IFRS16 – nowy standard rachunkowości dla umów leasingowych

IFRS16 – nowy standard rachunkowości dla umów leasingowych
Data publikacji
1 Marzec 2018
Napisany przez
Joanna Jankowska
W styczniu 2016 Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała treść najnowszego standardu dotyczącego leasingu – IFRS16. Nowy standard, który powstał przy współpracy z Amerykańską Radą Standardów Rachunkowości Finansowej, wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku i zmieni znacząco klasyfikacje umów leasingowych.

Od tego dnia każda umowa leasingowa będzie ujmowana w bilansie jako leasing finansowy. Poprzedni standard nie miał jasnych wytycznych, co znacząco utrudniało spółkom odpowiednią kwalifikację leasingu i zostawiało pole do manipulacji wskaźnikami finansowymi. Właśnie taki zarzut znalazł się w jednym z opublikowanych raportów (W. J. McGregor, Rachunkowość leasingu: Nowe podejście – ujmowanie aktywów i zobowiązań z tytułu umów leasingu przez korzystającego). Autor wyjaśnił, że rozróżnienie między leasingiem operacyjnym a finansowym jest na chwilę obecną „nadmiernie uznaniowe”, a korzystający mają możliwość pomijania w bilansie aktywów, które przynoszą leasingobiorcy korzyści i pasywów wynikających z tytułu leasingu operacyjnego, które obciążają konto korzystającego.

W związku z powyższym zmiana dotyczyć będzie także sposobu określania wskaźnika EBITDA (ang. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation, czyli wskaźnik zysku operacyjnego przed potrąceniem odsetek od wszystkich zobowiązań, podatków, amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych). Nowe zasady rachunkowości wpłyną na jednoznaczną interpretację tego wskaźnika finansowego, co zwiększy porównywalność danych finansowych przedsiębiorstw.

Kogo dotyczy IFRS16?

Zmiany dotyczą tylko spółek publicznych opierających swoją rachunkowość na standardzie MSSF. Nie będą one dotyczyły firm, które rozliczają się tylko zgodnie z krajowymi standardami rachunkowości.

Dotychczasowi leasingodawcy nie odczują większych zmian wynikających z pojawienia się nowego standardu. Zmiany dotyczyć będą głównie korzystających z umów leasingowych (w szczególności leasingu operacyjnego). Od 1 stycznia 2019 roku takie firmy będą musiały uwzględniać prawo do korzystania ze składników w swoim bilansie. Zmiany dosięgną też najemców oraz dzierżawców nieruchomości lub innych aktywów o wysokiej wartości. Będą oni musieli zastosować się do nowych instrukcji dotyczących umów leasingowych i metod ich rozliczania.

Konsekwencje wdrożenia IFRS16

  • Ujednolicenie rachunków zysków i strat przedsiębiorstw;
  • Wzrost EBITDA;
  • Wzrost aktywów trwałych.

Jak się przygotować do IFRS16?

  • Potrzebna jest szczegółowa analiza i określenie obszarów prowadzonej działalności, na jakie ma wpływ IFRS16;
  • Wprowadzenie zmian systemowych i inwestycja w odpowiednie rozwiązania informatyczne;
  • Zmiany w strategii biznesowej i dostosowanie ich do obowiązujących przepisów.
Potrzebujesz rozwiązania zaprojektowanego dla ciebie?
Joanna Jankowska
Marketing Specialist, Hicron

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę