Opis rozwiązania:

SAP ERP (Enterprise Resource Planning)  to zintegrowany, modułowy pakiet oprogramowania służący do planowania zasobów, porządkowania i gromadzenia danych oraz integracji prac wszystkich działów, partnerów biznesowych i procesów zachodzących w obrębie przedsiębiorstwa. System ERP pozwala na usystematyzowanie pracy, sprawny przepływ zadań oraz przeorganizowanie kanałów komunikacji. Przynosi więc wiele korzyści, jednak od 2025 roku jego standardowa wersja nie będzie już wspierana. Wszystkie firmy korzystające ze starszego oprogramowania będą musiały zmierzyć się z wyzwaniem zmiany na S/4 HANA. Oferta Hicron będzie nadal obejmować wsparcie dla systemu ERP, jednak ze względu na zupełnie nowe możliwości funkcjonalne oraz konieczność przygotowania się do pracy na nowym systemie rekomendujemy wdrożenie bądź migrację na SAP S/4 HANA.


Korzyści rozwiązania:

 • Eliminacja typowych trudności związanych z przestarzałymi aplikacjami ERP, jak:
  • opóźnienia wynikające z przetwarzania dużej ilości danych
  • złożona infrastruktura
  • ręczne uruchamianie procesów
 • Jednoczesne przetwarzanie dużych ilości danych, równoległa obsługa wielu zapytań, szybki czas reakcji
 • Możliwość osiągania większej wartości biznesowej
 • Obniżenie kosztów IT
 • Zwiększenie zadowolenia użytkowników, którzy mają do dyspozycji efektywniejsze narzędzia, działające w czasie rzeczywistym, szybsze procesy i znacznie uproszczoną infrastrukturę IT
 • Niespotykane dotąd możliwości analityczne
 • Elastyczność: możliwość wyboru chmury prywatnej, publicznej i hybrydowej z gwarancją bezpieczeństwa danych

Możliwości techniczne:

 • Technologia HTML5, JavaScript oraz nowy interfejs użytkownika SAP Fiori zapewniają spójne i nowoczesne środowisko pracy na wszystkich urządzeniach pracowników
 • Kolumnowy zapis danych
 • Dane przechowywane i procesowane są w pamięci RAM serwera
 • Wykorzystywanie operacji we-wy do trwałego przetrzymywania danych oraz kopii zapasowych
 • Możliwość połączenia różnych funkcji (transakcyjnych i analitycznych) w jednej bazie, bez konieczności duplikowania informacji
 • Wyeliminowanie konieczności stosowania indeksów i perspektyw zmaterializowanych oraz zapytań wymagających pełnego skanu tabeli
 • Szerokie spektrum nowych narzędzi administracyjnych, poręczniejsze modelowanie informacji (język SQLScript) oraz możliwość rozsyłania informacji na wiele serwerów

Etapy migracji z SAP ERP na SAP S/4 HANA:

 • Ustalenie wysokopoziomowej strategii i mapy migracji do S/4HANA, zarówno w ujęciu technologicznym (podstawowym), jak i biznesowym (zaawansowanym)
 • Analiza rekomendowanych rozbieżności, jakie wiążą się z przejściem na nowy system oraz zaplanowanie ich na mapie migracji, z uwzględnieniem:
  • kwestii kosztowych
  • kwestii czasowych
  • rekomendowanego scenariusza (prosta konwersja, reimplementacja biznesowa czy bardziej złożona transformacja)
  • identyfikacji ryzyka
  • wstępnego podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy klientem i partnerem
 • Wybór odpowiedniego partnera

* Równolegle należy także pamiętać o konwersji licencji oprogramowania SAP ERP na S/4HANA oraz inwestycji w nową infrastrukturę serwerową (cloud, on premise).

 


quote

Doświadczenie konsultantów HICRON przełożyło się bezpośrednio na efektywniejsze ułożenie procesów biznesowych w Atlas Ward, co w efekcie znacznie usprawniło nasz biznes.

Mariusz Górecki, Dyrektor Generalny Atlas Ward Polska

quote

Wybór SAP i Hicron nie był przypadkowy. Z SAP korzysta najwięcej firm branży automotive i producentów pojazdów – naszych potencjalnych kontrahentów. Wybraliśmy go, mając gwarancję spełnienia potrzeb biznesowych

Marcin Kopiec, Finance and Accounting Manager w firmie Sumika Ceramics Poland

quote

Doświadczenie Hicron, podejście do klienta i kompetencje jakimi konsultanci wykazali się podczas etapu koncepcji utwierdziły nas w przekonaniu, że właśnie z tym partnerem chcemy realizować wdrożenie SAP ERP.

Maciej Pawełczak, Kierownik Projektu wdrożenia SAP ERP w firmie Profile VOX

arrow right
arrow left