Rozwiązania analityki biznesowej od SAP

Rozwiązania analityki biznesowej od SAP
Bogactwo rozwiązań analityki biznesowej od SAP robi wrażenie. Producent proponuje szeroki wybór produktów analitycznych: Business Warehouse, Analytics Cloud, Lumira, Business Objects… Tylko które z tych narzędzi jest faktycznie potrzebne w Twojej firmie?

Poniżej znajdziesz kompletną listę produktów SAP, których wdrożenie i modyfikację oferujemy w Hicron. Opisaliśmy przeznaczenie każdego oprogramowania, dzięki czemu łatwiej będzie Ci zadecydować, które z nich może usprawnić działanie Twojego przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do świata Business Intelligence od SAP – pakietu rozwiązań, które pozwalają zamienić informację w wiedzę biznesową. Z odpowiednimi narzędziami będziesz w stanie zrozumieć problemy i szanse swojej firmy, a także zareagować na czas w każdej sytuacji.

SAP Business Warehouse

Hurtownia danych to narzędzie do przechowywania, modyfikowania i konsolidowania danych pochodzących z różnych systemów. Pozwala także na przygotowanie danych do dalszej obróbki przez narzędzia raportujące. To przydatne zwłaszcza przy systemach ERP, w których zwykle nie ma możliwości, by porównać informacje pochodzące z różnych modułów, na przykład controllingu i finansów. Hurtownia danych pozwoli Ci nie tylko na łączenie danych, ale także umożliwia analizę sytuacji firmy w kompleksowy, bardziej świadomy sposób.

Dziś można wybierać pomiędzy SAP BW/4HANA i SAP BW na HANA. HANA to potężny produkt SAP: baza danych oparta na pamięci operacyjnej.

SAP BW na HANA to hurtownia wykorzystująca bazę danych HANA. W przeszłości, narzędzie SAP BW mogło być używane z różnymi bazami danych, jak na przykład Oracle. HANA jest jednak dużo szybsza i lepiej przystosowana do przeprowadzania operacji analitycznych, dziś jest więc pierwszym wyborem. Warto pamiętać jednak, że SAP BW na HANA nie będzie wspierane po 2027 roku – co oznacza, że po tej dacie przestaną pojawiać się aktualizacje, łatki czy nowe funkcjonalności.

SAP BW/4HANA to hurtownia, która została zaprojektowana, by wykorzystywać wszystkie zalety bazy danych HANA. Większość operacji jest wykonywana na poziomie bazy, dzięki czemu samo oprogramowanie działa szybciej, jest znacznie wydajniejsze w generowaniu raportów i przetwarzaniu danych, zmniejsza wysiłek związany z kodowaniem ABAP, i znacznie upraszcza utrzymanie architektury.

Wybierz SAP Business Warehouse, jeżeli potrzebujesz narzędzia do analizy danych, które są rozproszone w różnych systemach czy bazach danych. SAP BW będzie w takim wypadku centralnym miejscem, gdzie wszystkie informacje są konsolidowane.

SAP Business Objects

To pakiet 6 rozwiązań odpowiadających różnorodnym potrzebom Twojego przedsiębiorstwa. Jednak niektóre z produktów wkrótce przestaną być wspierane, inne zostaną ze sobą połączone. Właśnie  dlatego tak ważne jest zrozumienie czego możesz oczekiwać od Business Objects – teraz, I w przyszłości.

Obecnie na SAP Business Objects składa się 6 narzędzi:

  • Web Intelligence,
  • Crystal Reports,
  • SAP Lumira,
  • SAP Business Objects Dashboards (dawniej Xcelsius),
  • Query as a Web Service (QaaWS),
  • SAP BusinessObjects Explorer.

Web Intelligence, Crystal Reports i Lumira to trzy produkty, które będą nadal rozwijane i obsługiwane przez SAP. Część funkcjonalności pozostałych produktów zostanie wprowadzona do tych rozwiązań, część – do innych produktów SAP do analizy danych. Web Intelligence i Crystal Reports będą dwiema głównymi częściami Business Objects. SAP Lumira, pomimo tego, że jest częścią pakietu – jest często używany jako samodzielne rozwiązanie i jako takie będzie rozwijane. Z tego powodu skupimy się na opisaniu funkcjonalności SAP Business Objects bazując na Web Intelligence i Crystal Reports, a SAP Lumira będziemy traktować jako samodzielny produkt.

Platforma SAP Business Objects służy do tworzenia raportów i dashboardów oraz uzyskiwania dostępu do danych z hurtowni danych i baz danych. Możesz w niej łączyć tabele ze wszystkimi danymi, niezależnie od ich źródła. Ale jej główną zaletą jest uproszczone tworzenie zapytań i raportów, dzięki czemu użytkownicy końcowi – nawet ci nieposiadający wiedzy technicznej o bazach danych – mogą korzystać z platformy bez wsparcia działu IT.

Web Intelligence to narzędzie dostępne za pośrednictwem przeglądarki internetowej – aby z niego korzystać konieczne jest połączenie z Internetem. Crystal Reports to produkt używany lokalnie, ale musisz być online, aby pobierać dane z systemu. Dzięki dedykowanej aplikacji komputerowej dla CR, korzystanie z niej zapewni Ci najlepsze możliwe doświadczenie raportowania, dostarczane przez perfekcyjnie zaprojektowane panele kontrolne. Jako rozwiązanie lokalne, Crystal Reports umożliwia tworzenie nieco bardziej zaawansowanych raportów – ale nie myśl, że w związku z tym raporty w Web Intelligence są proste i podstawowe! Oba rozwiązania oferują raporty wysokiej jakości.

SAP Business Objects będzie Ci potrzebny, gdy zechcesz umożliwić swoim pracownikom tworzenie raportów i porównywanie danych z różnych źródeł. Platforma może być używana przez użytkowników końcowych, którzy mają niewielką wiedzę techniczną – także wtedy, gdy nie masz jeszcze pewności co do głównego narzędzia raportowania dla firmy. W kolejnych krokach możesz wybrać jedną z różnych dostępnych opcji, aby spełnić potrzeby raportowania.

SAP Lumira

Narzędzie to może być używane zarówno jako część pakietu SAP Business Objects, jak i jako samodzielne rozwiązanie. Dzięki niemu możesz analizować dane i tworzyć złożone raporty.
Lumira jest zbudowana na dwóch aplikacjach. Pierwsza z nich, Lumira Discovery, umożliwia odkrywanie i eksplorowanie danych z różnych źródeł, wykonywanie prostych zapytań i wyciąganie wniosków na podstawie analizy danych. Druga aplikacja, Lumira Designer, to narzędzie do tworzenia aplikacji analitycznych i dashboardów. Lumira Designer umożliwia programistom dodawanie zaprojektowanych przez siebie przycisków, widżetów, suwaków oraz utrzymywanie ich logiki za pomocą kodu opartego na JavaScript. Dzięki temu możesz tworzyć bardzo złożone raporty dla swojej firmy.

Jeśli potrzebujesz narzędzia, które pozwala tworzyć zarówno proste raporty, jak i skomplikowane, złożone aplikacje analityczne – wybierz SAP Lumira. Korzyści z tego rozwiązania będą mogli czerpać zarówno użytkownicy końcowi, jak i zaawansowani technicznie pracownicy.

SAP BI-IP

SAP Business Intelligence – Integrated Planning to dodatek oparty na silniku. Służy do planowania – na każdym poziomie i w każdym dziale firmy.

Dzięki BI-IP możesz wdrożyć proces planowania, np. tegorocznego budżetu lub sprzedaży, oczekiwanych marż po kampanii marketingowej czy kontroli procesów. Dzięki funkcji dystrybucji, za pomocą jednego narzędzia możesz stworzyć ogólny plan, a następnie przenieść go na niższe szczeble firmy, aby menedżerowie mogli tworzyć swoje plany w oparciu o cel strategiczny lub szacowany budżet całkowity. W kolejnym kroku można go przenieść jeszcze niżej, do liderów zespołów, aby mogli tworzyć swoje założenia w granicach planu wyższego poziomu. Narzędzie pozwoli stworzyć dowolną szczegółową prognozę, w której każde odchylenie będzie natychmiast widoczne – a co za tym idzie, możliwe do skorygowania.

Plany są tworzone na podstawie danych, które przesyłasz do BI-IP. Jak możesz to zrobić? Na przykład korzystając z Analysis For Microsoft Office, wtyczki do programu Microsoft Excel.
Narzędzie to da Ci ogromną możliwość tworzenia złożonych, kompleksowych planów i modeli. Jest jednak kilka wad. Najważniejszą z nich jest zapowiedź, że SAP-IP stanie się częścią SAP BPC 11.0. Wszystkie funkcjonalności produktu będą dalej dostępne, ale tylko w ramach SAP BPC. Co więcej, to narzędzie nie jest przeznaczone dla użytkowników końcowych. Aby tworzyć zapytania, musisz zrozumieć, jak działa SAP BW, a to oznacza konieczność posiadania wiedzy technicznej o bazach danych.

Zaletą BI-IP jest to, że można go używać bez oddzielnej hurtowni danych. Jeśli korzystasz z SAP S/4HANA lub starszej wersji SAP ERP, masz już dostęp do SAP BW (pod nazwą Embedded BW) – dzięki czemu możesz korzystać z BI-IP w tym samym systemie. Podejście to ma wadę: wbudowany BW wykorzystuje zasoby obliczeniowe i pamięci S/4HANA, więc przetwarzanie dużej ilości danych może negatywnie wpłynąć na wydajność systemu ERP. Jeśli jednak posiadasz już SAP BW na platformie HANA – możesz czerpać wszystkie korzyści z BI-IP.

Skorzystaj z SAP BI-IP, jeśli potrzebujesz narzędzia do planowania systemu SAP ERP lub SAP BW na każdym szczeblu firmy – od zarządu po liderów zespołów. Pamiętaj jednak, że to oprogramowanie nie jest przeznaczone dla użytkowników końcowych: aby z niego korzystać, potrzebujesz wiedzy technicznej na temat SAP BW.

SAP BPC

SAP Business Planning and Consolidation to aplikacja przeznaczona do planowania. Pełni te same funkcje co SAP BI-IP: pozwala tworzyć plany dla dowolnego działu w firmie i na każdym jej poziomie. Istnieje jednak kilka ważnych różnic między tymi dwoma narzędziami.

Po pierwsze, SAP BPC to aplikacja, a SAP BI-IP – silnik. BPC w rzeczywistości bazuje na silniku IP, ale ponieważ jest aplikacją, ułatwia tworzenie i zarządzanie procesami planowania, oferując wbudowane w niej funkcjonalności. Krótko mówiąc, SAP BPC ułatwia proces tworzenia i zarządzania, ale w rezultacie brakuje mu pełnych opcji dostosowywania. SAP BI-IP jest w pełni konfigurowalny, ale nie oferuje wsparcia przy tworzeniu czegokolwiek: wszystko musi być tworzone od podstaw.

Po drugie, SAP BPC może współpracować z innymi platformami niż SAP (np .: Microsoft SQL Server). Zapytania można tworzyć za pomocą przeglądarki internetowej. Predefiniowanych funkcji jest wiele, dzięki czemu po dodatkowym przeszkoleniu nawet użytkownicy końcowi bez wiedzy technicznej będą mogli z nich korzystać.

Dodatkowo – narzędzie można zintegrować z innymi produktami SAP, na przykład SAP Analytics Cloud. Jako rozwiązanie front-end, SAP Analytics Cloud będzie używany jako interfejs, podczas gdy wszystkie obliczenia, procesy i dane będą pochodziły z SAP BPC.

Jeśli szukasz narzędzia do planowania dla użytkowników bez dużej wiedzy technicznej i korzystasz z innych platform niż tylko SAP, wybierz SAP BPC.

SAP Data Services

To narzędzie wspomagające, którego funkcją jest umożliwienie przesyłania danych z jednego systemu do drugiego.

Jest to narzędzie ETL, które umożliwia przesyłanie danych między dwoma różnymi systemami. W przeciwieństwie do hurtowni danych nie przechowuje danych, a jedynie je przekazuje. Możesz zapytać: dlaczego w takim razie miałbym rozważyć to narzędzie zamiast SAP BW? Z jednego, prostego powodu: aby przenieść dane z SAP BW do innego systemu nie-SAP, dane muszą przejść wiele różnych procesów. Usługi danych jako narzędzie ETL mogą to zrobić znacznie szybciej i wydajniej.

W związku z tym usługi SAP Data Services nie mają wielu funkcji – ale jeśli są potrzebne do tego konkretnego zadania, wykonują je bardzo dobrze.

Jeśli potrzebujesz szybko i wydajnie przesyłać dane między różnymi systemami, a nie chcesz lub nie możesz korzystać z hurtowni danych, wybierz SAP Data Services.

SAP Analytics Cloud

Kolejne narzędzie front-end, SAP Analytics Cloud, jest jednym z tych narzędzi analitycznych, na których SAP koncentruje się najbardziej. W ramach tego rozwiązania znajdziesz trzy ogromne komponenty: Business Intelligence do przetwarzania danych, planowania i analizy predykcyjnej. Co więcej, może to być również baza danych – można ładować do niej dane z wielu zewnętrznych źródeł i przekształcać je w dowolny sposób. Całość oparta jest o chmurę – co oznacza, że ​​masz do niego dostęp przez przeglądarkę internetową z dowolnego urządzenia.

SAP Analytics Cloud jest dostępny i nie wymaga wiedzy technicznej od użytkowników. Narzędzie zostało zaprojektowane tak, aby analiza była jak najłatwiejsza – zapewnia to również uczenie maszynowe. Możesz na przykład wpisać swoje pytania (np. „Jaki był nasz najlepiej sprzedający się produkt w 2018 roku?”) W pasku wyszukiwania, a oprogramowanie nie tylko pokaże Ci raport lub model, który potrzebuje danych, ale także sformułuje odpowiedź.
Ogromną zaletą jest technologia uczenia maszynowego, z której korzysta SAP Analytics Cloud. Uczenie maszynowe pomaga odkrywać relacje między danymi i wykrywać anomalie. Co więcej, trenowanie modeli predykcyjnych sprawia, że ​​są one coraz dokładniejsze i bardzo skuteczne w przewidywaniu rezultatów nawet niewielkich zmian.

Jeśli szukasz kompleksowego narzędzia, które umożliwia tworzenie wizualizacji, wykonywanie analiz predykcyjnych i planowanie kolejnych działań firmy, wybierz SAP Analytics Cloud. Jest to szczególnie dobry wybór, jeśli nie masz dużej wiedzy technicznej.

Podsumowanie

Aby dobrze odpowiedzieć na pytanie, które ze wszystkich narzędzi analitycznych SAP jest przydatne dla Twojej firmy, musisz najpierw odpowiedzieć sobie na dwa pytania:

Po pierwsze: czy Twoi pracownicy mogą pracować z zaawansowanymi narzędziami? Czy dział IT jest w stanie wspierać użytkowników końcowych w ich codziennej pracy?

Po drugie: jakie są Twoje potrzeby w tej chwili? Szukasz narzędzia do planowania, oprogramowania do przechowywania i przetwarzania danych lub programu do tworzenia modeli danych i analizy predykcyjnej? Czy warto mieć jedno, specjalistyczne narzędzie, czy raczej pakiet różnych, bardziej wszechstronnych rozwiązań?

Będziesz mógł wybierać między złożonymi pakietami i specjalistycznymi narzędziami oraz między zaawansowanym i łatwym do nauczenia oprogramowaniem. Jeśli jednak potrzebujesz pomocy w podjęciu decyzji lub Twoich potrzeb nie da się w ten sposób sklasyfikować – skorzystaj z chatbota i poproś o pomoc naszych konsultantów.

 

Materiał powstał we współpracy z Damianem Wawrzyniakiem, Senior Consultant SAP BI.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę