Opis rozwiązania Hicron DMS Cockpit:

Hicron DMS Cockpit to udoskonalone przez Hicron rozwiązanie do zarządzania dokumentami, oparte o technologię SAP. Umożliwia tworzenie struktur wszystkich dokumentów zawartych w systemie SAP (oraz obiektów nie-dokumentowych) i zarządzania nimi (edycję, usuwanie, tworzenie, kopiowanie, tworzenie linków, wersjonowanie, tworzenie folderów osobistych, zmianę lokalizacji itd.). Obiekty nie dokumentowe dotyczą struktur projektowych, lokalizacji funkcjonalnych, struktury nieruchomości, specyfikacji materiałowych.


Korzyści z zastosowania Hicron DMS Cockpit:

  • Szybkość i łatwość dotarcia do poszukiwanych dokumentów i informacji
  • Uporządkowanie dokumentów, lepsze zarządzanie swoim czasem, organizacja i standaryzacja pracy
  • Elastyczność rozwiązania (funkcje, uprawnienia, struktury) oraz integracja z systemem SAP. Korzystanie z jednej bazy danych nie powoduje problemu związanego z duplikacją dokumentów