił błyskawiczny rozwój usług e-commerce i prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem Internetu, zarówno w relacji B2B jak i B2C. Przedsiębiorstwa niemal każdej specjalizacji uczyły się przenosić swoją działalność do świata wirtualnego.

Wykorzystanie pełni analitycznego potencjału zaimplementowanych w firmie narzędzi oraz przyspieszenie wewnętrznych procesów, wymaga jednak połączenia ich w jeden spójny ekosystem. Nasze doświadczenie pozwoliło na wyodrębnienie trzech obszarów, które mogą okazać się szczególnym wyzwaniem w integrowaniu silników e-commerce z systemami SAP.

I Wybór silnika

Przed przedsiębiorcami rozpoczynającymi sprzedaż on-line za pomocą platformy e-commerce otwiera się wachlarz możliwości. Z całego grona spełniających podstawowe założenia rozwiązań muszą wybrać to, które uruchomią w swojej firmie.

Ważne jest, aby podjęcie decyzji zostało poprzedzone gruntowną, wielowymiarową analizą, zarówno od strony technicznej, jak i biznesowej. Należy określić cele strategiczne, dokładnie zdefiniować obszary obsługi w ramach platformy oraz naszkicować punkty styku e-commerce z pozostałymi działami firmy.

Już na tym etapie, budując koncepcję rozwiązania, czyli Business Requirement Definition do rozmów warto zaprosić osoby, które będą w przyszłości przeprowadzać integrację systemu ERP, np. SAP z silnikiem e-commerce. Nieocenionym atutem będzie ich wcześniejsze doświadczenie w tym obszarze. Pozwoli to na wspólne ustalenie wymagań technicznych potencjalnej platformy, która najlepiej spełni oczekiwania biznesowe firmy, a jednocześnie będzie najmniej pracochłonna przy wdrożeniu i integracji. Dodatkowo, umiejętności konsultantów w obu obszarach w połączeniu ze znajomością branży klienta, mogą zaowocować efektem synergii – stworzeniem zupełnie nowych, unikalnych dla odbiorcy rozwiązań czy choćby optymalizacji lub automatyzacji procesów biznesowych.

Ponieważ moduły oferowane przez e-commerce nie zawsze odzwierciedlają cechy systemów zarządzania organizacją, pogłębiona analiza i wytyczanie ścieżek integracji konieczne są również w przypadku integracji systemu SAP z funkcjonującą już platformą. Tutaj też szczególnie ważne będzie wcześniejsze doświadczenie konsultantów pracujących przy projekcie. Znajomość systemu SAP i platformy zakupowej pozwoli im na wypracowanie optymalnych połączeń pomiędzy narzędziami. Szersze spojrzenie umożliwi też ewentualnie stworzenie aplikacji tzw. connectora pomiędzy silnikiem platformy e-commerce i SAP, która ułatwi integrację w przypadku bardzo złożonych procesów.

II Komunikacja

Drugim priorytetem, na który należy postawić po wyborze partnerów realizujących integrację i dostawę platformy e-commerce, jest spójna komunikacja. Trzeba odnaleźć wspólny język i zadbać o nią w najdrobniejszych szczegółach.

Podstawą do dalszych prac będzie weryfikacja kluczowego nazewnictwa. Ponieważ każda ze stron funkcjonuje w trochę innym środowisku, mogą pojawić się nieporozumienia. Na przykład pod słowem „kontrahent” kryje się różna specyfika biznesowa. Dla jednej strony może oznaczać dostawcę, a dla drugiej – odbiorcę końcowego. Nie powinno się z góry zakładać, że wszyscy zrozumieją dany przekaz.

W koordynacji współpracy elementem łączącym zespół w całość będą osoby odpowiedzialne za integrację. To one znają specyfikę środowiska SAP, pracowały już z platformami e-commerce, a doświadczenie w warunkach biznesowych pozwala na zrozumienie zachodzących w przedsiębiorstwie przepływów.

Wdrożenie złożonej platformy e-commerce w przedsiębiorstwie na poziomie enterprise, gdzie zachodzi konieczność integracji z systemem ERP jest o wiele bardziej skomplikowane niż wdrożenie małego sklepu internetowego. Różnią się choćby narzędzia stosowane do prawidłowego zaprojektowania usługi. E-commerce skupia się na podróży zakupowej klienta (customer journey), przepływach użytkownika (user flows), charakterystyki grupy docelowej czy strategii marketingu internetowego, podczas gdy systemy ERP to przede wszystkim procesy biznesowe. Właściwe zamodelowanie procesów w fazie analizy przedwdrożeniowej, np. za pomocą notacji BPMN, jest nie tylko podstawą specyfikacji dla integracji, ale przede wszystkim w zunifikowany sposób przedstawia stan rzeczywisty i/lub docelowy przebiegu procesów biznesowych, z czego czerpią korzyści wszystkie strony zaangażowane we wdrożenie platformy.
Alicja Słoma
Business Solutions Lead

III Bezpieczeństwo

Już samo wdrożenie platformy e-commerce i implementacja systemu wspierającego zarządzanie pozwalają na znaczącą automatyzację procesów. Wciąż jednak wiele zadań musi być wykonywane ręcznie, co stwarza ryzyko popełnienia błędu lub nie daje pełnego obrazu finansowego. Połączenie platformy e-commerce z oprogramowaniem ERP oznacza jeszcze większą oszczędność czasu i środków, jednak powinno być przeprowadzone zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

Przeprowadzając integrację systemu ERP z platformą e-commerce dla klienta z branży automotive, dużą uwagę poświęciliśmy etapowi projektowania. Zrozumienie wewnętrznych zależności przez wszystkie strony przyniosło wymierne efekty na wielu płaszczyznach. Pozwoliło nie tylko na sprawne przeprowadzenie procesu, ale też umożliwiło zlokalizowanie obszarów, w których można ulepszyć niektóre przepływy biznesowe.
Szymon Nowak
konsultant SAP

Integrując system ERP ze sklepem on-line, tworzymy połączenie między danymi przetwarzanymi w systemie ERP, a światem zewnętrznym (internet). Pomiędzy e-commerce a SAP przetwarzane są dane klientów, personalizowane cenniki i wiele innych, które mogą mieć strategiczne znaczenie.

Właśnie dlatego, w przypadku takich środowisk jak na przykład Magento i SAP, jeszcze przed rozpoczęciem implementacji poszczególnych interfejsów, przygotowuje i testuje się komunikację między obydwoma systemami.

Kluczowe będzie zidentyfikowanie wymagań pod kątem bezpieczeństwa, które zostaną spełnione przez wszystkich dostawców.

Podsumowanie

  • Doświadczenie zespołu przeprowadzającego integrację jest kluczowe dla sprawnej realizacji, wymiany informacji i może zaowocować dodatkowymi korzyściami. Warto z niego skorzystać jeszcze na etapie koncepcyjnym.
  • Przed rozpoczęciem współpracy, trzeba znaleźć wspólny język i upewnić się, że dla wszystkich stron są zrozumiałe podstawowe pojęcia.
  • Integracja SAP z platformami e-commerce wymaga odpowiedniego zabezpieczenia danych. Upewnij się, że dostawcy posiadają odpowiednie kompetencje.

Jeśli rozważasz integrację systemu SAP z jedną z wiodących platform e-commerce, takich jak Magento 2 (Adobe Commerce), Sitecore czy Salesforse, skontaktuj się z naszymi konsultantami, którzy chętnie odpowiedzą na Twoje pytania i przedstawią ofertę popartą latami doświadczenia!

NAPISZ DO NAS

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę