Nowa Formuła: Team Extension, czyli jak pracuje się z Hicron?

Wdrożenie to nie tylko efekt końcowy, ale także często długotrwały projekt, dla którego niezwykle istotny jest wypracowany sposób działań. Im lepsza, bardziej przejrzysta i elastyczna współpraca, tym bardziej zadowolony Klient i pełne korzyści płynące z nowego rozwiązania.

Biorąc pod uwagę komfort, zapotrzebowanie i oczekiwania, w Hicron wspólnie z Klientami wypracowaliśmy elastyczną oraz bezpieczną projektowo metodę współpracy, która gwarantuje oczekiwany kształt rozwiązania. To formuła, która sprawdza się zarówno z perspektywy Klienta, jak i jego partnera wdrożeniowego. Nowa Formuła jest mocną stroną i unikalnym aspektem współpracy, a przy tym przewagą konkurencyjną Hicron nad innymi firmami. Proponowany model idealnie przy tym łączy się z wiodącą ideą firmy: VisiON Architect. SolutiON Maker, bazując na partnerstwie, otwartości i zaufaniu. Na czym polega Nowa Formuła współpracy i czym różni się od innych?

Fixed Price oraz Time&Material – czyli sprawdzone formuły

Do tej pory najpopularniejszymi opcjami współpracy były te oparte o dwie formuły. Opcja Fixed Price wyróżniała się pełną odpowiedzialnością partnera (czyli, w tym przypadku Hicron) za projekt. Obie strony umawiały się na zamknięty zakres świadczonych usług, a wszystkie zmiany wymagały dodatkowych formalności. Wpływało to na brak swobody Klienta przy kierowaniu przebiegiem projektu, jednocześnie wzmagało ryzyko finansowe i wizerunkowe.

Opcja Time&Material polegała na obopólnym określeniu zakresu projektu. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na decyzję o projekcie był budżet, przez co zmiany zakresu były możliwe wyłącznie przy jednoczesnej akceptacji korekty budżetu. Odpowiedzialność partnera była przypisana do konkretnych zadań.

Elastyczność na miarę nowych czasów

Jednym z wiodących biznesowych trendów technologicznych, wymienionych przez tegoroczny raport Gartnera jest resilience delivery. Trend ten dotyczy elastyczności i dynamicznej umiejętności dostosowania się do szybko zmieniającej się rzeczywistości. Zakłada gotowość na zmiany i brak sztywnych ram – trudnych do ruszenia i skomplikowanych do przekształcenia. Nowa Formuła w pełni odpowiada wymaganiom, które wymusił na globalnym biznesie rok 2020.

W Team Extension to Klient określa cel i zakres projektu. To on wspólnie z Hicron kompletuje zespół pracujący przy danym projekcie. Klient ma możliwość przekierowania konkretnych osób do realizacji zadań z wyższym priorytetem, a dodatkowo może oddać większą odpowiedzialność po weryfikacji jakości ich kompetencji. W przypadku, gdy Hicron nie posiada specjalistów z danymi kompetencjami, Klient może dowolnie pozyskać ich na rynku.

Jakie korzyści przynosi Team Extension?

Nowa Formuła ułatwia realizację projektów o dużym zasięgu, a przy tym minimalizuje ryzyko projektowe. Współpraca z podwykonawcami odbywa się w sposób transparentny względem Klienta, dzięki czemu dostrzegane sukcesy wpływają na wyższy poziom autonomii partnera. W ten sposób krok po kroku buduje się wzajemne zaufanie, które pozwala na wypełnianie lub przejmowanie przez partnera ról dotychczas zarezerwowanych dla odległych centrali Klienta oraz realizację zadań z obszarów biznesu niezwiązanych z głównym zakresem projektu.

Team Extension sprawia, że na pierwszy plan wybijają się kompetencje konkretnych osób i całych zespołów oraz pełny obraz współpracy utrwalony przez kompletny czas trwania projektu. Nic dziwnego, że w konsekwencji na fundamencie tak zbudowanej relacji biznesowej, po zakończeniu wdrożeń Hicron często angażowany jest w utrzymanie zaimplementowanych systemów. W końcu sprawdzony Partner zdobywa zaufanie Klienta, a Nowa Formuła bardzo temu procesowi sprzyja.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę