Opis rozwiązania Product Configurator:

Konfigurator Produktu to aplikacja wspierająca sprzedaż, umożliwiająca zaprojektowanie produktu przez jego odbiorcę przy wykorzystaniu portalu internetowego. Konfigurator produktu może być obsługiwany przez klienta końcowego, dealera, importera, w zależności od typu biznesu firmy wdrażającej konfigurator. Konfiguracja następuje przy wykorzystaniu danych znajdujących się w systemie SAP, daje możliwość wizualizacji 3D projektowanego produktu. Rozwiązanie doskonale sprawdza się u producentów/dealerów pojazdów, przyczep, łodzi, maszyn, mebli i innych produktów, w których odbiorca końcowy sam może określić, jaki produkt pragnie otrzymać.


Korzyści z wdrożenia Konfiguratora:

  • Dokładność: prawidłowa konfiguracja oparta o charakterystyki opisane w systemie SAP
  • Sprzedaż: możliwość samodzielnego generowania zamówienia przez klienta, sprawdzenia ceny i terminu dostępności produktu
  • Wizerunek: nowoczesność, łatwość obsługi, indywidualizacja graficzna interfejsu, wizualizacja produktu 3D
  • Elastyczność: możliwość rozbudowy rozwiązania o dodatkowe funkcje