SAP S4Automotive – część nowoczesnego Inteligentnego Przedsiębiorstwa

SAP S4Automotive – część nowoczesnego Inteligentnego Przedsiębiorstwa
Z przeprowadzonego niedawno badania wynika, że prezesi koncentrują się na zmianie i unowocześnieniu struktur swoich firm, w tym na głębszym zrozumieniu biznesu cyfrowego, ponieważ stopniowy wzrost nie jest już wystarczający. Głębokie włączanie inteligentnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, analityka predykcyjna, asystenci cyfrowi i interfejsy konwersacyjne do aplikacji i procesów end-to-end zmieni sposób prowadzenia działalności.

Inteligentne przedsiębiorstwo to organizacja potrafiąca wykorzystywać najnowsze technologie w celu przekształcania danych w działania w całym przedsiębiorstwie – w czasie rzeczywistym. W rezultacie takie firmy są w stanie wprowadzać nowe modele biznesowe, przyspieszać podejmowanie decyzji i automatyzację procesów, zapewniać wyjątkowe doświadczenia klientom, generować nowe strumienie przychodów i nie tylko. Status Inteligentnego Przedsiębiorstwa to klucz do budowania przewagi konkurencyjnej i zdobywania lojalności konsumentów bez względu na branżę.

Firma SAP jest głęboko przekonana, że każde przedsiębiorstwo musi sprostać 3 kluczowym wyzwaniom współczesnej gospodarki:

 • Wykorzystać efekty synergii, aby zminimalizować koszty finansowania innowacji
 • Zapewniać obsługę klienta nowej generacji w szybko zmieniającym się świecie
 • Lepiej angażować pracowników, aby przyciągać i zatrzymywać największe talenty

Strategia SAP opiera się na trzech komponentach technologicznych, które każda firma musi posiadać, aby stać się Inteligentnym Przedsiębiorstwem:

SAP S4Automotive – part of the modern Intelligent Enterprise
SAP materials

Inteligentny pakiet. Zintegrowany modułowy system aplikacji line-of-business (LoB), który umożliwia klientom wymianę informacji między funkcjami w celu lepszego zrozumienia potrzeb konsumentów i codziennych operacji.

Cyfrowa platforma. Technologie zarządzania danymi i platforma oparta na chmurze pozwalają przyspieszyć integrację rosnącej ilości danych w inteligentnym przedsiębiorstwie, aby klienci mogli z nich korzystać w czasie rzeczywistym.

Inteligentne technologie. Technologie i narzędzia, które przekształcają dane w wyniki biznesowe, takie jak analityka, sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe (ML) czy Internet rzeczy (IoT). Są one dostarczane w ramach platformy cyfrowej, osadzone w aplikacjach inteligentnego pakietu i zintegrowane z SAP oraz innymi systemami.

SAP S4HANA z dostępem do bazy danych w czasie rzeczywistym, Fiori UX i modułowa struktura aplikacji stanowią odpowiedź na aktualne potrzeby biznesowe.

SAP S4Automotive – part of the modern Intelligent Enterprise2
SAP materials

CZAS NA S4HANA

Hicron ściśle współpracuje ze swoimi partnerami z branży motoryzacyjnej w celu przedstawienia koncepcji inteligentnego przedsiębiorstwa oraz wdrożenia platformy SAP S4HANA (on-premise, cloud). Istnieją dwa główne obszary, którymi klienci są najbardziej zainteresowani:

 • Jakie są kluczowe korzyści dla firm motoryzacyjnych wdrażających SAP S4HANA?
 • Jak przejść na SAP S4HANA?

KLUCZOWE KORZYŚCI Z S4HANA DLA BRANŻY MOTORYZACYJNEJ

Sprzedaż

 • Maksymalizuj sprzedaż dzięki zarządzaniu zamówieniami i umowami
 • Popraw przejrzystość polityki cenowej i kampanii motywacyjnych
 • Napędzaj sprzedaż i zarządzaj wynikami dzięki wbudowanej analityce
 • Ulepsz konfigurator pojazdów

Wspieraj swoich sprzedawców i menedżerów sprzedaży

 • Zaopatrzenie
  • Scentralizuj procesy zaopatrzenia
  • Usprawnij zakupy operacyjne
  • Zautomatyzuj zarządzanie zaopatrzeniem i umowami
  • Uzyskaj szczegółowe informacje o zakupach
  • Łańcuch dostaw i produkcja:
 • Zapewnij dokładniejsze daty zobowiązań dla dealerów
 • Usprawnij zarządzanie magazynem części
 • Zoptymalizuj poziomy zapasów i procesy zarządzania częściami:
 • Zintegrowane planowanie biznesowe,
 • MRP: bieżące, predykcyjne, zależne od zapotrzebowania
 • Analityka predykcyjna
 • Uczenie maszynowe
 • Zarządzanie fakturami sprzedawców
 • Zarządzanie umowami serwisowymi
 • Skuteczniejsze planowanie produkcji i popytu (PP/DS)
 • Przyspieszenie operacji produkcyjnych

Finanse:

 • Uprość procesy księgowania i zamknięcia finansowego
 • Analiza rentowności w czasie rzeczywistym
 • Rozliczenia międzyokresowe i GR/IR
 • Kompleksowa analityka

SAP S4Automotive – part of the modern Intelligent Enterprise3

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o S4Automotive, skontaktuj się z naszym konsultantem przez czat.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę