Łańcuch dostaw - definicje, elementy i rodzaje

Łańcuch dostaw - definicje, elementy i rodzaje
Zanim produkt trafi do nabywcy, musi przejść długą drogę. Składa się na nią wiele etapów i procesów, określanych łącznie jako łańcuch dostaw (supply chain). To od jakości zarządzania nim zależy m.in. wydajność przepływu towarów, wysokość generowanych kosztów czy szybkość reagowania na zmiany. Wiesz już, co to jest łańcuch dostaw? Dowiedz się więcej o jego elementach i rodzajach.

Łańcuch dostaw – definicja

Co kryje się za pojęciem łańcucha dostaw? To wszystkie działania i procesy, jakim poddawany jest produkt od chwili swojego powstania aż do nabycia przez klienta, a nawet później. Wszystko zaczyna się już na etapie projektu. Następnie produkt zostaje wytworzony i przetransportowany do dostawców, skąd rusza w dalszą drogę do nabywców.

Na łańcuch dostaw składa się wiele działań, takich jak planowanie, wybór źródeł dostaw, zaopatrzenie w surowce, produkcja, magazynowanie, transport oraz obsługa posprzedażowa i utylizacja odpadów. Na każdym etapie ogromne znaczenie ma efektywna kontrola. Zarządzając łańcuchem dostaw poprzez zaawansowany i funkcjonalny system SAP można zwiększyć wydajność procesów w firmie, ograniczyć koszty i zyskać przewagę na rynku, wyprzedzając konkurencję.

Łańcuch dostaw – schemat

Podstawą odpowiedniego funkcjonowania łańcucha dostaw jest sprawny przepływ informacji między poszczególnymi ogniwami. Nowoczesne oprogramowanie upraszcza zarządzanie danymi i centralizację ich źródeł, ułatwiając tym samym śledzenie informacji i eliminując bariery, wynikające z braku aktualnej wiedzy. 

W przypadku SAP S/4HANA dzięki wykorzystaniu bazy danych in-memory wszystkie dane dotyczące organizacji są skupione w jednym systemie, a jego użytkownicy mogą korzystać z nich w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie oparte o interfejs SAP Fiori, dostępne jest w formie aplikacji mobilnej dostępnej na telefony, tablety i komputery, posiada intuicyjny system powiadomień, który pozwala pracownikom być na bieżąco z wszystkimi informacjami i dynamicznymi zmianami w obrębie całego łańcucha dostaw. 

Jakie wyróżniamy elementy łańcucha dostaw? W schemacie należy uwzględnić przede wszystkim:

 • planowanie
 • zaopatrzenie
 • produkcję
 • dostawę

Etap planowania obejmuje wnikliwe analizy, dotyczące ryzyka oraz aktualnych trendów rynkowych, zarządzanie zasobami i ustanowienie mierników wydajności składających się na łańcuch dostaw procesów. To poszukiwanie odpowiedzi na potrzeby konsumentów w zakresie wybieranych przez nich produktów i usług. Zaopatrzenie z kolei polega na wyborze niezbędnych do stworzenia produktu surowców i wydajnym zarządzaniu dostawami. Etap produkcji w łańcuchu dostaw dotyczy dbania o jakość podczas wytwarzania produktów i szukania sposobów na zwiększenie wydajności przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. Ostatnim etapem w schemacie jest dostawa, obejmująca dystrybucję towarów, koordynację zamówień klientów, ich kompletowanie i wysyłkę, a także zarządzanie zwrotami oraz utylizację odpadów.

Rodzaje łańcuchów dostaw – podział ze względu na ogniwa

Biorąc pod uwagę ilość oraz charakter ogniw łańcucha dostaw, wyróżnia się jego następujące rodzaje:

 • prosty
 • rozszerzony
 • wewnętrzny
 • kompleksowy

Co oznaczają te nazwy? O prostym łańcuchu dostaw mówimy wtedy, gdy jego ogniwami są wyłącznie dostawca, odbiorca i przedsiębiorstwo. Rozszerzony model z kolei obejmuje także dostawców drugiego, trzeciego i kolejnych rzędów oraz dalszych odbiorców. Wewnętrzny łańcuch dostaw zawiera w sobie wszelkie niezbędne do realizacji zamówienia działania oraz procesy w przedsiębiorstwie. Natomiast jeśli model określono jako kompleksowy oznacza to, że poza wymienionymi wyżej ogniwami uwzględnia również korzystanie z usług firm logistycznych, finansowych, informatycznych i nie tylko.

Rodzaje łańcuchów dostaw – podział ze względu na cele

Alternatywny podział łańcuchów dostaw oparty został na realizowanych celach. Zgodnie z nim istnieją następujące modele:

 • zintegrowany łańcuch dostaw
 • tradycyjny łańcuch dostaw
 • zielony łańcuch dostaw
 • łańcuch wartości

Zintegrowany łańcuch dostaw to taki, w którym wszystkie ogniwa dążą do osiągnięcia tego samego celu, jakim jest dobro klienta. W tradycyjnym modelu głównym założeniem są redukcja kosztów oraz zwiększenie wydajności procesów. Zielony łańcuch dostaw nazywany jest także zrównoważonym. Celem jest dbałość o środowisko i podejście proekologiczne na każdym etapie przepływu towarów i usług. W przypadku zielonego łańcucha dostaw w organizacjach sprawdza się wykorzystanie systemu SAP, który umożliwia rozwój w sposób zrównoważony, a jednocześnie pozwala z sukcesem zdobywać nowe rynki i odpowiadać na coraz bardziej zindywidualizowane potrzeby klientów. Jego najnowsza wersja SAP S/4HANA dostępna jest w wersji chmurowej, co skutkuje mniejszym zużyciem energii niż w przypadku tradycyjnej, lokalnej infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa. Przydatnym narzędziem w tym zakresie jest również SAP PaPM, który posiada funkcje generowania zaawansowanych raportów i dokładnego monitorowania emisji CO2 przez firmę.

A czym charakteryzuje się łańcuch wartości? Dążenia wszystkich ogniw skupiają się w tym modelu na powstaniu wartości dodanej zarówno dla klientów, jak i przedsiębiorstwa.

Zimny łańcuch dostaw i pozostałe modele

Wyżej wymienione modele to nie wszystko. W literaturze fachowej możemy się natknąć na inne określenia łańcucha dostaw. Przykładowo, zimny łańcuch dostaw dotyczy wszystkich procesów, związanych z produkcją i dystrybucją wyrobów, które wymagają niskich temperatur, np. leków i szczepionek. Międzynarodowy łańcuch dostaw z kolei nazywany jest także globalnym, Mówimy o nim wtedy, gdy ogniwami są m.in. jednostki zagraniczne, a w procesach uwzględnione zostały międzynarodowe przepływy logistyczne.

Temat łańcuchów dostaw jest niezwykle szeroki. Warto jednak zdać sobie sprawę, że efektywne zarządzanie nimi stanowi klucz do rynkowego sukcesu i sprawnego działania firmy. Wykorzystanie nowoczesnej technologii w postaci zaawansowanego systemu SAP prowadzi do zautomatyzowania procesów, zwiększenia wydajności działań i poprawy współpracy między ogniwami. Pozwala również lepiej przewidywać panujące warunki i skracać czas transportu. Na procesy produkcyjne i logistyczne w firmie wpływa wiele czynników. Zapanuj nad nimi wszystkimi przy pomocy nowoczesnego systemu ERP od firmy SAP. 

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę