Jak przejść na S4Automotive?

Jak przejść na S4Automotive?
Pojawia się wiele wątpliwości i pytań dotyczących tego, jak zaplanować i płynnie przeprowadzić konwersję systemu w sposób efektywny kosztowo i bez zbędnych przestojów. Sama konwersja jest procesem złożonym, wymagającym wielu kroków technicznych oraz testów integracji systemu, które mogą powodować liczne trudności. SAP posiada wiedzę na temat wszystkich możliwych przeszkód i zapewnia metodologię konwersji wraz z narzędziami, które pomogą klientom i partnerom w tej transformacji.

Wsparcie konwersji z ECC do S4HANA dla branży motoryzacyjnej

Projekt konwersji składa się z dwóch głównych faz:

Planowanie / Przygotowania – klient i jego partner wspólnie określają najlepszą możliwą ścieżkę przejścia na S4HANA.

 • Planowanie. Starannie zaplanuj swoje działania. Przeprowadź analizę SAP S4HANA Readiness Check 2.0 (standardowy raport do weryfikacji systemu, który identyfikuje wszelkie kwestie, które należy wziąć pod uwagę, jak również czynności, które należy wykonać w ramach przygotowań przed realizacją projektu)
 • Wymagania systemowe. Klient musi znać wymagania systemowe, ścieżki konwersji, ilość danych i wersje startowe (Unicode, tylko serwer aplikacji ABAP).
 • Maintenance Planner. Narzędzie to sprawdza komponenty, dodatki i funkcje biznesowe systemu, aby zapewnić kompatybilność z SAP S/4HANA, jak również tworzy plik stack używany podczas rzeczywistego procesu konwersji (wykonywanego przez narzędzie Software Update Manager)
 • Simplification Item Check. Pozwala zidentyfikować ważne kroki, które należy podjąć, aby zapewnić techniczną możliwość konwersji systemu do S4HANA i uruchomienie wszystkich dostępnych procesów biznesowych po zakończeniu konwersji.
 • Custom Code Migration. To narzędzie porównuje niestandardowy kod z listą dostosowań procesów opracowaną dla SAP S4HANA.
 • System sizing. Obliczanie wymaganej pamięci na podstawie bieżącego rozmiaru danych, przyszłego wzrostu bazy danych, redukcji ilości danych i przyszłych wymagań.
s4hana sap diagram
Materiały SAP

Faza planowania i przygotowań zawsze kończy się raportem podsumowującym, w którym eksperci ds. konwersji wyjaśniają wyniki kontroli gotowości (readiness check) i rekomendują najbardziej optymalne podejście do konwersji na S4HANA – pełne wdrożenie S4HANA typu green field z wszystkimi nowymi funkcjami SAP, czysto techniczne wdrożenie typu brown field bez dodatkowych funkcji SAP (z wyjątkiem tych, które są niezbędne) lub rozwiązanie pośrednie.

sap s4hana go phase
Materiały SAP

Realizacja – w wyniku analizy zdecydowano się nie podążać „ścieżką nowego wdrożenia”, należy więc przystąpić do realizacji konwersji systemu. Sklonuj strukturę systemu. Istniejące środowisko produkcyjne jest zabezpieczone i nie podlega zmianom aż do ostatecznej konwersji. Wprowadź fazę zamrożenia (development freeze) i stwórz indywidualną procedurę awaryjną dla wszystkich wymaganych zmian w ECC, które muszą zostać zreplikowane w sklonowanym systemie. Wykonaj konwersję sklonowanego systemu i udokumentuj wszystkie kroki.

 • Software Update Manager (SUM 2.0). Narzędzie SUM wykonuje migrację bazy danych (jeśli jest wymagana), konwersję danych i rzeczywistą aktualizację oprogramowania.
 • Adaptacja niestandardowego kodu. Aby zapewnić wysoką wydajność systemu zbudowanego w oparciu o nową strukturę bazy danych, niestandardowy kod wymaga modyfikacji składni. SAP zapewnia platformę ABAP Test Cockpit (ATC), która pozwala zidentyfikować możliwe problemy z kodem i pomaga programistom w ich naprawianiu. Ten krok może być również wykorzystany przez klientów do określenia i dezaktywacji niestandardowego kodu, który nie jest już używany przez procesy biznesowe.
 • Działania dodatkowe dla poszczególnych narzędzi międzyaplikacyjnych.
  • Konfiguracja dostosowań procesów (Simplification Items) (np.: implementacja Business Partnera lub nowa logika zarządzania danymi wyjściowymi w oparciu o Business Rule Framework – BRFplus – z Adobe Document Services).
  • Konwersja uprawnień. Istniejące już role (single/job) muszą zostać zweryfikowane pod kątem starych transakcji i zmapowane do struktury ról wymaganej w S4HANA.
 • Konfiguracja nowych procesów biznesowych zależna od wymagań biznesowych wynikających z fazy planowania / przygotowania.
 • Testowanie. Zazwyczaj organizowane w dwóch rundach. Najpierw przeprowadzany jest test akceptacyjny (user acceptance test) wdrożonych dostosowań procesów, uprawnień i aktywowanych aplikacji FIORI. Następnie wykonywanie są testy regresywne niezmodyfikowanych procesów biznesowych.
 • Wdrożenie. Korzystaj z utworzonej dokumentacji i postępuj zgodnie z krokami konwersji w środowisku produkcyjnym.

Jak długo trwa migracja do SAP S4HANA?

Czas trwania projektu i jego koszty zależą głównie od złożoności procesów klienta i preferencji / metodyki / narzędzi partnera wdrożeniowego.

Od Do Średnio
Typowa konwersja systemu S4HANA 4 miesięcy 12 miesięcy 8 miesięcy
Typowe nowe wdrożenie S4HANA (pełny pakiet) 6 miesięcy 14 miesięcy 11 miesięcy
Kompleksowe wdrożenie S4HANA (pełny pakiet) u największych klientów
 • Zależnie od specyficznych wymagań klienta, umiejętności i innych czynników
 • SAP ma doświadczenie z wdrożeniami trwającymi nawet 20 miesięcy i dłużej

Konwersja komponentów automotive SAP ECC do SAP S4HANA

SAP S4HANA obsługuje wszystkie główne procesy dla branży motoryzacyjnej:

 • Vehicle Management System (VMS) – dostępny w S4. Klasyczna procedura konwersji ze skupieniem na adaptacji niestandardowego kodu. Hicron rekomenduje skorzystanie z SAP FIORI UX
 • Warranty (WTY) – dostępny w S4. Klasyczna procedura konwersji.
 • Dealer Portal (DP) – dostępny w S4. Klasyczna procedura konwersji ze skupieniem na adaptacji niestandardowej warstwy demonstracyjnej kodu.
 • Dealer Management System (DBM) – niedostępny w S4. Hicron rekomenduje skorzystanie z dostępnych procesów SAP:
  • DBM Vehicle Sales – w ramach metodologii VMS.
  • DBM Parts Sales – można zastosować standardowe moduły SD/MM/WM.
  • DBM Service – w ramach metodologii Customer Management / Service

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę