SAP HXM

SAP HXM to zupełnie nowe podejście do zarządzania kapitałem ludzkim (HRMS). Buduj trwałe relacje ze swoimi pracownikami i poprawiaj ich doświadczenia z firmą!
SAP HXM

Zarządzanie doświadczeniami pracowników stało się jednym z istotniejszych zadań dla działów HR. Zobacz, które narzędzia systemu SAP najlepiej sprawdzą się przy jego wykonywaniu:

SAP HCM - Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

SAP SuccessFactors

sap hxm

Czym jest SAP HXM?

Human Experience Management HXM to promowany przez SAP nowy sposób zarządzania pracownikami. Polega on na integracji SAP Successfactors z modułem SAP HCM w chmurze, tak by możliwie efektywnie wykorzystać oba rozwiązania do usprawnienia procesów HR i osadzenia ich w kontekście Employee Experience.

Moduły te wspierają m.in.:

  • procesy kadrowo-płacowe (Payroll)
  • analizę i zarządzanie talentami (Talent Management)
  • obsługę rekrutacji (SAP SuccessFactors Recruiting)
  • raportowanie czasu pracy (Time Management)
  • planowanie szkoleń i rozwoju pracowników (Corporate Learning Management System (LMS))
  • system ocen pracowniczych (SAP SuccessFactors Performance & Goals)

Ważnym jest jednak, by każdy z tych elementów ujmować również w szczególnej perspektywie doświadczenia pracowników (Employee Experience). W podejściu promowanym przez Successfactors Human Experience Management należy wziąć pod uwagę cele strategiczne firmy w równym stopniu co potrzeby pracowników.

Proste w użyciu narzędzie, które pozwala osiągnąć firmie i pracownikom najlepsze wyniki

Wykorzystanie rozwiązania umożliwia na gromadzenie danych na styku kadr i operacji biznesowych, budując świadomość, że oba obszary są ze sobą powiązane. Analiza tych informacji pozwala lepiej przewidywać zmiany (np. potrzeby zatrudnienia kolejnych specjalistów w obliczu nowych projektów), reagować na problemy (np. brak satysfakcji pracowników i związana z tym niska efektywność) oraz wyznaczać cele (np. równoważenie siły roboczej).

Zgromadzone w systemie dane mogą być wykorzystane do zwiększenia potencjału pracowników i zaspokojenia ich potrzeb, a w konsekwencji polepszenia wydajności.

Nie tylko systemowa ewolucja

Human Experience Management HXM to jednak nie tylko technologiczny krok naprzód, ale również zmiana sposobu myślenia, organizacji pracy i wartości. Wdrożenie to dopiero początek procesu obejmującego również na kulturę całej firmy. SAP Successfactors HXM suite  to ewolucja istniejących w przedsiębiorstwie rozwiązań, która nie wymaga całkowitej rezygnacji z poprzednich metod, a jedynie je rozwija. Może przebiegać w zrównoważonym tempie i w zgodzie z wyznaczonymi w organizacji priorytetami.

SAP Successfactors HXM suite wspiera zarówno pracowników, jak i całą organizację.

hr challenge diagram

Współczesne wyzwania działów HR

W ostatnim czasie gwałtownym przemianom uległy cztery główne obszary HR:

  • Praca zdalna i elastyczny czas pracy. Po pandemii Covid-19 praca zdalna i hybrydowa stały się normą, które oczekują kandydaci. Podobnie dzieje się w przypadku elastycznych godzin pracy, które są coraz powszechniejsze. Potrzebne są narzędzia, które pozwolą zarówno pracownikom, jak i pracodawca funkcjonować w nowych warunkach w sposób komfortowy i uporządkowany.
  • Doświadczenie jako jeden z istotniejszych faktorów biznesu. Wiedzę z zakresu User Experiences i Customer Experiences wykorzystuje się już przy projektowaniu aplikacji, stron czy innych materiałów marketingowych. Z perspektywy SAP Successfactors HXM suite istotne jest doświadczenie pracowników (Employee Experience). Zindywidualizowane podejście skupione na budowaniu w nich poczucia sensu z wykonywanej pracy, tworzenia atmosfery sprzyjającej rozwojowi oraz osiągania sukcesów m.in. dzięki narzędziom usprawniającym wykonywanie obowiązków. Jest to również metoda, w której promowana jest równość i inkluzywność. Wsłuchiwania się we wszystkie potrzeby pracowników i reagowania na nie.
  • Zmiana struktury organizacji. Coraz częściej zdarza się, że nie wszyscy członkowie zespołów są na stałe zatrudnieni w firmie. Często korzysta się z pomocy zewnętrznych ekspertów, co wymaga przygotowania odpowiednich zasad współpracy i narzędzi, które pozwolą w pełni wykorzystać potencjach całego superteamu.
  • Potrzeba zatrudniania wykwalifikowanych specjalistów. Firmy silnie odczuwają braki na rynku wykfalifikowanych specjalistów. Muszą szukać sposobów na ściągnięcie odpowiednich ludzi do swojej organizacji, ale również wewnątrz swoich zespołów poszukiwać utalentowanych pracowników, których potencjał mogliby wykorzystać.

happy employee

Zalety SAP Successfactors HXM suite

SAP Successfactors HXM suite przede wszystkim pomaga wykorzystać pełen potencjał pracowników. Pytając ich o obszary warte ulepszenia, stawia ich na pierwszym miejscu dając poczucie sprawczości. Pracownicy czują się docenieni, gdy ich uwagi i opinie są uwzględniane w organizacji, a udogodnienia pozwalają im wykonywać swoje zadania szybciej i bardziej efektywnie, co przekłada się na lepsze wyniki firmy.

Działający w chmurze pakiet SAP HXM nie tylko przyspiesza pracę, ale przede wszystkim podnosi komfort użytkownika. Jest w pełni skalowany, otwarty i bezpieczny.

Uzupełnianie luk między oczekiwaniami a rzeczywistością

Przy pomocy oprogramowania SAP Successfactors HXM suite możesz gromadzić informacje na temat zachowań i nastrojów pracownika oraz śledzić jego drogę zawodową. Dane te pozwalają spojrzeć na proces zatrudnienia jako ciągłość, a nie odrębne etapy (rekrutacja -> onboarding -> okres zatrudnienia -> rezygnacja). Na tej podstawie możemy lepiej zrozumieć powody działania i motywacje kierujące ludźmi, a następnie wykorzystać je do stworzenia lepszego środowiska pracy.

Oczekiwania pracowników uległy zmianie. Nie chcą po prostu wykonywać zadań, za które otrzymują wynagrodzenie. Istotne stały się takie elementy jak poczucie satysfakcji, sens i rozwoju, czy work life balance. Pragną oni mieć możliwość podejmowania decyzji i rozwoju.

Tworzenie atmosfery sprzyjającej zaangażowaniu bezpośrednio przekłada się na wyniki. Wdrożenie SAP Successfactors HXM suite to inwestycja, która się zwraca.

Co wyróżnia SAP HXM na tle rozwiązania SAP HCM?

SAP HCM pod wpływem nieustannych i dynamicznych zmian zachodzących w biznesie ewoluował w SAP Human Experience Management HXM. To innowacja, która znacznie przewyższa możliwości poprzednika, dzięki przeniesieniu środka ciężkości z zadań administracyjnych, standardowych operacji i ich automatyzacji na codzienne zadania pracowników.

W efekcie transformacji do SAP HXM procesy HR zostają oparte i ściśle powiązane z pracą innych działów.

SAP Successfactors Human Experience to odpowiedź na rosnące oczekiwania pracowników

Do tej pory firmy swoje cele biznesowe traktowały jako nadrzędne nad potrzebami zatrudnionych osób. Zmiany na rynku pracy wywołane trudnościami ze znalezieniem, utalentowanych specjalistów, spowodowała zmiany w tym zakresie. Metodyka SAP HXM mówi o równoważnym ich traktowaniu.

Działanie przedsiębiorstw nie są już ukierunkowane na próby nakłonienia pracowników do realizacji celów strategicznych firmy. Obecnie możemy raczej mówić o próbie pogodzenia ich oczekiwań i potrzeb ze strategicznymi planami organizacji.

sap hxm o-data, x-data

Czy są dane O-Data i X-Data?

O-Data to twarde dane operacyjne, do których możemy zaliczyć informacje na temat zawartych umów, rotacji pracowników, analizy wynagrodzeń, raportowania czasu pracy. Pozwalają one na prognozowanie dalszych działań, ale obraz, który dają, jest niepełny. Dowiadujemy się z nich, ilu pracowniku w danym roku złożyło wypowiedzenie, ale nie znamy przyczyny ich rezygnacji.

Dane X-Data pozwalają spojrzeć na zagadnienie z innej perspektywy. SAP HXM umożliwia rejestrowanie informacji dotyczących doświadczenia (Employee Experience), które niezbędne są w określeniu przyczyn danego zdarzenia. Dzięki nim lepiej zrozumiesz motywację zatrudnionych osób, a tym samym zyskasz możliwość podniesienia ich efektywności i w konsekwencji poprawisz wyniki biznesowe.

Działania firmy mają wpływ na pracowników, natomiast ich reakcja ma bezpośrednie przełożenie na efektywność realizacji celów stawianych przez organizację.

DLACZEGO HICRON

Doświadczenie
Działamy na rynku polskim i międzynarodowym od 2006 roku. Pomogliśmy dziesiątkom firm z różnych branż przeprowadzić cyfrową transformację w obszarach HR. Wiedza zdobyta u różnorodnych partnerów pozwala nam sugerować nieszablonowe, ale sprawdzone rozwiązania w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim.
Wsparcie ekspertów
Zarówno wdrożenie, jak i dostosowanie systemu do Twoich potrzeb przeprowadzają doświadczeni specjaliści, znający rozwiązania SAP na wylot. Aby zyskać miano zaufanego doradcy (Trusted Advisor), koncentrujemy się na podnoszeniu umiejętności naszych konsultantów nie tylko w obszarze SAP Human Capital Management (SAP HCM), ale także w zakresie rozumienia biznesu i doświadczenia projektowego. 
Wsparcie na każdym etapie
Zespół doświadczonych konsultantów i ekspertów jest w ciągłym kontakcie z Klientem, na każdym etapie projektu udzielamy odpowiedzi na pytania i doradzamy. Jesteśmy z naszymi Partnerami Biznesowym od momentu analizy potrzeb po zakończone sukcesem wdrożenie. Oferujemy również wsparcie w utrzymaniu już zaimplementowanego systemu SAP, jego rozwój oraz możliwość migracji rozwiązania do cloud.

Kontakt

MASZ PYTANIA ODNOŚNIE ROZWIĄZAŃ SAP DLA HR?

Chcesz porozmawiać o rozwoju Twojej firmy w obszarach twardego i miękkiego HR-u? Zostaw swój adres i poznaj kompleksowe możliwości SAP!

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę