Zespół konsultantów Hicron kontynuuje wsparcie serwisowe dla systemów SAP w firmie KPPD Szczecinek S.A. – jednego z wiodących producentów tarcicy. Współpraca obejmuje serwis aplikacyjny, BASIS oraz SAP Maintenance.

Początki współpracy sięgają 2013 roku, kiedy Hicron przeprowadził upgrade systemu SAP ERP oraz hurtowni danych SAP Business Warehouse. Wraz z aktualizacją systemu wykonane zostały prace zwiększające funkcjonalność systemu w najważniejszych dla KPPD obszarach. Równolegle prowadzono działania przejęcia opieki serwisowej w następujących obszarach objętych działaniem SAP: finansach i księgowości, gospodarce materiałowej, sprzedaży i dystrybucji, HR, kontrollingu, oraz zarządzania środkami trwałymi. Konsultanci Hicron SAP BASIS wykonali także migrację homogeniczną: proces przenoszenia systemów SAP na nową infrastrukturę, a także objęli wsparciem system SAP ERP, SAP Business Connector, SAP Content Server, SAP Business Intelligence oraz SAP Enterprise Portal.

Podczas dwóch lat intensywnej współpracy konsultanci Hicron dali się poznać jako w pełni zaangażowany zespół profesjonalistów. Cały proces upgrade’u, migracji i przejęcia wsparcia serwisowego przebiegał bez zakłóceń, zgodnie ze wspólnie ustalonym harmonogramem. Przejrzysta struktura działu oraz wygodny system procesowania zgłoszeń serwisowych sprawdziły się w praktyce, zapewniając szybką reakcję konsultantów i profesjonalne rozwiązywanie problemów – mówi Piotr Podgórski, IT Manager w KPPD Szczecinek S.A. – Fachowe wsparcie i proaktywne działania Hicron pozwalają na utrzymanie systemu w idealnym stanie: w toku naszej współpracy środowisko SAP działa nieprzerwanie.

Na początku roku umowa o współpracy pomiędzy KPPD została przedłużona o kolejne dwa lata. Tym samym kontynuowane będzie wsparcie w zakresie serwisu aplikacyjnego i BASIS we wszystkich modułach systemu SAP. W ramach SAP Maintenance Hicron zapewnia KPPD regularne aktualizacje, a także serwis w zakresie usuwania problemów wynikających z wad kodu leżących po stronie SAP.