Opis rozwiązania:

Hicron SMS Reminder to gotowe do wdrożenia rozwiązanie wspierające skuteczne zarządzanie należnościami, wysyłając przypomnienia SMS informujące klientów o zbliżającym się/minionym terminie zapłaty przy wykorzystaniu bramki PromoSMS. Daje możliwość dostosowania treści komunikatu, częstotliwości i momentu wysłania wiadomości. Wybierane głównie przez firmy B2C, wystawiające dużą liczbę faktur, pragnące proaktywnie zarządzać należnościami.


Zalety rozwiązania:

  • Zwiększenie terminowości regulowania płatności i poprawa płynności finansowej
  • Łatwość konfiguracji, automatyczne działanie
  • Szybkość wdrożenia, niskie koszty utrzymania
  • Redukcja kosztów związanych z procedurami windykacyjnymi
  • Uproszczenie procesu windykacji i monitoringu należności