Skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw, czyli SCM pod lupą

Skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw, czyli SCM pod lupą
Od sprawnego przepływu towarów zależy nie tylko jakość pracy przedsiębiorstwa, ale też zadowolenie klientów. To dlatego skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw ma tak duże znaczenie. Na nim w dużej mierze opiera się funkcjonowanie rynku sprzedaży dóbr i usług. Skoordynowanie ze sobą procesów logistycznych, transportowych i magazynowych bywa jednak sporym wyzwaniem. Jak to działa?

Zarządzanie łańcuchem dostaw – definicja

Zacznijmy od tego, czym jest zarządzanie łańcuchem dostaw, czyli SCM (supply chain management). Za tym pojęciem kryją się wszystkie procesy, związane z kierowaniem przepływem danych, środków finansowych i towarów od etapu zakupu surowców aż po dostawę gotowego produktu lub usługi do klientów.

Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw wspomagane jest zaawansowanymi narzędziami i systemami, takimi jak SAP. Obejmuje m.in. procesy związane z określaniem źródła dostaw, projektowaniem, produkcją, magazynowaniem oraz transportem. Poprawiając ich wydajność, przedsiębiorstwo może zwiększyć swoje szanse na rynku i zyskać przewagę nad konkurencją.

Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw – korzyści

Wydajne zarządzanie łańcuchem dostaw niesie jednak za sobą znacznie więcej korzyści. To droga do zapewnienia sobie lojalności klientów, a jednocześnie optymalizacji kosztów. Wykorzystanie funkcjonalnego systemu SAP do automatyzacji i usprawnienia procesów w firmie to krok w stronę inteligentnego i wydajnego zarządzania. Jakie jeszcze zalety niesie za sobą?

 • łatwość przeprowadzania inteligentnych analiz
 • większa elastyczność w działaniach
 • zwiększona produktywność i wydajność maszyn
 • poprawa przejrzystości procesów i jakości produktów
 • poprawa responsywności na opinie i potrzeby klientów
 • wyższa jakość produktów i usług
 • wyższy poziom obsługi klientów

Zarządzanie łańcuchem dostaw wymaga elastyczności oraz otwartości na zmiany. Wspierająca ten proces technologia nieustannie się rozwija, w oparciu o potrzeby przedsiębiorstw i wyzwania, z jakimi się mierzą. To sprzyja ograniczaniu negatywnych skutków zmian w łańcuchach dostaw, związanych np. z aktualną sytuacją gospodarczą. 

Aby możliwie zapobiegać wpływowi czynników zewnętrznych na stabilność łańcucha dostaw, warto podejmować decyzję na bazie dostępnych danych lub przy wykorzystaniu analiz przygotowywanych z pomocą sztucznej inteligencji. System SAP S/4HANA wykorzystuje najnowsze zdobycze technologiczne, by:

 • skutecznie przewidywać daty dostaw, przy użyciu analiz predykacyjnych 
 • wspierać planowanie transportu towarów, wykorzystując szybki wgląd w zamówienia sprzedaży i zakupu w jednym systemie
 • wydajnie kontrolować zapasy w magazynach
 • usprawnić przepływ materiałów w transakcjach przychodzących i wychodzących
 • zarządzać dostępnością i dowodami dostaw, dzięki integracji kodów kreskowych i technologii RFID
 • śledzić materiały za pomocą unikalnych identyfikatorów oraz profesjonalnie zarządzać partiami materiałów i numerami seryjnymi

Metody zarządzania łańcuchem dostaw

Aby zarządzanie łańcuchem dostaw było wydajne, powinno spełniać kilka podstawowych zasad. Jedną z nich jest zapewnienie wydajnej infrastruktury informatycznej. Zaawansowany, funkcjonalny system SAP sprzyja zwiększeniu szybkości w realizacji poszczególnych działań, a co za tym idzie, wydajności procesów na każdym etapie przepływu towarów i usług.

Liczy się także sprawny obieg informacji między współpracującymi ze sobą jednostkami. Dzięki niemu działalność kolejnych ogniw w łańcuchu dostaw jest zharmonizowana, a to ważny czynnik dla ograniczenia kosztów związanych z produkcją, dystrybucją i nie tylko. Koncepcje zarządzania łańcuchem dostaw opierają się również na analizie i realizacji potrzeb wszystkich ogniw. Najnowsza wersja oprogramowania SAP S/4HANA umożliwia nie tylko gromadzenie ogromnych wolumenów danych, pojawiających się przy skomplikowanych procesach produkcyjnych czy logistycznych, ale również analizowanie ich w czasie rzeczywistym. Pozwala także na bieżąco z poziomu prostej w obsłudze aplikacji optymalizować procesy związane z poziomem zapasów w magazynie, cross-dockingiem czy dystrybucją. Posiada również funkcję symulacji, której wykorzystanie może prowadzić na przykład do wydajniejszego planowania zapotrzebowania materiałowego.

Efektywna integracja wszystkich procesów związanych z łańcuchem dostaw w jednym systemie może prowadzić do poprawienia doświadczenia wszystkich jego użytkowników i większego zaangażowania w całym cyklu od planu do realizacji. Ogromne znaczenie mają również oczekiwania klientów. Należy uwzględnić je w SCM.

Strategie zarządzania łańcuchem dostaw

Wybór metody zarządzania łańcuchem dostaw jest niezwykle ważny dla wydajności funkcjonowania firmy. Zależy on m.in. od cech produktu, długości poszczególnych procesów i aktualnej sytuacji rynkowej. W przypadku łatwego do przewidzenia i stałego popytu oraz produktów o charakterze standardowym, wykorzystywana jest często metoda LM (Lean Management). Polega ona głównie na redukcji niewydajnych i niepotrzebnych procesów w celu obniżenia kosztów.

Zarządzanie łańcuchem dostaw metodą Agile Management opiera się na elastycznym podejściu. To doskonały wybór wówczas, gdy warunki rynkowe podlegają dynamicznym zmianom, a celem przedsiębiorcy jest błyskawiczne dopasowanie się do nich. Do najpopularniejszych strategii zalicza się także Leagile – metoda, która łączy w sobie oba wyżej opisane podejścia. Warto zastosować ją w sytuacji długiego łańcucha dostaw i trudnego do oszacowania popytu.

Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw – podstawowe elementy

Nie może być mowy o efektywnym zarządzaniu łańcuchem dostaw bez podstawowych procesów, takich jak planowanie działań, koordynowanie powiązań i prognozowanie popytu. Ważnym elementem dla wydajnego funkcjonowania firmy jest także PLM, czyli zarządzanie cyklem życia produktu, od projektu aż po utylizację. Duże znaczenie ma też wyeliminowanie nadwyżek i niedoborów w zaopatrzeniu. To skuteczny sposób na obniżenie kosztów, podobnie jak wydajne zarządzanie transportem i gospodarka maszynowa. Co jeszcze składa się na efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw? Niewątpliwie wnikliwe monitorowanie procesów produkcyjnych oraz ich automatyzacja.

Współczesny łańcuch dostaw to nie tylko przepływ dóbr, towarów i usług, ale również (a może przede wszystkim) informacji. Jedna aplikacja, która pozwala zarządzać skomplikowanymi danymi w czasie rzeczywistym i wysuwać na ich podstawie wnioski może zwiększyć zyski organizacji oraz pomóc przewidywać i zapobiegać kryzysom. Wdrożenie systemu SAP umożliwia optymalizację łańcucha dostaw, a modułowa budowa oprogramowania jego równoległą implementację i czerpanie korzyści jeszcze przed cyfrową transformacją całego przedsiębiorstwa.  

SCM podlega nieustannym zmianom, dopasowując się do potrzeb przedsiębiorstw z wielu branż. Inteligentne, przejrzyste i elastyczne zarządzanie łańcuchem dostaw możliwe jest dzięki nowoczesnym systemom, zwiększającym responsywność procesów i wydajność działań firmy. To one umożliwiają dostosowywanie SCM do oczekiwań konsumentów, zwiększając tym samym szanse przedsiębiorstw na rynkowy sukces.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę