Trendy w biznesie i technologii na 2024 rok

Czy sztuczna inteligencja kupi Twoje produkty?
Trendy w biznesie i technologii na 2024 rok
Koniec 2023 roku zbliża się wielkimi krokami. Przyniósł wiele zmian i jeszcze więcej rozwoju w świecie technologii i biznesu. Czas poznać jakie możliwości i tematy będą napędzać przedsiębiorstwa w 2024 roku!

Początek roku to w sieci czas podsumowań  spekulacji na temat nadchodzących miesięcy. Jakie systemy zrewolucjonizują rynek? Co przyniosą zmiany? W jakim kierunku rozwiną się najpopularniejsze rozwiązania i co będzie interesować Klientów? Chcąc odpowiedzieć na te pytania sięgamy po Raport Gartnera i analizujemy jego wyniki.

Technologia AI TRiSM

Zabezpieczenia, jakie są konieczne do sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw i ich systemów powinny być dostosowane także do tych narzędzi, które oparte są o sztuczną inteligencję. Stale przybywa tego typu aplikacji tak jak ich użytkowników. W związku z tym konieczne staje się objęcie ich szczególną uwagą i ochroną. Technologia TRiSM (Trust, Risk and Security Management) polega na zarządzeniu zróżnicowanymi modelami AI, ich wiarygodnością, ryzykiem z nimi związanym, niezawodnością, solidnością, skutecznością i ochroną danych analizowanych przez sztuczną inteligencję. Twórcy raportu przewidują, iż przedsiębiorstwa, które wdrożą taką strategię, jeszcze przed 2026 rokiem będą w stanie podejmować trafniejsze decyzje. Wszystko dzięki wyeliminowaniu przez to zabezpieczenie 80% błędnych i nielegalnych danych, które mogą stanowić poważne ryzyko dla funkcjonowania wielu firm.

Technologia AI TRiSM staje się coraz popularniejsza, ponieważ jak dowodzi raport, organizacje aktywnie jej używające mogą sprawniej kontrolować narzędzia oparte o sztuczną inteligencję, w które są wyposażone, ich działania osiągają wyższą wartość biznesową, są bardziej konsekwentne w swoich działaniach, a modele ich systemów są bardziej precyzyjne. Przedsiębiorstwa stosujące TRiSM są też w stanie przeprowadzać lepszą i zapewniającą bezpieczeństwo kontrolę nowych aplikacji. Zdarza się bowiem, iż w ich przypadku występuje ryzyko, iż użytkownicy, czy administratorzy mogą mieć nieuczciwe zamiary względem wielu organizacji. Technologia ta sprawia również, że narzędzia oparte o AI mogą być stale poddawane kontroli i testowane, bez konieczności ograniczania ich funkcjonalności na czas przeprowadzanych czynności.

CTEM

Jest to strategia zakładająca priorytetowe inwestowanie w systemy zabezpieczające firmy. Założeniem CTEM (Continuous Threat Exposure Management) jest zapobiegawcze i systemowe podejście do kwestii zabezpieczeń systemów organizacji. To stałe kontrolowanie i udoskonalanie procedur i strategii dotyczących cyberbezpieczeństwa oraz traktowania w sposób priorytetowy ich optymalizacji.

Takie działanie wzbudza coraz większe zainteresowanie z kilku powodów. Oferuje  przedsiębiorstwom możliwość przeprowadzania i dopasowania  do konkretnych projektów biznesowych ich cyklicznych ocen narażenia. Wskazuje ono też obszary eksponowane na zagrożenie, w których pojawiły się luki bezpieczeństwa. Następnie ocenia czy jest możliwe naprawienie tych usterek. Ponadto ta strategia przewiduje perspektywę i działania potencjalnego atakującego. Następnie dostosowuje zabezpieczenia, priorytety narażenia i testy, którym są poddawane do tych zagrożeń. Sprawniejsze procedury bezpieczeństwa przekładają się uzyskanie z ich pomocą lepszej mobilizacji w zespołach pracowników zaangażowanych w te obszary. Dzięki temu możliwym jest zoptymalizowanie obszarów ochrony systemów, co sprawia, że rzadziej występują sytuacje zagrożenia. CTEM skutecznie zapobiega cyberatakom i oferuje zaopatrzonym w nie firmom działania profilaktyczne, chroniące ich oprogramowania.

Zrównoważona technologia

W nowoczesnych organizacjach nie trzeba nikogo przekonywać o pozytywnych wpływach wprowadzania praktyk związanych ze zrównoważonym rozwojem. Firmy, które się na nie decydują, zyskują zaufanie społeczne, ale też wsparcie finansowe, technologiczne i specjalistyczne ze strony instytucji zaangażowanych w te obszary.

Dostosowanie technologicznego zaplecza przedsiębiorstwa do polityki proklimatycznej staje się coraz bardziej pożądane i w tym roku stanie się jeszcze bardziej popularne. Nowoczesne rozwiązania technologii środowiskowej wspierają przedsiębiorstwa w zapobieganiu, łagodzeniu oraz dostosowywaniu się do zagrożeń płynących ze strony przyrody. Należy także pamiętać o wspieraniu kwestii związanych z obszarami praw człowieka i pracownika. Te obszary wspierane są przez technologie społeczne, które pomagają przedsiębiorstwom i zarządzającym utrzymać kompleksową opiekę nad zatrudnionymi z nich osobami. Działania zapewniające dobre samopoczucie i spełnianie potrzeb zatrudnionych zespołów, zapewniają firmom coraz sprawniejsze funkcjonowanie i umocnienie ich pozycji na rynku. Zrównoważony rozwój wiąże się także z technologiami zarządzania, które umacniają struktury i działania biznesowe, nadzór oraz budowanie potencjału przedsiębiorstw w tych obszarach. Największą korzyścią wprowadzenia technologii wspierających zrównoważony rozwój organizacji jest fakt, że mobilizują one zespoły do poszerzania niezbędnej wiedzy związanej z ogólną poprawą wydajności organizacji.

Platformy inżynieryjne

Pojęcie to odnosi się do tworzenia samoobsługowych platform wewnętrznych konstruowanych przez specjalne, dedykowane zespoły produktowe, składające się ze specjalistów w tej dziedzinie. Mają oni za zadanie zaprojektować, utworzyć i utrzymywać platformę, która wesprze potrzeby jej użytkowników poprzez zapewnienie im współpracy wygodnej z narzędziami i procesami.

Zainteresowanie tymi platformami wzrasta, ponieważ oferują one programistom zoptymalizowanie i przyspieszenie ich prac, a tym samym osiąganie przez firmę założonych celów biznesowych. Ograniczają one także obciążenie poznawcze tych zespołów, zwiększając przy tym ich produktywność. Technologie te zapewniają także bezpieczeństwo i niezawodność systemów. Dzięki nim programiści zyskują możliwość samodzielnego zarządzania aplikacjami, ich funkcjonalnością i serwisowaniem. Firmy, które stosują takie praktyki, są w stanie zapewnić sobie lojalność i efektywną współpracę z kluczowymi pracownikami.

Wsparcie rozwoju sztuczną inteligencją

Praktyki te zakładają wykorzystywanie technologii sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML), aby wesprzeć programistów w serwisowaniu, tworzeniu, testowaniu oraz dostarczaniu użytkownikom sprawnych i innowacyjnych aplikacji.

Sztuczna inteligencja już teraz wspiera wiele obszarów działania przedsiębiorstw. Przyspiesza ona rozwój działów developerskich. Dzięki niej programiści zyskują narzędzia pozwalające na tłumaczenie starszych, nie zawsze zrozumiałych starszych kodów aplikacyjnych. Dodatkowo narzędzia AI są w stanie integrować się ze środowiskiem programistycznym, w którym powstają aplikacje. Sprawia to, że zostają one ulepszone. Taka technologia oferuje również przeniesienie projektu aplikacyjnego na kod, a także maksymalnie przyspiesza i usprawnia jego testowanie. Za sprawą tych narzędzi zespoły programistyczne mogą pracować wydajniej, w sposób bardziej zorganizowany. Zapewnione jest im odpowiednie wsparcie w poszukiwaniu rozwiązań i diagnozowania problemów. To zwiększa produktywność wielu z nich, ale co najważniejsze, podnosi efektywność całego przedsiębiorstwa.

Najważniejszą korzyścią wynikającą z tego trendu, jest skrócenie czasu pisania kodu przez programistów. Pozwala to skoncentrować się zespołom developerskim na działaniach wyższego szczebla, do których należy między innymi projektowanie aplikacji biznesowych atrakcyjnych dla potencjalnych użytkowników.

Przemysłowe platformy chmurowe (ICP)

Integrowanie środowisk chmurowych staje się coraz bardziej powszechne. Systemy takie jak SaaS, PaaS i IaaS łączy się w jedną platformę dla stworzenia szerokiej i kompletnej oferty produktowej oraz osiągnięcia skuteczniejszej realizacji planów biznesowych.

Gartner szacuje, iż do 2027 roku powyżej 50% organizacji zdecyduje się na korzystanie z przemysłowych platform chmurowych, ponieważ przyspieszy to rozwój ich biznesu.

Technologia ta oferuje przedsiębiorstwom dostosowanie zintegrowanych narzędzi chmurowych do swoich potrzeb. Największe organizacje w przemyśle IT zyskują dzięki tej technologii możliwość takiego połączenia platform, które je uniezależni, pozwoli na nieograniczony rozwój, a także zagwarantuje bezpieczeństwo w sytuacjach, w których pojawią się globalne zakłócenia. ICP wspiera też  firmy w realizacji priorytetowych założeń, wpływając na pozostałe sektory przemysłu. Oferuje stworzenie przestrzeni zrzeszającej i integrującej ekosystemy klientów i partnerów biznesowych. To daje im szanse na wspólny i zrównoważony rozwój.

Inteligentne aplikacje

Jest to kontynuacja trendu z poprzednich lat, ale na bardzo przyspieszonym i zaawansowanym poziomie. Aplikacje konsumenckie i biznesowe są coraz częściej i intensywniej wzmacniane przez AI, która do ich usprawnionej pracy wykorzystuje dane zebrane z zewnętrznych źródeł, co sprawia, że przedsiębiorstwa mogą ograniczyć konieczność angażowania do współpracy firm świadczących usługi związane z badaniem rynku.

Generatywna sztuczna inteligencja potrafi jeszcze bardziej poprawić skuteczność i możliwości predykcyjne aplikacji. Dzięki temu wzrasta satysfakcja ich użytkowników zarówno po stronie właścicieli produktu, jak i ich klientów, developerów i architektów. Funkcją inteligentnych aplikacji wspieranych przez AI, która wpływa na przyspieszenie rozwoju przedsiębiorstw, jest zdecydowanie ich możliwość prognozowania i analizowania. Narzędzia te „uczą się” schematów działania ich użytkowników, dzięki czemu łatwiej dopasowują się do ich preferencji i przewidują ich potrzeby. Dzięki temu możliwym jest też szybsze i trafniejsze podejmowanie decyzji związanych z najróżniejszymi obszarami biznesu.

Demokratyzacja generatywnej sztucznej inteligencji

Pojęcie to choć ma skomplikowane brzmienie oznacza po prostu szerszy dostęp przeciętnych użytkowników sieci internetowych do narzędzi wykorzystujących generatywną sztuczną inteligencję. Rozwój tych aplikacji i ich osiągalność powodują, że pojawia się coraz więcej treści, obrazów, filmów, czy nagrań dźwiękowych tworzonych przez dowolnych użytkowników i AI. Autorzy raportu Gartnera wskazują, że jest to jeden z najbardziej rewolucyjnych trendów dekady. Nieograniczony dostęp do narzędzi umożliwiających szybkie i kompleksowe tworzenie treści, pozwala firmom na szybszy rozwój i redukcję kosztów, wiążących się chociażby z wcześniejszą koniecznością wyposażenia systemów w dodatkowe aplikacje. Warto jednak zapamiętać, że informacje pozyskiwane za sprawą aplikacji wyposażonych w AI, należy weryfikować. Dodatkowo generowanie nieograniczonej ilości plików, materiałów i treści, może prowadzić do przesycenia nimi sieci, a także skomplikować proces poszukiwania źródeł prawdy. Ponadto demokratyzacja tego obszaru może także zmienić zestaw ról i wielu funkcji biznesowych.

Jednak dzięki dostępności tego typu aplikacji, przedsiębiorstwa na całym świecie mają możliwość przyspieszenia automatyzacji swoich procesów, co zwiększa ich produktywność i obniża koszty utrzymania firm. Oferują one także wielu użytkownikom nowe, często nieosiągalne dotychczas możliwości. Aplikacje wyposażone w AI zmieniają także charakter rywalizacji między organizacjami, co stymuluje ich rozwój. Ważnym jest też fakt, że taki kierunek rozwoju sztucznej inteligencji dostarcza jej użytkownikom narzędzi w ich naturalnym języku, co znacznie przyspiesza ich progres i przyczynia się do globalnego przyspieszenia postępu biznesu.

Poszerzona przestrzeń robocza

Tendencja do poszerzania kompetencji pracowników firm, to trend, który rozwijał się już w poprzednich latach, ale w 2024 roku będzie jednym z wiodących. Zakłada on wykorzystywanie inteligentnej technologii do podnoszenia kwalifikacji zespołów, poprawienia analityki kadrowej oraz utworzenia wewnętrznych sieci użytkowników między działami, które wesprą ich działania. Dodatkowo takie działania usprawniają też rozwijanie talentów pracowników wewnątrz zespołów.

Strategia ta przyczynia się do skrócenia czasu onboardingu nowych pracowników, ale też szkolenia pracowników długookresowych. Wpływa ona też na rozbudowanie cyfrowych kompetencji osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie, co pomaga mu szybciej się rozwijać. Przestrzeń robocza opierająca się o narzędzia wyposażone w AI i zintegrowane środowisko pracy, pomoże też szybciej rozwiązywać złożone problemy i zautomatyzować stanowiska najróżniejszych działów w ramach jednego przedsiębiorstwa.

Maszynowi klienci

Trend ten wykorzystuje wirtualnych, niehumanoidalnych, wygenerowanych cyfrowo aktorów, którzy mają za zadanie odgrywać role fizycznych klientów. Takie rozwiązanie ma pomóc zastąpić zwykłych kupujących. Według twórców raportu Gartnera, do 2028 roku na rynku ma pojawić się już 15 miliardów produktów, będących maszynowymi klientami, którzy mają dokonywać zakupów, transakcji i interakcji za osoby fizyczne. Szacuje się, że przyszłości trend ten ma ponieść globalne zyski o biliony dolarów. Jednocześnie spowoduje to rewolucję rynku, przewyższającą swą skalą pojawienie się handlu cyfrowego. Zmiany te mają nastąpić do 2030 roku.

Jakie jeszcze trendy czekają nas w 2024 roku?

Kolejne miesiące niosą ze sobą jeszcze wiele niespodzianek i zaskakujących nowości. Wiele tendencji z poprzednich lat będzie miało też swoją kontynuację. Choć sporo z zagadnień poruszonych powyżej wydaje się być abstrakcją, to rewolucja jaka odbywa się na naszych oczach w cyfrowym świecie sprawia, że to co w świecie wyobraźni, powoli staje się rzeczywistością. Po więcej zaskakujących trendów na kolejny rok możesz sięgnąć tutaj.

Hicron – Twój dostawca cyfrowych nowości i partner innowacyjnych zmian!

Technologiczne nowości to nasza codzienność. W Hicron stawiamy czoła najnowszym wyzwaniom i wspieramy biznes w poszukiwaniu idealnych rozwiązań. Interesuje Cię jeden z opisanych trendów, chciałbyś lepiej poznać najnowocześniejsze narzędzia? Pragniesz zabezpieczyć lepiej swój system? A może poszukujesz systemu, który odpowie na wyjątkowe potrzeby Twojego przedsiębiorstwa – skontaktuj się z ekspertami Hicron!

Źródła:

Gartner, Top Strategic Technology Trends 2024.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę